SCIndeks je srpski nacionalni citatni indeks, koji referiše domaće časopise kategorizovane kao periodične publikacije naučnog karaktera. Pored osnovnih opisa članaka, baza sadrži sažetke radova i sve citirane reference (metapodaci). Članci objavljeni u časopisima koji su postigli određeni nivo kvaliteta i prihvatili otvoreni pristup kao režim publikovanja dodatno su predstavljeni u vidu punog teksta.

PubMed omogućava pretraživanje više od 20 miliona referenci iz oblasti biomedicinskih nauka. Radove koji su deo digitalnog arhiva PubMed Central moguće je preuzeti u punom tekstu.

Google Scholar omogućava jednostavno pronalaženje naučne literature različitih disciplina. Sa jednog mesta omogućeno je pretraživanje članaka, teza, knjiga ili sažetaka raznih izdavača, univerziteta, stručnih udruženja, digitalnih repozitorijuma i arhiva, kao i drugih veb sajtova.