Kontinuirana edukacija-stručni skupovi

Kontinuirana stomatološka edukacija podrazumeva sve oblike poslediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih poslediplomskih studija. Organizuje ih Centar za kontinuiranu edukaciju.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja, kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.

Učesnici mogu biti doktori stomatologije i drugi stručnjaci koji obavljaju delatnost zdravstvene zaštite.

Na sajtu Zdravstvenog Saveta Srbije možete preuzeti tabelu akreditovanih programa: http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Telefon: +381 11 2682 984

Dr sci Jasmina Tekić

e-mail: stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

AKREDITACIJA PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

Zdravstevni savet Srbije doneo je odluku da se proces akreditacije programa kontinuirane edukacije obavlja u komorama zdravstvenih radnika. Javni poziv objavljen je u listu "Politika".

Prijave možete preuzeti OVDE

Popunjene obrasce treba dostaviti na e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs

Poslovik kontinuirane edukacije Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

POGLEDAJTE OVDE

Kontinuirana edukacija - formular za organizovanje edukacije

Formular za organizovanje kontinuirane medicinske edukacije

„Oralna medicina u svakodnevnoj praksi – opštemedicinski aspekti” - program kontinuirane edukacije

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu

subota, 23. novembar 2019.

Stomatološki fakultet Beograd, Rankeova 4

Program kontinuirane edukacije

SEMINAR В-1371/19-II

Oralna medicina u svakodnevnoj praksi – opštemedicinski aspekti

Akreditovano za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, stomatološke sestre, zdravstvene tehničare, dentalne higijeničare sa 6 bodova

DETALJNIJE INFOMACIJE POGLEDAJTE OVDE