Zdravstvene specijalizacije

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - opšte odredbe

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 10/2013, od 30.01.2013. godine

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije – novembarski upisni rok 2018. godine

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje

KONKURS ZA UPIS U 2018/19 NA SPECIJALIZACIJE

iz sledećih specijalističkih grana

Specijalnost

Broj specijalizanata

Parodontologija i oralna medicina

10

Preventivna i dečja stomatologija

10

Bolesti zuba i endodoncija

6

Oralna hirurgija

10

Ortopedija vilca

15

Stomatološka protetika

10

Maksilofacijalna hirurgija

3

Kandidat na konkurs prilaže:

- zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

- overena fotokopija rešenja o odobrenoj specijalizaciji Ministarstva zdravlja,

- overena fotokopija diplome o završenom fakultetu i dodatak diplome za državljane Republike Srbije

- overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

- overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

- fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

- 2 fotografije,

- dokaz o uplati troškova sprovođenja konkursa u nepovratnom novčanom iznosu od 30.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun Stomatološkog fakulteta broj 840-1122666-67, poziv na broj 32410.

Za strane državljane

- zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

Shodno izmeni člana 185. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS br. 106/15 od 21.12.2015. godine, a koji je stupio na snagu 29.12.2015. godine), daje se mogućnost stranom državljaninu, koji je završio fakultet zdravstvene struke, a ne obavlja zdravstvenu delatnost kao profesiju u Republici Srbiji, da se obrati Stomatološkom fakultetu u Beogradu, bez prethodne saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije za upis na specijalizacije.

- rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave (ako su fakultet završili u inostranstvu),

- overenu fotokopiju originalne diplome o završenom fakultetu,

- potvrdu o regulisanom stručno-državnom ispitu izdatu od strane Ministarstva zdravlja,

- overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

- kopiju pasoša,

- potvrdu da je pohađao kurs srpskog jezika u jednoj od akreditovanih ustanova,

- dokaz o zdravstvenom osiguranju (po obavljenom upisu),

- kopiju prijave boravka/prebivališta (po obavljenom upisu).

Školarina za jednu školsku godinu iznosi:

- za državljane Republike Srbije:

a) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina, Maksilofacijalna hirurgija, Oralna hirurgija, Stomatološka protetika, Ortopedija vilica: 400.000 dinara;

b) za specijalnosti Preventivna i dečja stomatologija i Bolesti zuba i endodoncija: 320.000 dinara.

- za strane državljane: 6.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti za sve specijalnosti;

Školarina se može se platiti u dve jednake rate: prva rata prilikom upisa, a druga za šest meseci.

Konkurs je otvoren od 6. do 23. novembra 2018. godine.

UPIS KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE U NOVEMBARSKOM KONKURSNOM ROKU 2018. GODINE OBAVIĆE SE U JANUARU 2019. GODINE.
Prijave se podnose Službi za poslediplomsku nastavu Stomatološkog fakulteta, Dr Subotića 8, soba br. 8.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti na tel. 011 2658 -424.

Upis na zdravstvene specijalizacije - spisak primljenih kandidata i uputstvo za upis

Novembarski rok 2018. godine

LISTU PRIMLJENIH KANDIDATA POGLEDAJTE OVDE

Upis će se vršiti od 08.01.2019. do 22.01.2019. godine.

Dokumenta potrebna za upis državljana Republike Srbije:

-specijalistički indeks (kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta)

-lekarsko uverenje za upis na fakultet

-rezultati testova na specifične zarazne bolesti (HIV. Hepatitis B i C)

-uplata prve rate školarine u iznosu od 200.000 dinara, osim za Preventivnu i dečju stomatologiju i Bolesti zuba sa endodoncijom za koje rata iznosi 160.000 dinara.

Fakture za uplatu školarine se uzimaju u Ekonomsko-finansijskom odseku Stomatološkog fakulteta (soba broj 110)

Dokumenta potrebna za upis stranih državljana:

-specijalistički indeks (kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta)

-lekarsko uverenje za upis na fakultet

-rezultati testova na specifične zarazne bolesti (HIV. Hepatitis B i C)

-uplata prve rate školarine u iznosu od 3000 evra (dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

Fakture za uplatu školarine se uzimaju u Ekonomsko-finansijskom odseku Stomatološkog fakulteta (soba broj 110)

-potvrda o položenom srednjem kursu srpskog jezika(za kandidate koji ne govore srpski jezik)

-potvrda o prijavi boravka

-potvrda o zdravstvenom osiguranju ( Odeljenje za strance, Nemanjina 30)

Svi kandidati osim onih kojima je odložen početak staža počinju sa specijalističkim stažom 04.02.2019. godine.

CENOVNIK USLUGA U ODSEKU ZA NASTAVU

oktobar 2015. godine

Integrisane studije stomatologije Osnovne strukovne studije Specijalističke akademske studije Doktorske studije Specijalističke zdravstvene studije

CENOVNIK MOŽETE PREUZETI OVDE