Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

Ulica Dr Subotića br. 4

Doc. dr Zoran Jezdić – upravnik

Dr sci. Vladimir Sinobad – šef stacionara

Glavna sestra – Olivera Bojić

Tel. 011 2685 064

Saradnici

Asst. dr Nikola Miković

Asst. dr Vladimir Sinobad

Ass. dr Drago Jelovac

Dr Sanela Sumrak - instruktor za praktičnu nastavu