Radi valjane i kompletne evidencije na osnovu koje će biti moguća evaluacija i izrada personalnih bibliografija, potrebno je da svaki istraživač Fakulteta dostavi podatke o svojim publikovanim radovima popunjavanjem elektronskog formulara ili slanjem referenci na email adresu biblioteka@stomf.bg.ac.rs.

Formulari za dostavljanje bibliografskih podataka

Izaberite tip dokumenta koji želite prijaviti za Bibliografiju istraživača:

E-form


Članci i drugi sastavni delovi (objavljeno naučno ili stručno izlaganje na konferenciji, objavljen sažetak naučnog ili stručnog izlaganja na konferenciji, poglavlje u monografskoj publikaciji, ...)

E-form

Monografije i druga zaključena dela (enciklopedija, rečnik, leksikon, priručnik, ...)