Zdravstvene specijalizacije

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - opšte odredbe

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 10/2013, od 30.01.2013. godine

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije – novembarski konkursni rok 2019. godine

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje

KONKURS ZA UPIS U 2019/20 NA SPECIJALIZACIJE

iz sledećih specijalističkih grana

Specijalnost

Broj specijalizanata

Parodontologija i oralna medicina

10

Preventivna i dečja stomatologija

10

Bolesti zuba i endodoncija

5

Stomatološka protetika

8

Maksilofacijalna hirurgija

4

Oralna hirurgija

15

Ortopedija vilica

15

Potrebna dokumenta za kandidate koji konkurišu iz državnih zdravstvenih ustanova:

-zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

-overena fotokopija rešenja o odobrenoj specijalizaciji Ministarstva zdravlja,

-overena fotokopija diplome o završenom fakultetu i dodatak diplome za državljane Republike Srbije

-overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

-overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

-fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

-2 fotografije,

-dokaz o uplati troškova sprovođenja konkursa u nepovratnom novčanom iznosu od 30.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun Stomatološkog fakulteta broj 840-1122666-67, poziv na broj 32410.

Potrebna dokumenta za kandidate koji konkurišu iz privatne prakse:

-zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

-rešenje o odobravanju specijalizacije koje donosi osnivač privatne prakse,

-potvrda izdata od strane osnivača privatne prakse da je kandidat koji se upućuje na specijalizaciju u stalnom radnom odnosu ,

-overena fotokopija diplome o završenom fakultetu i dodatak diplome za državljane Republike Srbije,

-overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

-overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

-fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

-2 fotografije,

-dokaz o uplati troškova sprovođenja konkursa u nepovratnom novčanom iznosu od 30.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun Stomatološkog fakulteta broj 840-1122666-67, poziv na broj 32410.

Za strane državljane

-zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

-rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave (ako su fakultet završili u inostranstvu),

-overenu fotokopiju originalne diplome o završenom fakultetu,

-potvrdu o regulisanom stručno-državnom ispitu izdatu od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije,

-overena fotokopija licence,

-kopiju pasoša,

-potvrdu da je pohađao kurs srpskog jezika u jednoj od akreditovanih ustanova,

-fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

-2 fotografije,

-za kandidate koji dolaze iz: Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske potrebno je da podnesu rešenja nadležnih Ministarstava zdravlja

Školarina za jednu školsku godinu iznosi:

- za državljane Republike Srbije:

koji dolaze iz privatne prakse

a) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina i Stomatološka protetika, Ortopedija vilica, Oralna hirurgija, Maksilofacijalna hirurgija: 600.000 dinara;

koji dolaze iz zdravstvenih ustanova

b) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina i Stomatološka protetika, Ortopedija vilica, Oralna hirurgija, Maksilofacijalna hirurgija: 400.000 dinara;

c) za specijalnosti Preventivna i dečja stomatologija i Bolesti zuba i endodoncija: 240.000 dinara.

- za strane državljane: 7.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti za sve specijalnosti;

Školarina se plaća u dve jednake rate: prva rata prilikom upisa, a druga za šest meseci od datuma početka specijalističkog staža.

Prijave na konkurs će se primati od 18.11.2019. do 29.11.2019.

Dokumenta se predaju od 9,00 do 13,00h u sobi br. 8 sekretarijata Stomatološkog fakulteta u Beogradu, dr Subotića br. 8.