Kontinuirana edukacija-stručni skupovi

Kontinuirana stomatološka edukacija podrazumeva sve oblike poslediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih poslediplomskih studija. Organizuje ih Centar za kontinuiranu edukaciju.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja, kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.

Učesnici mogu biti doktori stomatologije i drugi stručnjaci koji obavljaju delatnost zdravstvene zaštite.

Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Telefon: +381 11 2682 984

Dr sci Jasmina Tekić

e-mail: stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

Na sajtu Zdravstvenog Saveta Srbije možete preuzeti tabelu akreditovanih programa: http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

AKREDITACIJA PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

Zdravstevni savet Srbije doneo je odluku da se proces akreditacije programa kontinuirane edukacije obavlja u komorama zdravstvenih radnika. Javni poziv objavljen je u listu "Politika".

Prijave možete preuzeti OVDE

Popunjene obrasce treba dostaviti na e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs

Pravilnik kontinuirane edukacije Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

POGLEDAJTE OVDE

Kontinuirana edukacija - formular za organizovanje edukacije

Formular za organizovanje kontinuirane medicinske edukacije

Maxillofacial Rehabilitation for Maxillofacial Surgeons, Prosthodontists and Orthodontists - lectures and courses

2018, September 5th - 8th

Dear colleagues,

School of Dental Medicine University of Belgrade and Foundation for Oral facial Rehabilitation (FFOR) are organizing an outreach program in Maxillofacial rehabilitation for MF surgeons, prosthodontists and orthodontists in 2018, September 5-8th. The lectures and courses will be held by lecturers from UCLA, UCSF and School of Dental Medicine in Belgrade.

COURSE PROGRAM
DETAILS (fees, prizes for poster competition)

First day of course is Wednesday, September 5th - only for surgeons and is planned to be whole day course directed at Head and Neck and Oral maxillofacial surgeons at the Clinic for Maxillofacial Surgery. Professor Beumer and Dr Jay Jayanetti will have several topics regarding proper surgical preparations of defects to enhance better prosthetic outcomes. Professor. Vitomir Konstantinovic, from Belgrade University and as well Professor Vedran Uglesic from Zagreb Univesity will participate with their lectures and live surgery will be performed (craniofacial implantology) together with Assistant Professor Milan Petrovic.

The outreach program for prosthodontists and orthodontists would start at Thursday, September 6th until Saturday, September 8th, at Clinic for Prosthodontics and be directed towards individuals interested in learning more about Maxillofacial Prosthetics. The hands on will be organized on September 6-7th for Ocular defects (max.10 persons) and at parallel hands on September 6th for Orbital defects and on September 7th for Nasal defects (max.40 persons).

Please note that there is a poster competition with cash prizes. Poster themes can be surgical and prosthetic reconstruction of jaw and facial defects The poster awards are covered by FFOR – Foundation for Oral facial Rehabilitation. Poster size is 100x70 cm and it should be on english language.

The poster session will take place in front of the amphitheater 2 in Rankeova 4 street at the Clinic for Prosthodontics. Review of the posters and poster awards will be on Saturday, September 8th from 4:00-5:15. Please we ask you kindly to set up your posters on Thursday, September 6th until 13:00 on the intended places or boards for that. A double sticky tape will be available to fix the posters. Please don't forget to send a abstract for posters until August, 30th.

Colleagues who are interested to participate at this course should send their confirmation HERE

Kurs za maksilofacijalne hirurge, stomatološke protetičare i ortodonte - od 5. do 8. septembra 2018. godine

Akreditovano za stomatologe, maksilofacijalne hirurge, protetičare, ortodonte, oralne hirurge, stomatološke tehničare Predavači: 15 bodova Usmena prezentacija: 13 Poster prezentacija: 11 Pasivno učešće: 10

Poštovane kolege,

Stomatološki fakultet u Beogradu, zajedno sa Organizacijom za oralnu i facijalnu rehabilitaciju FFOR organizuje kurs za maksilofacijalne hirurge (jedan dan), stomatološke protetičare i ortodonte (tri dana) od 5-8. septembra 2018. godine, pod pokroviteljstvom dekana, profesora Miroslava Vukadinovića, prodekana profesora Alekse Markovića sa profesorom Johnom Beumerom III sa UCLA.

Predavanja i praktični rad - hands on držaće kolege sa Stomatološkog fakulteta u Beogradu, UCLA (Univerzitet Kalifornije Los Angeles) i UCSF (Univerzitet Kalifornije San Francisko).

Hirurški dan, 5.septembar, predviđen je za predavanja na kojima učestvuju profesor John Beumer, dr Jay Jayanetti (UCLA), prof.dr Vitomir Konstantinović (Mfh Beograd) i prof.dr Vedran Uglešić (Mfh Zagreb). Takođe je predviđena i Live op ugradnja kraniofacijalnih implantata za retenciju proteza lica.

Drugi deo kursa je predviđen za protetičare, ortodonte i zubne tehničare i traje od 6. do 8. septembra 2018. godine. Pored predavanja koje će držati predavači sa UCLA I UCSF predviđen je i hands on kurs iz modelacije očne jabučice koji će se održati 6. i 7.septembra (max.10 osoba) dok će se paralelno održavati i hands on iz modelacije orbitalne proteze 6.septembra kao i hands on iz modelacije nazalne proteze 7.septembra (max.40 osoba).

PROGRAM KURSA, koji će se izvoditi na engleskom jeziku, POGLEDAJTE OVDE.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na kursu potvrdite učešće putem OVOG FORMULARA.

U toku kursa postojaće prezentacija slučajeva - kako hirurške tako i protetske rekonstrukcije defekata vilica i lica u vidu postera standardnih dimenzija - 100x70 cm, na engleskom jeziku.

DETALJNIJE INFORMACIJE POGLEDAJTE OVDE

II Kongres preventivne stomatologije - Prevencija oralnih oboljena - budućnost savremene stomatologije

Program kontinuirane edukacije

II Kongres preventivne stomatologije

02-03. novembar 2018.godine,Centar SAVA, Beograd

Prevencija oralnih oboljena - budućnost savremene stomatologije

Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Udruženje dečijih i preventivnih stomatologa Srbije

Sekcija za dečju i preventivnu stomatologiju SLD

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

Akreditovano za:

stomatologe, lekare, farmaceute, medicinske sestre, oralne higijeničare, stomatološke sestre sa:

11 bodova za usmene prezentacije,

9 bodova za poster prezentacije, i

8 bodova za pasivno učešće

Pozivamo Vas da aktivnim učešćem u radu II Kongresa preventivne stomatologije Srbije i prezentovanjem svojih iskustava i znanja, unapredite znanje kolega i struke uopšte. Iskustva u radu, uspesi ili uočene greške, biće dragoceni izvor novih saznanja koje ćete moći da podelite i prodiskutujete sa Vašim kolegama.

Svoja iskustva u svakodnevnom stomatološkom radu sa decom i vašim pacijentima uopšte, ili u preventivnom i zdravstveno vaspitnom radu, prikažite kao stručne radove, u formi oralnih ili posterprezentacija.

Napominjemo da Vaši rezimei treba da stignu

najkasnije do 10. oktobra2018. godine,

u elektronskoj formi na e-mail adresu: zoran.mandinic@stomf.bg.ac.rs

Moguće je prijaviti jedan autorski i jedan koautorski rad, a razmatraće se samo rezimei koji su sačinjeni prema uputstvu:

·Rezime se dostavlja na e-mail kao Word document, a maksimalni broj reči je 250. Rezime treba da sadrži: cilj, metodologiju, rezultate i zaključak. Tabele, grafikone i literaturu ne prikazivati u rezimeu. Rezimei podležu recenziji, a autori će biti pravovremeno obavesteni o odluci Redakcionog odbora.

·Prema Pravilniku o KE, koautori dobijaju 0,5 poena po radu, a jedan koautor može biti u najviše 3 rada. Jedan rad može imati najviše 4 koautora.

Za učesnike Kongresa predviđena je kotizacijau iznosu od 2.500,00 dinara (sa PDV). Uplata se vrši na žiro račun Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

broj 840-1122666-67, sa pozivom na broj 1617 i sa naznakom „II Kongres“.

Molimo Vas da za učešće na ovom skupu, prijavite ime, prezime i broj licence, na brojeve telefona 2682-984 i 2684-581, ili na e-mail: stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

Potvrdu o učešću dobijaju svi učesnici koji su platili kotizaciju i koji su se registrovali na registracionom pultu u Sava centru.

DETALJNE INFORMACIJE POGLEDAJTE OVDE