Stomčas

Baza Stomčas kreirana je sa ciljem da na jednom mestu okupi i pruži uvid u to koje časopise iz oblasti Stomatologije, oralne hirurgije i medicine naša akademska zajednica ima na raspolaganju. Većina naslova dostupna je u elektronskom obliku zahvaljujući Ministarstvu nauke i Konzorcijumu biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON), dok se odredjeni broj obezbedjuje kupovinom iz sredstava Stomatološkog fakulteta, dobija putem poklona ili je u slobodnom pristupu.
Osim osnovnih podataka (naslova časopisa i ISSN broja), korišćenjem baze moguće je utvrditi koji časopisi imaju Impact Factor, na koji način su nabavljeni i u kom obliku su dostupni (štampani oblik – spisak svih godišta i svezaka koje Centralna biblioteka poseduje u svom fondu; elektronski oblik – postavljen direktan link na stranicu sa koje se može pristupiti punim tekstovima)

VAŽNO!!! Pristup i preuzimanje celih tekstova i dalje je moguće samo sa računara akademske mreže ili, za pristup preko komercijalnih provajdera, nakon logovanja na KoBSON.

U svakom trenutku možete se obratiti bibliotekaru za pomoć u korišćenju Stomčas baze ili pronalaženju i preuzimanju celih radova.


Unesite naslov ili deo naslova časopisa (nije potrebno unositi tačke, zareze i ostale znake interpunkcije):     

Primeri:

  • "journal of endodontics" ili "j endod"
  • "journal of oral and maxillofacial surgery" ili "j oral max surg"
  • "dental traumatology" ili "dent traum"

Putem kombinovanog pretraživanja, moguće je suziti izbor časopisa po sledećim kriterijumima:

  • Impact Factor (naslovi sa ili bez Impact Factor-a)
  • način nabavke časopisa (putem KoBSON-a, kupovina, poklon, razmena, slobodni pristup)
  • format u kojem je časopis dostupan (Print – štampani oblik, Online – elektronski oblik, Print/Online – i štampani i elektronski oblik, Nedostupan)
  • uža oblast stomatologije (endodoncija, stomatološka protetika, ortopedija vilica, ...)

(Npr. želite da vidite koji su časopisi iz oblasti endodoncije sa IF dostupni u elektronskom obliku putem kupovine ...)

Naslov:
IF:
Način nabavke:
Format:
Uža oblast stomatologije: