Zdravstvene specijalizacije

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - opšte odredbe

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 10/2013, od 30.01.2013. godine

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije – novembarski upisni rok 2017. godine

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje

KONKURS ZA UPIS U 2017/18 NA SPECIJALIZACIJE

iz sledećih specijalističkih grana

Specijalnost

Broj specijalizanata

Parodontologija i oralna medicina

10

Preventivna i dečja stomatologija

10

Bolesti zuba i endodoncija

10

Oralna hirurgija

10

Ortopedija vilica

10

Stomatološka protetika

10

Maksilofacijalna hirurgija

5

Kandidat na konkurs prilaže:

- zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

- overena fotokopija rešenja o odobrenoj specijalizaciji Ministarstva zdravlja,

- overena fotokopija diplome o završenom fakultetu i dodatak diplome za državljane Republike Srbije

- overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

- overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

- fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

- 2 fotografije,

- dokaz o uplati troškova sprovođenja konkursa u nepovratnom novčanom iznosu od 30.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun Stomatološkog fakulteta broj 840-1122666-67, model 97, poziv na broj 32410.

Za strane državljane

- zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

Shodno izmeni člana 185. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS br. 106/15 od 21.12.2015. godine, a koji je stupio na snagu 29.12.2015. godine), daje se mogućnost stranom državljaninu, koji je završio fakultet zdravstvene struke, a ne obavlja zdravstvenu delatnost kao profesiju u Republici Srbiji, da se obrati Stomatološkom fakultetu u Beogradu, bez prethodne saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije za upis na specijalizacije. U tom slučaju potrebno je da kandidat ima rešenje o odobrenju specijalizacije Ministarstva zdravlja zemlje koja ih upućuje na specijalizaciju/užu specijalizaciju kao i do sada.

Uz prijavu i rešenje svog Ministarstva kojim su upućeni na specijalizaciju /užu specijalizaciju u Republiku Srbiju (rešenje prevedeno i overeno od strane ovlašćenog sudskog tumača), kandidati su u obavezi da dostave:

- rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave (ako su fakultet završili u inostranstvu),

- overenu fotokopiju originalne diplome o završenom fakultetu,

- potvrdu o regulisanom stručno-državnom ispitu izdatu od strane Ministarstva zdravlja,

- overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

- kopiju pasoša,

- potvrdu da je pohađao kurs srpskog jezika u jednoj od akreditovanih ustanova,

- dokaz o zdravstvenom osiguranju (po obavljenom upisu),

- kopiju prijave boravka/prebivališta (po obavljenom upisu).

Školarina za jednu školsku godinu iznosi:

- za državljane Republike Srbije:

a) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina, Maksilofacijalna hirurgija, Oralna hirurgija, Stomatološka protetika, Ortopedija vilica: 400.000 dinara;

b) za specijalnosti Preventivna i dečja stomatologija i Bolesti zuba i endodoncija: 320.000 dinara.

- za strane državljane: 6.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti za sve specijalnosti;

Školarine se može se platiti u dve jednake rate: prva rata prilikom upisa, a druga za šest meseci..

Konkurs je otvoren od 27. novembra do 08. decembra 2017. godine.

Upis kandidata od 08.-12.01.2018. godine.

Prijave se podnose Službi za poslediplomsku nastavu Stomatološkog fakulteta, Dr Subotića 8, soba br. 8, od 11 do 13h.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti na tel. 011 2658 -424

CENOVNIK USLUGA U ODSEKU ZA NASTAVU

oktobar 2015. godine

Integrisane studije stomatologije Osnovne strukovne studije Specijalističke akademske studije Doktorske studije Specijalističke zdravstvene studije

CENOVNIK MOŽETE PREUZETI OVDE