Kontinuirana edukacija-stručni skupovi

Kontinuirana stomatološka edukacija podrazumeva sve oblike poslediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih poslediplomskih studija. Organizuje ih Centar za kontinuiranu edukaciju.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja, kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.

Učesnici mogu biti doktori stomatologije i drugi stručnjaci koji obavljaju delatnost zdravstvene zaštite.

Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Telefon: +381 11 2682 984

Dr sci Jasmina Tekić

e-mail: stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

Na sajtu Zdravstvenog Saveta Srbije možete preuzeti tabelu akreditovanih programa: http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

AKREDITACIJA PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

Zdravstevni savet Srbije doneo je odluku da se proces akreditacije programa kontinuirane edukacije obavlja u komorama zdravstvenih radnika. Javni poziv objavljen je u listu "Politika".

Prijave možete preuzeti OVDE

Popunjene obrasce treba dostaviti na e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs

Pravilnik kontinuirane edukacije Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

POGLEDAJTE OVDE

Kontinuirana edukacija - formular za organizovanje edukacije

Formular za organizovanje kontinuirane medicinske edukacije

II Kongres preventivne stomatologije - Prevencija oralnih oboljena - budućnost savremene stomatologije

Program kontinuirane edukacije

II Kongres preventivne stomatologije

02-03. novembar 2018.godine,Centar SAVA, Beograd

Prevencija oralnih oboljena - budućnost savremene stomatologije

Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Udruženje dečijih i preventivnih stomatologa Srbije

Sekcija za dečju i preventivnu stomatologiju SLD

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

Akreditovano za: stomatologe, lekare, farmaceute, medicinske sestre, oralne higijeničare, stomatološke sestre sa: 8 bodova za pasivno učešće

petak, 02.11.2018.

08.00-09.30

Registracija učesnika

09.30-10.00

prof. dr Mirjana Ivanović:*{behavior:url(#ieooui) }

DETALJNE INFORMACIJE POGLEDAJTE OVDE

Nacionalni kurs I kategorije pod naslovom "Primena koferdama i rekonstrukcija bočnih zuba kompozitnim ispunima"

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje

Nacionalni kurs I kategorije pod naslovom "Primena koferdama i rekonstrukcija bočnih zuba kompozitnim ispunima"

Subota 3.11.2018. sa početkom u 9h na Klinici za bolesti zuba, Rankeova 4, Beograd. Kurs vode dr Vesna Miletić i dr Jugoslav Ilić.

Kurs je namenjen doktorima stomatologije i akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije sa 6 bodova. Planiran je individualni rad na modelima i fantomima.

Deo o koferdamu obuhvata korak-po-korak postavljanje koferdama u različitim kliničkim situacijama na prednjim i bočnim zubima. Deo o kompozitima na bočnim zubima obuhvata slojevitu i "bulk" tehniku primene kompozita, tehnike modelovanja okluzalne površine, rad sa novim "bulk-fill" kompozitima i različitim sistemima matrica.

Kotizacija od 10.000 din se uplaćuje na račun Stomatološkog fakulteta 840-1122666-67 sa pozivom na broj 102/18.
Svrha uplate "Kurs koferdam i kompozit".
Navesti ime, prezime i broj licence
Informacije i rezervacije na email vesna.miletic@stomf.bg.ac.rs

KAKO PREPOZNATI I RAZLIKOVATI ULCERACIJE, PREMALIGNE I MALIGNE LEZIJE U USNOJ DUPLJI U SVAKODNEVNOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI - program kontinuirane edukacije

Stomatološki fakultet univerziteta u beogradu

Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu

Nedelja, 18. novembar 2018.god

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Rankeova 4 (veliki amfiteatar), Beograd

Program kontinuirane edukacije B-1140/18-II

KAKO PREPOZNATI I RAZLIKOVATI ULCERACIJE, PREMALIGNE I MALIGNE LEZIJE U USNOJ DUPLJI

U SVAKODNEVNOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

Akreditovano za doktore stomatologije, doktore medicine, stomatološke sestre I medicinske sestre sa 6 bodova za učesnike

08.30

REGISTRACIJA UČESNIKA

10.00 – 10.45

ass. dr Drago Jelovac

Savremena dijagnostika i lečenje oralnog karcinoma

10.45 – 11.30

prof. dr Ana Pucar

Premaligne lezije usne duplje – da li maligna transformacija može da se predvidi i prevenira

11.30 – 12.15

prof.dr Saša Čakić

Uticaj hemio i zračne terapije malignih bolesti na stanje usne duplje i na stomatološku terapiju

12.15 – 12.25

Reč sponzora

prof.dr Saša Čakić: Lokalna antiinflamatorna, antiseptička i analgetička terapija oštećenja oralne sluznice

12.25 – 13.00

diskusija

13.00 – 13.10

Reč sponzora

prof.dr Ljiljana Janković: Lokalna terapija rekurentnih oralnih ulceracija i bolnih rana u stomatološkoj praksi

13.10 – 13.55

prof.dr Ljiljana Janković

Kako prepoznati i razlikovati rekurentne oralne ulceracije

13.55 – 14.40

prof. dr Miloš Hadži Mihajlović

Oralne ulceracije i sistemske bolesti

14.40 – 15.25

doc.dr Dragan Stanimirović

Subjektivne tegobe u usnoj duplji bez objektivnog nalaza

15.25 – 15.35

Reč sponzora

dr sci.Bojana Zarić: savremeni koncept oralne higijene u primarnoj i sekundarnoj prevenciji oboljenja usne duplje

15.35 – 16.00

diskusija

16.00

PODELA SERTIFIKATA

Kotizacija

Za učesnike skupa predvidjena je kotizacija

Uplata kotizacije vrsi se na žiro racun Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj 840-11-22-666-67 poziv na broj 101/18, svrha uplate “kotizacija”

Kotizacija

1.800,00 dinara (uključen PDV)

Potvrdu o učešću dobijaju svi učesnici sa plaćenom kotizacijom, koji su se registrovali

Prijava učešća na ovom skupu, ime, prezime i broj licence: na telefon br 011 2682 984ili na

e-mail: stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

Rukovodilac programa

prof.dr Saša Čakić