Usluge na klinikama Fakulteta

Na 7 klinika Fakulteta ostvaruje se uže specijalizovana stomatološka zdravstvena zaštita iz sledećih grana stomatologije:

 • dečja i preventivna stomatologija
 • oralna hirurgija
 • maksilofacijalna hirurgija
 • parodontologija i oralna medicina
 • stomatološka protetika
 • bolesti zuba
 • ortopedija vilica

  Na klinikama se pruža stomatološka zdravstvena zaštita:

  1. na osnovu ugovora koji se zaključuje sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, kao i

  2. na zahtev korisnika.

  U oblasti zdravstva, Stomatološki fakultet u Beogradu ostvaruje stacionarnu i ambulantno polikliničku stomatološku zdravstvenu zaštitu, laboratorijsku i radiološku dijagnostiku, kao i epidemiološko i zdravstveno statističko istraživanje i praćenje stanja zdravlja usta i zuba stanovnika Srbije.

  Ambulantno poliklinička stomatološka zdravstvena zaštita ostvaruje se na klinikama fakulteta. Na klinikama se pružaju usluge u cilju očuvanja i unapređenja oralnog zdravlja, sprečavanja, suzbijanja i ranog otkrivanja uzroka bolesti i pojava, blagovremeno lečenje i rehabilitacija orofacijalnog sistema.

  Stacionarno i ambulantno polikliničko lečenje bolesnika sa patologijom u oblasti glave i vrata organizuje i sprovodi Klinika za maksilofacijalnu hiruriju. Posteljni fond Klinike je 50 postelja, od čega je 5 namenjeno za prijem hitnih medicinskih slučajeva, 5 za poluintenzivnu negu i 40 za opštu negu bolesnika.

  Na Klinici za oralnu hirurgiju organizovana je Dnevna bolinca, sa 3 bolesnička ležaja, u kojoj se pružaju stomatološke usluge u opštoj anesteziji.

  U Centralnoj laboratoriji fakulteta obavljaju se hematološke i biohemijske analize, kao i iz oblasti mikrobiologije i parazitologije za potrebe hospitalizovanih pacijenakata, kao i drugih ambulantnih korisnika.

  U okviru fakulteta organizovan je i Dijagnostički centar za oboljenja glave i vrata. Otvaranjem ovog Centra Fakultet je ušao u red jedinstvenih zdravstvenih ustanova u Evropi i svetu, koje se bave ultrazvučnom, radiološkom i CT dijagnostikom oboljenja maksilofacijalne regije. Svoje usluge pruža i licima sa teritorije Srbije, a i izvan nje.

  Takođe, nesebičnim zalaganjem zaposlenih na fakultetu osnovan je i opremljen, krajem 2004. godine i Centar za stomatološko zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama, u okviru koga se usluge tim licima pružaju u opštoj anesteziji.

  PRIPREMA PACIJENTA ZA SANACIJU ZUBA POD OPŠTOM ANESTEZIJOM

  UPUTSTVO PREUZMITE OVDE

  Protokol podnošenja prigovora prava pacijenta

  PREUZMITE OVDE

  Formular prigovora na prava pacijenta

  PREUZMITE OVDE