Kontinuirana edukacija-stručni skupovi

Kontinuirana stomatološka edukacija podrazumeva sve oblike poslediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih poslediplomskih studija. Organizuje ih Centar za kontinuiranu edukaciju.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja, kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.

Učesnici mogu biti doktori stomatologije i drugi stručnjaci koji obavljaju delatnost zdravstvene zaštite.

Na sajtu Zdravstvenog Saveta Srbije možete preuzeti tabelu akreditovanih programa: http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Telefon: +381 11 2682 984


Sekretar

Prim. dr Slađana Purić

Dr sci Jasmina Tekić

e-mail: stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

AKREDITACIJA PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

Zdravstevni savet Srbije doneo je odluku da se proces akreditacije programa kontinuirane edukacije obavlja u komorama zdravstvenih radnika. Javni poziv objavljen je u listu "Politika".

Prijave možete preuzeti OVDE

Popunjene obrasce treba dostaviti na e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs

Pravilnik kontinuirane edukacije Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

POGLEDAJTE OVDE

Kontinuirana edukacija - formular za organizovanje edukacije

Formular za organizovanje kontinuirane medicinske edukacije

16. Kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Od 21 do 23. septembra 2017. godine u Beogradu, u Sava Centru

***produžen je rok za prijavu

Poštovane kolege i prijatelji, Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se 16. Kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem održati u Beogradu, u Sava Centru od 21 – 23. septembra 2017. godine. Kongres organizuje stomatološka Komora Srbije u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Klinikom za stomatologiju Vojvodine. Kongres kao suorganizatiori podržavaju Hrvatska komora dentalne medicine, Stomatološka komora Makedonije i Stomatološka komora Larise. Takođe, podršku Kongresu daju Ministarsto zdravlja Republike Srbije, Udruženje stomatologa Srbije, Lekarska komora Srbije, Farmaceutska komora Srbije i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Stomatološka Komora Srbije je na dobrom putu da uspe u nastojanju da Kongres stomatologa Srbije ubuduće bude najvažniji datum u kalendaru stomatoloških događanja u Srbiji. Želja nam je da na Kongresu budu predstavljeni rezultati rada stomatologa, podeljena iskustva, predstavljena nova saznanja i aktuelna naučna dostignuća u savremenoj svetskoj stomatologiji sa ciljem da Kongres bude mesto okupljanja i saradnje svih stomatologa i saradnika bez obzira da li dolaze iz privatne ili državne prakse ili sa nekog od fakulteta. Želimo i da lekari, farmaceuti, medicinske i stomatološke sestre i zdravstveni tehičari prisustvuju Kongresu jer se nadamo se da će i za njih biti interesantnih tema koje će ih privući. Ove godine se očekuje prisustvo preko 1200 učesnika iz Srbije i zemalja iz regiona kao i veliki broj pozvanih predavača i vrhunskih stručnjaka iz Srbije i inostranstva. Stomatološka Komora Srbije će uz popularnu cenu kotizacije obezbediti visok stručni i naučni nivo Kongresa. U okviru Kongresa biće organizovani simpozijumi, seminari i radionice. Učešćem na Kongresu i pratećim simpozijumima učesnici mogu ostvariti 26 KME bodova. Pozivamo Vas da uveličate i stručno i profesionalno pomognete održavanje ove manifestacije značajne za budućnost stomatologije u Srbiji. PROGRAM KONGRESA POGLEDAJTE OVDE