Zdravstvo na Stomatološkom fakultetu
Na Klinikama Stomatološkog fakulteta pružaju se raznovrsne zdravstvene usluge i odvija specijalistički staž za specijalizante iz devet oblasti stomatologije.

Fakultet ima i bogatu tradiciju organizovanja ili aktivnog učešća u organizaciji brojnih stručnih skupova.

Produženje roka za prijem na staž doktora stomatologije

Obaveštavamo doktore stomatologije koji žele da obavljajuobavezan pripravnički staž na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, daje rok za podnošenje molbi za početak staža u junu tekuće godine,produžen do 12.06.2020. godine.Molbe se predaju u kadrovskom odseku Fakulteta (soba broj 7),svakog radnog dana, od 9 do 14 časova.

Nastavak pripravničkog staža za doktore stomatologije i oralne higijeničare

Obaveštavamo doktore stomatologije i oralne higijeničare da se obavljanje obaveznog pripravničkog staža, nastavlja od ponedeljka, 11.05.2020. godine.

VAŽNO: Zdravstvena delatnost na klinikama Stomatološkog fakulteta i Dijagnostičkom centru - od 11. maja 2020. godine

Od ponedeljka, 11.5.2020. godine, pacijentima se na Stomatološkom fakultetu pružaju sve zdravstvene usluge, uz posebne mere zaštite pacijenata i zdravstvenog osoblja.
Dijagnostički centar i sve klinike rade na svojim uobičajenim lokacijama.
Klinika za ortopediju vilica će od 11. do 19. maja, iz tehničkih razloga, obavljati samo hitne intevencije pacijentima Klinike, a od 19. maja nastavlja sa pružanjem svih zdravstvenih usluga.

Obaveštavamo doktore stomatologije koji žele da obavljaju obavezan pripravnički staž na Stomatološkom fakultetu u Beogradu

Obaveštavamo doktore stomatologije koji žele da obavljaju obavezanpripravnički staž na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, da će se njihov prijem u 2020. godini, vršiti sledećom dinamikom:

- u junu – 20 stažera

- u oktobru – 20 stažera

Uslov za stažiranje na Fakultetu je najniža prosečna ocena 8,00 tokom studija.

Uz molbu za obavljanje staža, predaju se sledeća dokumenta:

- uverenje ili diploma o završenom fakultetu

- uverenje o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje

- lična karta

Molbe se predaju u kadrovskom odseku Fakulteta (soba broj 7), svakog radnog dana, od 9 do 14 časova, i to:

- od 11.05 do 29.05.2020. godine (za jun)

- od 01.09. do 30.09.2020. godine (za oktobar)

Po završetku prijema molbi, formiraće se rang lista stomatologa koji će biti prijmljeni na staž, na osnovu prosečne ocene tokom studija.

Pripravnički staž za doktore stomatologije - obaveštenje

Prema odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika, a koji se primenjuje od 18.05.2019. godine, pripravnički staž za doktore stomatologije traje 6 meseci, odnosno 26 nedelja.

Prema odredbama Pravilnika, plan pripravničkog staža za doktore stomatologije je sledeći:

Preventivna i dečja stomatologija

4 nedelje

Ortopedija vilica

2 nedelje

Bolesti zuba

4 nedelje

Parodontologija i oralna medicina

4 nedelje

Stomatološka protetika

4 nedelje

Oralna hirurgija

4 nedelje

Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći

4 nedelje