Kontinuirana edukacija-stručni skupovi

Kontinuirana stomatološka edukacija podrazumeva sve oblike poslediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih poslediplomskih studija. Organizuje ih Centar za kontinuiranu edukaciju.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja, kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.

Učesnici mogu biti doktori stomatologije i drugi stručnjaci koji obavljaju delatnost zdravstvene zaštite.

Na sajtu Zdravstvenog Saveta Srbije možete preuzeti tabelu akreditovanih programa: http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Telefon: +381 11 2682 984

Dr sci Jasmina Tekić

e-mail: stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

AKREDITACIJA PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

Zdravstevni savet Srbije doneo je odluku da se proces akreditacije programa kontinuirane edukacije obavlja u komorama zdravstvenih radnika. Javni poziv objavljen je u listu "Politika".

Prijave možete preuzeti OVDE

Popunjene obrasce treba dostaviti na e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs

Pravilnik kontinuirane edukacije Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

POGLEDAJTE OVDE

Kontinuirana edukacija - formular za organizovanje edukacije

Formular za organizovanje kontinuirane medicinske edukacije

XXXV Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dom zdravlja „dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja

Udruženje dečjih i preventivnih stomatologa Srbije

Institut za javno zdravlje Srbije „Batut“

Sekcija za dečju i preventivnu stomatologiju SLD

pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije

organizuju

Nacionalni simpozijum (B-1292-19-II)

XXXV Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji

Oralno zdravlje čuvamo od nalmlađeg uzrasta

Akreditovano za:

lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, pedijatre, ginekologe, specijaliste svih stomatoloških disciplina, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, oralne higijeničare, stomatološke sestre, i to:

prvi autori postera – 5 poena

pasivni učesnici – 4 poena

Unapređenje zdravlja usta i zuba može se ostvariti stvaranjem preduslova i promocijom faktora koji pozitivno utiču na oralno zdravlje. Cilj ovog Simpozijuma je da se istakne značaj porodice i uticaj zdravstvenog vaspitanja roditelja, kao osnovne strategije za unapređenje oralnog zdravlja svakog pojedinca od najranijeg uzrasta. Zdravstveno vaspitnim radom u porodici postiže se rano sticanje pozitivnih navika i ponašanja u cilju čuvanja, kako ukupnog tako i oralnog zdravlja dece, ali i utvrđivanje stečenih pozitivnih i korigovanje loših navika za čuvanje zdravlja u školske dece, omladine i starijeg stanovništva.

DETALJNIJE INFORMACIJE POGLEDAJTE OVDE