Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

Ulica Dr Subotića br. 4

Doc. dr Milan Petrović – Upravnik

Asst. dr Zoran Jezdić – Šef stacionara

Glavna sestra – Olivera Bojić

Tel. 011 2685 064 lok. 130