Pripremna nastava

Zbirka pitanja iz Biologije i Hemije za pripremu prijemnog ispita

Zbirka pitanja iz Biologije i Hemije za pripremu prijemnog ispita može se kupiti u skriptarnici Stomatološkog fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren zgrade), od 8 do 14h.

Cena zbirke je 1500 dinara.

Pripremna nastava iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija za prijemni ispit na Integrisane studije na Stomatološkom fakultetu

Pripremna nastava iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija za prijemni ispit za
Integrisane studije na Stomatološkom fakultetu održavaće se u seminarskoj sali
na Institutu, dr Subotića 1 (IV sprat).
Nastava se održava subotom, počev od 02.02.2018.god. sa početkom u
9 h Hemija i
12 h Biologija

Spisak kandidata prijavljenih za pripremnu nastavu iz nastavnog predmeta BIOLOGIJA

R.br.

IME I PREZIME

1.

Savić Nikolina

2.

Milovanović Dimitrije

3.

Jovanović Milica

4.

Nedeljković Aleksandra

5.

Živković Anđela

6.

Sekešan Valentina

7.

Stefanović Nađa

8.

Radović Anja

9.

Stanković Emilija

10.

Milošević Nevena

11.

Radičević Mina

12.

Poltaev Velimir

13.

Malbaša Ana

14.

Antović Luka

15.

Todorović Miljana

16.

Stojčić Tamara

17.

Savatović Una

18.

Maričić Milica

19.

Živanović Marija

20.

Katanić Jovana

21.

Ignjatović Nemanja

22.

Popović Jovana

23.

Bozalo Milica

24.

Topić Jana

25.

Petrović Sofija

26.

Radosavljević Aleksandra

27.

Veličković Tamara

28.

Kasalica Miljan

29.

Čairović Aleksa

30.

Čairović Nevena

31.

Srećković Anja

32.

VidosavljevićJelena

33.

Milošević Jovana

Spisak kandidata prijavljenih za pripremnu nastavu iz nastavnog predmeta HEMIJA

R.br.

IME I PREZIME

1.

Savić Nikolina

2.

Milovanović Dimitrije

3.

Jovanović Milica

4.

Nedeljković Aleksandra

5.

Živković Anđela

6.

Mitrović Matija

7.

Sekešan Valentina

8.

Jevremović Sara

9.

Stefanović Nađa

10.

Radičević Mina

11.

Poltaev Velimir

12.

Malbaša Ana

13.

Bulajić Ana

14.

Antović Luka

15.

Obradović Dušan

16.

Stojčić Tamara

17.

Maričić Milica

18.

Živanović Marija

19.

Radulović Nevena

20.

Ignjatović Nemanja

21.

Popović Jovana

22.

Bozalo Milica

23.

Petrović Sofija

24.

Kasalica Miljan

25.

Čairović Aleksa

26.

Čairović Nevena

27.

Srećković Anja

28.

Milošević Jovana

Spisak literature za pripremu polaganja prijemnog ispita iz Biologije i Hemije

Spisak literature za spremanje prijemnog ispita iz Biologije

1. BIOLOGIJA za I razred gimnazije i poljoprivredne škole, izdanje 2005 (od 7-75 strane) Nada Šerban, Mirko Cvijan, Radiša Jančić

2. BIOLOGIJA III za III razred medicinske i veterinarske škole (21-60 i 71-92) Dragoslav Marinković, Marko Anđelković, Ana Savić, Vukosava Diklić

3. BIOLOGIJA za III razred gimnazije prirodno matematičkog smera – izdanje 2004 ( od 26 – 32 i od 69 – 223 strane) Radomir Konjević, Gordana Cvijić, Jelena Djordjević, Nadežda Nedeljković

4. BIOLOGIJA za IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera - izdanje 2005 (od 9 – 220 strane – ne treba od 67-69 strane veštačka selekcija i oplemenjivanje biljaka i životinja) Dragana Cvetković, Dmitar Lakušić, Gordana Matić, Aleksandra Korać, Slobodan Jovanović

Spisak literature za spremanje prijemnog ispita iz Hemije

1. Rakočević M, Horvat R: Hemija (opšta) za I razred gimnazije prirodnog smera i zdravstvene struke, Zavod za udžbenike, 1988-2013. (Strane 13-16, 28-75, 87-99, 108-132)

2. Rajić S: Hemija (neorganska) za II razred gimnazije prirodnog smera i zdravstvene struke, Zavod za udžbenike, 2011-2013. (Strane 13-21, 25-38, 43-56, 70-72, 80-94, 102-117, 124-137, 141-155, 164-172, 180-184, 193-195, 201-202, 215)

3. Stojiljković A: Hemija (organska) za III razred gimnazije prirodnog smera i medicinske škole, Zavod za udžbenike, 1989-2013. (Strane 17-23, 30-43, 47-57, 64-66, 76-85, 94-112, 119-159, 166-174)

4. Petrović J, Velimirović S: Hemija (biohemija) za IV razred gimnazije prirodno-matematičkog i opšteg smera, Zavod za udžbenike, 1993-2013.(Strane 7-24, 31-45, 49-71)