Korisnici Biblioteke

Centralnu biblioteku mogu da koriste stalni i privremeni članovi. Stalni članovi su zaposleni na Stomatološkom fakultetu ili studenti Stomatološkog fakulteta, što se dokazuje uvidom u spisak zaposlenih ili indeksom. Druga lica, kao što su maturanti, studenti drugih fakulteta, zaposleni u drugim institucijama Univerziteta i sl., mogu se upisati kao privremeni članovi koji bibliotečki materijal koriste samo u prostorijama Centralne biblioteke.

Gradjani mogu da koriste fond Cetralne biblioteke medjubibliotečkom pozajmicom, preko svoje biblioteke. Pozajmica može da traje najviše mesec dana. Pozajmljenu publikaciju ne mogu, u skladu sa pravilima o medjubibliotečkoj pozajmici, da iznose van prostorija biblioteke koja je pozajmila publikaciju.