Priručne biblioteke

Priručne, užestručne zbirke, od posebne koristi nastavnicima u naučno-istraživačkom radu, oformljene su u okviru sledećih nastavno-naučnih organizacionih jedinica Fakulteta:


Klinika za bolesti zuba

Rankeova 4

Kontakt osoba: Asst. dr Vesna Miletić


Klinika za stomatološku protetiku

Rankeova 4

Kontakt osoba: Asst. dr Vesna Medić


Klinika za ortopediju vilica

Gastona Gravijea 2

Kontakt osoba: Doc. dr Željko Milosavljević


Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju

Dr Subotića 11

Kontakt osoba: Doc. dr Vanja Petrović


Klinika za oralnu hirurgiju i Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

Dr Subotića 4

Kontakt osoba: Asst. dr Miroslav Andrić


Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu

Dr Subotića 4

Kontakt osoba: Asst. dr Miloš Hadži-Mihajlović


Institutski predmeti

Dr Subotića

Kontakt osoba: Asst. dr Maja Miletić


Klinički medicinski predmeti

Dr Subotića 4

Kontakt osoba: Asst. dr Zvezdan Stefanović