Kontinuirana edukacija-stručni skupovi

Kontinuirana stomatološka edukacija podrazumeva sve oblike poslediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih poslediplomskih studija. Organizuje ih Centar za kontinuiranu edukaciju.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja, kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.

Učesnici mogu biti doktori stomatologije i drugi stručnjaci koji obavljaju delatnost zdravstvene zaštite.

Na sajtu Zdravstvenog Saveta Srbije možete preuzeti tabelu akreditovanih programa: http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Telefon: +381 11 2682 984


Sekretar

Prim. dr Slađana Purić

Dr sci Jasmina Tekić

e-mail: stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

AKREDITACIJA PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

Zdravstevni savet Srbije doneo je odluku da se proces akreditacije programa kontinuirane edukacije obavlja u komorama zdravstvenih radnika. Javni poziv objavljen je u listu "Politika".

Prijave možete preuzeti OVDE

Popunjene obrasce treba dostaviti na e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs

Pravilnik kontinuirane edukacije Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

POGLEDAJTE OVDE

Kontinuirana edukacija - formular za organizovanje edukacije

Formular za organizovanje kontinuirane medicinske edukacije

ZNANJE I VEŠTINE U SVAKODNEVNOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI - program kontinuirane edukacije: nacionalni simpozijum

STOMATOLOšKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

Klinika za bolesti zuba

Subota, 16. decembar 2017.god,

Beograd, Stomatološki fakultet u Beogradu, Rankeova 4

Program kontinuirane edukacije: Nacionalni simpozijum B-924/16-II

ZNANJE I VEŠTINE

U SVAKODNEVNOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

Akreditovano za stomatologe, medicinske sestre i zdravstvene tehničare sa 4 boda

DETALJNIJE INFORMACIJE POGLEDAJTE OVDE