Impakt faktori za 2019. godinu

30.06.2020.

U bazi Journal Citation Report (JCR) objavljeni su podaci o impakt faktoru časopisa za 2019. godinu. Za časopise iz kategorije Dentistry, Oral Surgery and Medicine podaci o impakt faktoru su uneti u Stomčas bazu.
Ažuriranje Clarivate Analytics lista (JCR, SCI, SCIexpanded, CC), koje postavljamo na naš sajt, trenutno je u toku. Još uvek su vidljive Clarivate Analytics liste 2018
Nov časopis sa impakt faktorom INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPLANT DENTISTRY

Radno vreme čitaonice

Mart 2020.

Čitaonica Centralne biblioteke će zbog ispitnog roka biti otvorena za svoje korisnike i nedeljom (1. i 8. marta 2020. od 9 do 19 h)

Impakt faktori za 2018. godinu

21.06.2019.

U bazi Journal Citation Report (JCR) objavljeni su podaci o impakt faktoru časopisa za 2018. godinu. Za časopise iz kategorije Dentistry, Oral Surgery and Medicine podaci o impakt faktoru su uneti u Stomčas bazu.
Clarivate Analytics liste 2018 (JCR, SCI, SCIexpanded, CC)

Predatorski izdavači i slične pojave

24. jun 2019. godine, 11 h, mali amfiteatar (Rankeova 4)

Pozivamo sve nastavnike, saradnike i doktorande Stomatološkog fakulteta, kao i zainteresovane istraživače sa Univerziteta u Beogradu, na predavanje "Predatorski izdavači i slične pojave", koje će u ponedeljak, 24. juna 2019. godine, sa početkom u 11 h, u malom amfiteatru Stomatološkog fakulteta održati Milica Ševkušić, bibliotekar Tehničkog instituta SANU (ulaz je slobodan)

Tokom poslednjih decenija naučno izdavaštvo pretvorilo se u izvor velikih profita, što je otvorilo prostor za različite zloupotrebe, koje je ponekad teško prepoznati. Verovatno se i vama desilo da dobijete poziv od „uglednog“ izdavača da objavite rad u „vodećem“ ili bar „perspektivnom“ časopisu. U najvećem broju slučajeva iza takvog poziva stoje pobude koje nemaju mnogo veze sa naukom, a izdavače koje takve pozive šalju zovemo „predatorima“.

Na ovom predavanju pokušaćemo da objasnimo do kakvih zloupotreba može doći i da ukažemo na šta sve treba obratiti pažnju kako bi se predatori i potencijalni predatori na vreme prepoznali.

Prezentacija održanog predavanja

Radno vreme čitaonice

Čitaonica Centralne biblioteke će zbog ispitnih rokova biti otvorena za svoje korisnike i nedeljom (1. i 8. decembra 2019. od 9 do 19 h)

Impakt faktori za 2017. godinu

27.06.2018.

U bazi Journal Citation Report (JCR) objavljeni su podaci o impakt faktoru časopisa za 2017. godinu. Za časopise iz kategorije Dentistry, Oral Surgery and Medicine podaci o impakt faktoru su uneti u Stomčas bazu. Thomson Reuters liste 2017 (JCR, SCI, SCIexpanded, CC)

Nov naslov u Centralnoj biblioteci Stomatološkog fakulteta

28.05.2018.

Miletić V, editor. Dental Composite Materials for Direct Restorations. Cham, Switzerland: Springer; 2018. VIII, 319 p. ISBN 978-3-319-60960-7. eBook ISBN 978-3-319-60961-4. DOI: 10.1007/978-3-319-60961-4
This book covers both basic scientific and clinically relevant aspects of dental composite materials with a view to meeting the needs of researchers and practitioners. Following an introduction on their development, the composition of contemporary composites is analyzed. A chapter on polymerization explains the setting reactions and light sources available for light-cured composites. The quality of monomer-to-polymer conversion is a key factor for material properties. Polymerization shrinkage along with the associated stress remains among the most challenging issues regarding composite restorations. A new classification of dental composites is proposed to offer more clinically relevant ways of differentiating between commercially available materials. A review of specific types of composites provides an insight into their key issues. The potential biological issues of dental composites are reviewed in chapters on elution of leachable substances and cariogenicity of resin monomers. Clinical sections focus on material placement, finishing procedures, and the esthetics and clinical longevity of composite restorations. Bonding to tooth tissues is addressed in a separate chapter, as is the efficiency of various composite repair methods. The final chapter discusses future perspectives on dental composite materials.

Impakt faktori za 2016. godinu

15.06.2017.

U bazi Journal Citation Report (JCR) objavljeni su podaci o impakt faktoru časopisa za 2016. godinu. Za časopise iz kategorije Dentistry, Oral Surgery and Medicine podaci o impakt faktoru su uneti u Stomčas bazu. Thomson Reuters liste 2016 (JCR, SCI, SCIexpanded, CC)

Novo radno vreme Centralne biblioteke

Od ponedeljka 16. januara 2017. godine Centralna biblioteka će biti otvorena za svoje članove radnim danima i subotom. Novo radno vreme je od 9 - 22 h. Čekamo vas!

Impakt faktori za 2015. godinu

15.06.2016.

U bazi Journal Citation Reports (JCR) objavljeni su podaci o impakt faktoru časopisa za 2015. godinu. Za časopise iz kategorije Dentistry, Oral Surgery and Medicine podaci o impakt faktoru su uneti u Stomčas bazu.Thomson Reuters liste 2015 (JCR, SCI, SCIexpanded, CC)
 • Na listi Journal Citation Reports (JCR), u kategoriji Stomatologija, oralna hirurgija i medicina za 2015. godinu pojavljuje se 91 časopis. U odnosu na prethodnu godinu uključena su tri nova naslova.
 • Novi naslovi uključeni u 2015 JCR (časopisi iz kategorije Stomatologija, oralna hirurgija i medicina koji su dobili IF za 2015. godinu):
  1. Journal of Evidence Based Dental Practice (ISSN 1532-3382)
  2. Seminars in Orthodontics (ISSN 1073-8746)
  3. International Journal of Computerized Dentistry (ISSN 1463-4201)

Nedelja otvorenog obrazovanja 2016.

7-10. marta 2016.

Nedelja otvorenog obrazovanja (Open Education Week) predstavlja globalnu manifestaciju namenjenu podizanju svesti o besplatnom i otvorenom obrazovnju. Ove godine se obeležava od 7-11. marta u velikom broju država. Detaljnije informacije o samoj manifestaciji, slobodnom obrazovanju i o tome zašto je ono važno možete pročitati na stranici Open Education Week 2016.

Open Education Week 2016
Povodom obeležavanja Nedelje otvorenog obrazovanja 2016, Univerzitetska Biblioteka "Svetozar Marković", Beograd, Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije i KoBSON, u periodu od 7-11. marta, organizuju predavanja i radionice namenjene studentima, doktorandima, istraživačima, naučnicima i bibliotekarima. Detaljanije informacije o programu predavanja možete naći na stranici KoBSON-a u odeljku Predavanja, kao i u programu predavanja.

Aktiviran probni pristup Oxford izdanjima

2.7.2015.

Obezbeđen je probni period za pristup publikacijama iz Oxford kolekcije: AMA Manual of Style i Oxford Textbooks in Anaesthesia: Anaesthesia for Oral and Maxillofacial Surgery, koji će trajati do kraja jula 2015. godine. Pristup je moguć sa računara Akademske mreže.

Impakt faktori za 2014. godinu

22.06.2015.

U bazi Journal Citation Report (JCR) objavljeni su podaci o impakt faktoru časopisa za 2014. godinu. Za časopise iz kategorije Dentistry, Oral Surgery and Medicine podaci o impakt faktoru su uneti u Stomčas bazu.
Thomson Reuters liste 2014 (JCR, SCI, SCIexpanded, CC)
 • Na listi Journal Citation Report (JCR), u kategoriji Stomatologija, oralna hirurgija i medicina za 2014. godinu pojavljuje se 86 časopisa. U odnosu na prethodnu godinu uključena su tri nova naslova.
 • Novi naslovi uključeni u 2014 JCR (časopisi iz kategorije Stomatologija, oralna hirurgija i medicina koji su dobili IF za 2014. godinu):
  1. Journal of Periodontal and Implant Science (ISSN 2093-2278)
  2. Journal of Prosthodontic Research (ISSN 1883-1958)
  3. Journal of Oral Science (ISSN 1343-4934)

Aktiviran probni pristup Wiley Online Library kolekcijama

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" je u saradnji sa KoBSON-om i Wiley omogućila probni period za pristup Wiley Online Library kolekcijama elektronskih knjiga (16000 knjiga) i referensne literature (preko 500 priručnika), koji će trajati do kraja 2014. godine. Pristup je omogućen sa IPadresa Univerziteta u Beogradu.

Aktiviran probni pristup bazi DENTISTRY AND ORAL SCIENCE SOURCE (EBSCO platforma)

Zahvaljujući ostvarenoj saradnji sa Neolibris-om, aktiviran je probni pristup obimnoj bazi DENTISTRY & ORAL SCIENCE SOURCE, koja se nalazi na EBSCO platformi, i koji ce trajati do kraja 2014. godine.

Sve dodatne informacije i uputstvo za pristup možete dobiti od bibliotekara.

Simpozijum „Metodologija vrednovanja nauke – regulativa i praksa“

U organizaciji Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva i Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 22. oktobra 2014. godine biće organizovan simpozijum „Metodologija vrednovanja nauke – regulativa i praksa“.

Više informacija OVDE

Svi zainteresovani mogu se registrovati elektronskim putem sa sledeće stranice: PRIJAVA

Sat za KoBSON na Stomatološkom fakultetu

Stomatološki fakultet se priključuje akciji promovisanja nauke, pokrenutoj na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Akcija, namenjena svim istraživačima, postdiplomcima i studentima zainteresovanim za rad servisa KoBSON-a, počinje 19. aprila. Tim biblioteke i naš istraživač Asst. dr Vesna Miletić čekaju Vas svakog petka od 13-14 časova u prostorijama Centralne biblioteke, spremni da odgovore na pitanja, pruže tehničku podršku i podele iskustva korišćenja KoBSON servisa.

Open Access Week 2012

Međunarodna nedelja otvorenog pristupa u Beogradu

U оrgаnizаciјi Univеrzitеtskе bibliоtеkе ''Svеtоzаr Маrkоvić'' i pаrtnеrskih instituciја оd 22. dо 28. оktоbrа 2012. gоdinе nа Univеrzitеtu u Bеоgrаdu u оkviru Меđunаrоdnе nеdеlје оtvоrеnоg pristupа (ОА Week - www.openaccessweek.org) bićе оrgаnizоvаn niz аktivnоsti nа prоmоciјi principа оtvоrеnоg pristupа nаučnim infоrmаciјаmа.


Program

Impakt faktori za 2011. godinu

Subject category: DENTISTRY, ORAL SURGERY AND MEDICINE

 • U kategoriji Dentistry, Oral Surgery and Medicine četiri nova naslova sa impakt faktorom:

                                                                                                                                 1. Journal of Oral Implantology (ISSN 0160-6972)

                                                                                                                                 2. Journal of Prosthodontics (ISSN 1059-941X)

                                                                                                                                 3. International Journal of Dental Hygiene (ISSN 1601-5029)

                                                                                                                                 4. Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America (ISSN 1042-3699)

                                                                                                                                 • Časopis Periodontology 2000 ponovo na vrhu (skok sa 19. na prvo mesto JCR liste)

                                                                                                                                 Korekcija Impakt faktora 2010

                                                                                                                                 Thomson Reuters objavio korekcije u svojoj bazi Journal Citation Report (JCR).

                                                                                                                                 U kategoriji Dentistry, Oral Surgery and Medicine, nakon izmena, časopis CRANIO (ISSN 0886-9634) je vraćen na listu i uključena su još dva naslova:

                                                                                                                                 • Oral Health and Preventive Dentistry (ISSN 1602-1622) i
                                                                                                                                 • European Journal of Oral Implantology (ISSN 1756-2406).

                                                                                                                                     Journal Citation Reports

                                                                                                                                     Subject category: DENTISTRY, ORAL SURGERY AND MEDICINE

                                                                                                                                     • U ovoj kategoriji 10 novih naslova dobilo impakt faktor:

                                                                                                                                       1. PEDIATR DENT

                                                                                                                                       2. AUST ENDOD J

                                                                                                                                       3. MED ORAL PATOL ORAL

                                                                                                                                       4. KOREAN J ORTHOD

                                                                                                                                       5. INT J ORAL SCI

                                                                                                                                       6. J CLIN PEDIATR DENT

                                                                                                                                       7. AUST ORTHOD J

                                                                                                                                       8. EUR J PAEDIATR DENT

                                                                                                                                       9. ORAL RADIOL

                                                                                                                                       10. IMPLANTOLOGIE

                                                                                                                                       • Časopis CRANIO izbačen sa liste (izgubio IF)

                                                                                                                                       • Časopis ORAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY promenio je naziv u MOLECULAR ORAL MICROBIOLOGY

                                                                                                                                        VSP i Srp Arh dobili impakt faktor za 2010. godinu

                                                                                                                                        Vojnosanitetski pregled

                                                                                                                                        IF2010=0.199
                                                                                                                                        (u kategoriji MEDICINE, GENERAL & INTERNAL je na 133. mestu od ukupno 151 časopisa), kategorija M23


                                                                                                                                        Srpski arhiv za celokupno lekarstvo

                                                                                                                                        IF2010=0.194

                                                                                                                                        (u kategoriji MEDICINE, GENERAL & INTERNAL je na 135. mestu od ukupno 151 časopisa), kategorija M23


                                                                                                                                        ***Svi radovi objavljeni u ovim časopisima 2010. i 2011. godine, a u skladu sa kriterijumima za određivanje kategorije naučnih publikacija preporučenim od strane Nacionalnog saveta za nauku i Ministarstva nauke, biće vrednovani kao radovi kategorije M23 (međunarodni časopis koji ima impakt faktor, ali nije svrstan među prvih 50 % u okviru svoje discipline)***

                                                                                                                                        21.06.2010.

                                                                                                                                        Materiali in tehnologije IF 2009 = 0.143

                                                                                                                                        Slovenački časopis MATERIALI IN TEHNOLOGIJE (ISSN 1580-2949) dobio impakt faktor za 2009. godinu (IF = 0.143). Nalazi se na 206-om mestu od ukupno 212 časopisa u kategoriji MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY.

                                                                                                                                        Impakt faktori za 2009. godinu

                                                                                                                                        18.06.2010.

                                                                                                                                        Objavljeni su impakt faktori za 2009. godinu. U kategoriji Dentistry, Oral Surgery and Medicine još 9 naslova sa IF-om.

                                                                                                                                        2009 JCR (Journal Citation Reports), subject category DENTISTRY, ORAL SURGERY AND MEDICINE


                                                                                                                                        15.09.2009.

                                                                                                                                        Pušten je u rad novi KoBSON veb sajt. U narednom periodu biće dostupne i "stara" i "nova" verzija sajta, s tim što će se podaci o dostupnosti časopisa i člancima naših autora u ISI bazama dopunjavati samo na novom sajtu.

                                                                                                                                        7.11.2008.

                                                                                                                                        U subotu 08.11.2008. u periodu od 08 časova do 15 časova, zbog radova na trafo stanici sa koje se napaja Narodna biblioteka Srbije, nećete moći da prilazite serverima sa COBISS bazama. Po završetku radova serveri će biti ponovo uključeni.

                                                                                                                                        18.6.2008.

                                                                                                                                        Aktiviran je elektronski pristup časopisu Journal of Orofacial Pain. Potrebno korisničko ime i šifru možete dobiti od bibliotekara...

                                                                                                                                        4.3.2008.

                                                                                                                                        Od 1. aprila 2008. godine izdavanje publikacija uz obavezno deponovanje indeksa ...

                                                                                                                                        3.3.2008.

                                                                                                                                        Osposobljena elektronska čitaonica sa stalnim pristupom internetu preko Akademske mreže ...

                                                                                                                                        11.1.2008.

                                                                                                                                        Biblioteka Stomatološkog fakulteta pristupila sistemu Virtuelne biblioteke Srbije. Katalog Centralne biblioteke uskoro javno dostupan u elektronskom obliku ...