Pretraživanje javno dostupnih elektronskih kataloga biblioteka   • Pretraživanje kataloga svetskih biblioteka

    WorldCat (sadrži podatke o 1,5 milijardi publikacija u fondovima svetskih biblioteka)

    Internet Public Library (knjige za koje su istekla autorska prava ili sa dozvolom nosilaca autorskih prava dostupne u punom tekstu)

    Projekat Gutenberg

    Evropske digitalne biblioteke (omogućava istovremeno pretraživanje jednog ili svih nacionalnih kataloga tridesetak evropskih zemalja, digitalizovane zbirke, doktorske disertacije, virtuelne izložbe itd.)

    Google Books

    FreeBooks4Doctors

    PubMed Books

    • Elektronske knjige dostupne iz akademskih institucija u Srbiji

     Cleveland Medicine Index

     Ebrary

     SpringerLink