Centralna biblioteka

Rankeova 4

(zgrada u dvorištu)


064/898-00-23


E-mail: biblioteka@stomf.bg.ac.rs


Digitalni repozitorijum UB

... zbirke dokumenata (objekata) koji su nastali u procesima nastavnog, naučnog i istraživačkog rada na univerzitetu ...

Opširnije

Časopisi

Baza Stomčas - časopisi iz oblasti Stomatologije, oralne hirurgije i medicine
Osim osnovnih podataka (naslova časopisa i ISSN broja), korišćenjem baze moguće je utvrditi koji časopisi imaju Impact Factor, na koji način su nabavljeni, u kom obliku su dostupni ...

Opširnije

Obaveštenja

Arhiva