Pripremna nastava

Zbirka pitanja iz Biologije i Hemije za pripremu prijemnog ispita

Zbirka pitanja iz Biologije i Hemije za pripremu prijemnog ispita može se kupiti u skriptarnici Stomatološkog fakulteta, Ulica dr Subotića br. 8 (suteren zgrade), od 8 do 14h.

Cena zbirke je 1500 dinara.

SPISAK KANDIDATA ZA PRIPREMNU NASTAVU

Nastava počinje 3.2.2018. godine na Institutu za patologiju, Ulica dr Subotića br. 1, 4. sprat, seminarska sala

BIOLOGIJA (nastava počinje u 12h)
HEMIJA (nastava počinje u 9h)

Pripremna nastava iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija za prijemni ispit na Integrisane studije na Stomatološkom fakultetu

Pripremna nastava iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija za prijemni ispit na Integrisane studije na Stomatološkom fakultetu održavala bi se prema sledećem planu:

Nastava bi se održavala subotom, počev od 3.2.2018. godine (po tri časa po predmetu).

Za pripremnu nastavu koristili bi se srednjoškolski udžbenici, preporučeni u informatoru Stomatološkog fakulteta, što bi obezbedilo identične uslove za sve kandidate koji polažu prijemni ispit na našem fakultetu.

Organizovanje kursa ne bi podrazumevalo istovremeno pohađanje oba predmeta, već bi izbor zavisio od želje samog kandidata.

Cena jednog časa po predmetu iznosi 500,00 dinara, te ukupno za pedeset časova hemije kandidat uplaćuje 25.000,00 dinara i pedeset časova biologije 25.000,00 dinara.

Zainteresovani kandidati uplatu mogu da izvrše na žiro račun Stomatološkog fakulteta br. 840-1122666-67, poziv na broj 02 420 (svrha doznake: za pripremnu nastavu, za predmet koji kandidat želi da pohađa).

PRIMER PRAVILNO POPUNJENE UPLATNICE POGLEDAJTE OVDE

Nakon uplate, kandidat je dužan da dostavi dokaz o uplati Studentskoj službi Stomatološkog fakulteta, soba 128, ili na faks 011 2685-361 radi evidentiranja.

Uplate kandidata primaće se od 8.1. do 1.2.2018. godine.

Za sva obaveštenja javiti se na telefon 2685-760 ili se informisati na www.stomf.bg.ac.rs.

Spisak literature za pripremu polaganja prijemnog ispita iz Biologije i Hemije

Spisak literature za spremanje prijemnog ispita iz Biologije

1. BIOLOGIJA za I razred gimnazije i poljoprivredne škole, izdanje 2005 (od 7-75 strane) Nada Šerban, Mirko Cvijan, Radiša Jančić

2. BIOLOGIJA III za III razred medicinske i veterinarske škole (21-60 i 71-92) Dragoslav Marinković, Marko Anđelković, Ana Savić, Vukosava Diklić

3. BIOLOGIJA za III razred gimnazije prirodno matematičkog smera – izdanje 2004 ( od 26 – 32 i od 69 – 223 strane) Radomir Konjević, Gordana Cvijić, Jelena Djordjević, Nadežda Nedeljković

4. BIOLOGIJA za IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera - izdanje 2005 (od 9 – 220 strane – ne treba od 67-69 strane veštačka selekcija i oplemenjivanje biljaka i životinja) Dragana Cvetković, Dmitar Lakušić, Gordana Matić, Aleksandra Korać, Slobodan Jovanović

Spisak literature za spremanje prijemnog ispita iz Hemije

1. Rakočević M, Horvat R: Hemija (opšta) za I razred gimnazije prirodnog smera i zdravstvene struke, Zavod za udžbenike, 1988-2013. (Strane 13-16, 28-75, 87-99, 108-132)

2. Rajić S: Hemija (neorganska) za II razred gimnazije prirodnog smera i zdravstvene struke, Zavod za udžbenike, 2011-2013. (Strane 13-21, 25-38, 43-56, 70-72, 80-94, 102-117, 124-137, 141-155, 164-172, 180-184, 193-195, 201-202, 215)

3. Stojiljković A: Hemija (organska) za III razred gimnazije prirodnog smera i medicinske škole, Zavod za udžbenike, 1989-2013. (Strane 17-23, 30-43, 47-57, 64-66, 76-85, 94-112, 119-159, 166-174)

4. Petrović J, Velimirović S: Hemija (biohemija) za IV razred gimnazije prirodno-matematičkog i opšteg smera, Zavod za udžbenike, 1993-2013.(Strane 7-24, 31-45, 49-71)