Bibliografije istraživača

U skladu sa preporukama CERIF-a (Common European Research Information Format), u okviru COBISS sistema razvijena je veb aplikacija E-CRIS (Current Research Information Systems). Ovakav informacioni sistem omogućava uspostavljanje evidencija istraživača i ustanova nacionalnih bibliotečko-informacionih sistema u mreži COBISS.Net, kao i standardizovano vođenje bibliografija naučnih radnika i ustanova.

Prijavljivanje radova za bibliografije

Dostavljanje podataka o publikovanim radovima moguće je popunjavanjem elektronskog formulara ili slanjem referenci na adresu biblioteka@stomf.bg.ac.rs

Opširnije