Studentski naučno-istraživački rad

Pravilnik o naučno-istraživačkom radu studenata

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za dodelu tema za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova - školska 2018/19 godina

Student može konkurisati na temu iz oblasti za koju je ispunio sve obaveze predviđene nastavnim planom i programom. Studentu se može odobriti tema studentskog istraživačkog rada po konkursu, ukoliko ispunjava sledeće uslove:

- Prosečna ocena na prethodnim godinama studija najmanje 8,00

- Ukoliko je odslušao nastavu iz nastavnog predmeta za čiju temu konkuriše, ili u školskoj 2018/19 prati nastavu iz tog predmeta

U slučaju da se za istu temu prijavi veći broj studenata, mentor će obaviti intervju sa prijavljenim studentima i predložiti autora odnosno koautora naučno-istraživačkog rada.

Konkurs važi za prijavljivanje učešća na godišnjem nacionalnom Kongresu studenata biomedicinskih nauka (50 radova).

Konkurs će se realizovati od 30. oktobra do 9. novembra 2018. godine, a preliminarna rang lista biće objavljena 13. novembra 2018.godine.

Mini Kongres Stomatološkog fakulteta će se održati krajem marta 2018. godine. Komisija na mini Kongresu biće sastavljena od strane nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji nisu mentori radova koji se izlažu.

Prodekan za nauku Stomatološkog fakulteta

Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Ivana Radović

Preliminarna lista za dodelu tema

POGLEDAJTE OVDE