Tekuća bibliografija

Bibliografija radova nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta, publikovanih u međunarodnim časopisima

Opširnije

Retrospektivne bibliografije

Monografske publikacije i naučni radovi međunarodnog značaja, publikovani prethodnih godina ...

Opširnije

Personalne bibliografije

Bibliografije istraživača kojima je dodeljen identifikacioni broj u okviru sistema CRIS (Current Research Information Systems)

Opširnije

Izdavačka delatnost

Izdanja Stomatološkog fakulteta

Opširnije

Prijavljivanje radova za bibliografije

Dostavljanje podataka o publikovanim radovima moguće je popunjavanjem elektronskog formulara ili slanjem referenci na adresu biblioteka@stomf.bg.ac.rs

Opširnije