2011

22.12.2011.

Praktikum endodontske terapije / Slavoljub Živković ... [et al.]. - 1. izd. - Beograd : Data Status, 2011 (Novi Sad : SP Print). - XII, 247 str. : ilustr. ; 31 cm

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 1.000. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-7478-154-8 (karton)

20.9.2011.

Osnovi oralne histologije i embriologije : klinički pristup : treće izdanje / James K. Avery, Daniel J. Chiego ; prevodilac i redaktor Jelena Đorđević. - Beograd : Data Status, 2011 (Novi Sad : SP Print). - VII, 359 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Essentials of Oral Histology and Embriology. - Tiraž 1.000. - Rečnik: str. 321-345. - Registar.

ISBN 978-86-7478-034-3

13.5.2011.

Stomatološki leksikon / [autori Lukić Vladimir ... et al.] ; urednik Dejan Marković. - Beograd : Stomatološki fakultet, 2009 (Zemun : Kuća štampe). - X, 723 str. : ilustr. ; 25 cm

Podatak o autorima preuzet sa str. V. - Str. VII-VIII: Predgovor / Dejan Marković. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 719-723. - Registar.

ISBN 978-86-80953-26-7

11.5.2011.

Opšta hirurgija za stomatologe : dijagnostika / [Branislav Donfrid ... et al.] ; urednici Branislav Donfrid, Marko Kontić. - Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta, 2010 (Beograd : MD style). - 184 str. : ilustr. ; 30 cm

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 182-184.

ISBN 978-86-80953-31-1

5.5.2011.

Praktikum oralne hirurgije / [Aleksa Marković ... et al.]. - Beograd : Univerzitet, Stomatološki fakultet, 2011 (Beograd : Štamparija Srpske pravoslavne crkve). - 192 str. : ilustr. ; 29 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Prema predgovoru, ovo je izmenjeno i dopunjeno izd. - Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-80953-32-8 (karton)

Urgentna medicina u stomatološkoj praksi : prvi kontakt bolesnika sa lekarom u velikoj meri rešava i izlečenje / Dragan Vučović, Aleksandar Pavlović ; [ilustracije Aleksandar Pavlović, Slobodan Simić]. - Beograd : Don Vas : Stomatološki fakultet, 2011 (Beograd : Planeta print). - 219 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 216-218.

ISBN 978-86-87471-15-3 (DV)