Kontinuirana edukacija-stručni skupovi

Kontinuirana stomatološka edukacija podrazumeva sve oblike poslediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih poslediplomskih studija. Organizuje ih Centar za kontinuiranu edukaciju.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja, kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.

Učesnici mogu biti doktori stomatologije i drugi stručnjaci koji obavljaju delatnost zdravstvene zaštite.

Na sajtu Zdravstvenog Saveta Srbije možete preuzeti tabelu akreditovanih programa: http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Telefon: +381 11 2682 984

Dr sci Jasmina Tekić

e-mail: stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

AKREDITACIJA PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

Zdravstevni savet Srbije doneo je odluku da se proces akreditacije programa kontinuirane edukacije obavlja u komorama zdravstvenih radnika. Javni poziv objavljen je u listu "Politika".

Prijave možete preuzeti OVDE

Popunjene obrasce treba dostaviti na e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs

Pravilnik kontinuirane edukacije Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

POGLEDAJTE OVDE

Kontinuirana edukacija - formular za organizovanje edukacije

Formular za organizovanje kontinuirane medicinske edukacije

Maxillofacial Rehabilitation for Maxillofacial Surgeons, Prosthodontists and Orthodontists - lectures and courses

2018, September 5th - 8th

Dear colleagues,

School of Dental Medicine University of Belgrade and Foundation for Oral facial Rehabilitation (FFOR) are organizing an outreach program in Maxillofacial rehabilitation for MF surgeons, prosthodontists and orthodontists in 2018, September 5-8th. The lectures and courses will be held by lecturers from UCLA, UCSF and School of Dental Medicine in Belgrade.

COURSE PROGRAM
DETAILS (fees, prizes for poster competition)

First day of course is Wednesday, September 5th - only for surgeons and is planned to be whole day course directed at Head and Neck and Oral maxillofacial surgeons at the Clinic for Maxillofacial Surgery. Professor Beumer and Dr Jay Jayanetti will have several topics regarding proper surgical preparations of defects to enhance better prosthetic outcomes. Professor. Vitomir Konstantinovic, from Belgrade University and as well Professor Vedran Uglesic from Zagreb Univesity will participate with their lectures and live surgery will be performed (craniofacial implantology) together with Assistant Professor Milan Petrovic.

The outreach program for prosthodontists and orthodontists would start at Thursday, September 6th until Saturday, September 8th, at Clinic for Prosthodontics and be directed towards individuals interested in learning more about Maxillofacial Prosthetics. The hands on will be organized on September 6-7th for Ocular defects (max.10 persons) and at parallel hands on September 6th for Orbital defects and on September 7th for Nasal defects (max.40 persons).

Please note that there is a poster competition with cash prizes. Poster themes can be surgical and prosthetic reconstruction of jaw and facial defects The poster awards are covered by FFOR – Foundation for Oral facial Rehabilitation.

Colleagues who are interested to participate at this course should send their confirmation HERE

Kurs za maksilofacijalne hirurge, stomatološke protetičare i ortodonte - od 5. do 8. septembra 2018. godine

Poštovane kolege,

Stomatološki fakultet u Beogradu, zajedno sa Organizacijom za oralnu i facijalnu rehabilitaciju FFOR organizuje kurs za maksilofacijalne hirurge (jedan dan), stomatološke protetičare i ortodonte (tri dana) od 5-8. septembra 2018. godine, pod pokroviteljstvom dekana, profesora Miroslava Vukadinovića, prodekana profesora Alekse Markovića sa profesorom Johnom Beumerom III sa UCLA.

Predavanja i praktični rad - hands on držaće kolege sa Stomatološkog fakulteta u Beogradu, UCLA (Univerzitet Kalifornije Los Angeles) i UCSF (Univerzitet Kalifornije San Francisko).

Hirurški dan, 5.septembar, predviđen je za predavanja na kojima učestvuju profesor John Beumer, dr Jay Jayanetti (UCLA), prof.dr Vitomir Konstantinović (Mfh Beograd) i prof.dr Vedran Uglešić (Mfh Zagreb). Takođe je predviđena i Live op ugradnja kraniofacijalnih implantata za retenciju proteza lica.

Drugi deo kursa je predviđen za protetičare, ortodonte i zubne tehničare i traje od 6. do 8. septembra 2018. godine. Pored predavanja koje će držati predavači sa UCLA I UCSF predviđen je i hands on kurs iz modelacije očne jabučice koji će se održati 6. i 7.septembra (max.10 osoba) dok će se paralelno održavati i hands on iz modelacije orbitalne proteze 6.septembra kao i hands on iz modelacije nazalne proteze 7.septembra (max.40 osoba).

PROGRAM KURSA, koji će se izvoditi na engleskom jeziku, POGLEDAJTE OVDE.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na kursu potvrdite učešće putem OVOG FORMULARA.

U toku kursa postojaće prezentacija slučajeva - kako hirurške tako i protetske rekonstrukcije defekata vilica i lica u vidu postera standardnih dimenzija.

DETALJNIJE INFORMACIJE POGLEDAJTE OVDE