Studentski naučno-istraživački rad

Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2019. godini

UNIVERZITET U BEOGRADU

raspisuje

K O N K UR S

za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2019. godini

U cilju podsticanja što boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja kod njih, Univerzitet u Beogradu studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, kao i prethodnih godina, dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad iz svake od grupacija fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu da budu podneti na konkurs.

Senat Univerziteta u Beogradu doneo je odluku da rok za podnošenje prijava na konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata bude produžen, tako da rok za prijavu ističe 15. juna 2020. godine.

U prilogu rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su navedeni sledeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv studijskog programa, godina studija, kontakt adresa, elektronska adresa i broj telefona.

Radovi se dostavljaju prof. dr Ivani Radović, prodekanu za nauku, u štampanoj i elektronskoj formi - nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta.

Pravilnik o naučno-istraživačkom radu studenata

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za dodelu tema za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova - školska 2019/20 godina

Studentu se može odobriti tema studentskog istraživačkog rada po konkursu, ukoliko ispunjava sledeće uslove:

- Prosečna ocena na prethodnim godinama studija najmanje 8,00

- Ukoliko je odslušao nastavu iz nastavnog predmeta za čiju temu konkuriše, ili u školskoj 2019/20 prati nastavu iz tog predmeta

U slučaju da se za istu temu prijavi veći broj studenata, mentor će obaviti intervju sa prijavljenim studentima i predložiti autora odnosno koautora naučno-istraživačkog rada.

Student može biti autor jednog rada i/ili koautor jednog rada.

Konkurs važi za prijavljivanje učešća na godišnjem nacionalnom Kongresu studenata biomedicinskih nauka (50 radova).

Konkurs će se realizovati od 3. do 11. oktobra 2019. godine, a preliminarna rang lista biće objavljena 18.10.2019.godine.

Mini Kongres Stomatološkog fakulteta će se održati krajem marta 2020. godine. Komisija na mini Kongresu biće sastavljena od strane nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji nisu mentori radova koji se izlažu.

Izlaganje rada na Mini kongresu je neophodan uslov za učešće na Kongresu studenata biomedicinskih nauka.

SPISAK TEMA SA MENTORIMA
FORMULAR ZA PRIJAVU

Konačna lista kandidata sa mentorima i temama - školska 2019/20

POGLEDAJTE OVDE

Danubius Young Scientist Award 2020

Austrijsko savezno ministarstvo za nauku, istraživanje i privredu i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu dodeljuju po sedmi put Danubius Young Scientist Award. Želja Ministarstva je da podstakne mlade naučnike/naučnice da istraže pitanja i teme koji su specifično vezani za Dunavsku regiju. Predviđeno je 14 nagrada za po jednog mladog naučnika/naučnicu iz po jedne zemlje članice Evropske strategije za Dunavsku regiju: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Mađarske, Moldavije, Nemačke, Rumunije, Slovačke, Srbije i Ukrajine. Nagrada iznosi 1.200,00 € po dobitniku/dobitnici. Na konkurs se šalju sledeća dokumenta: a) izvod naučnog rada kandidata/kandidatkinje (na primer: doktorske disertacije, naučnog dela ili publikacije i sl.) sa opisom njegove specifične relevantnosti za Dunavsku regiju, ne duže od 2 stranice (na engleskom), b) bio-bibliografija kandidata/kandidatkinje (Curriculum Vitae sa listom publikacija, maksimalno 3 stranice, na engleskom), c) kopija diplome ili uverenja o sticanju akademskog naziva mastera ili naučnog naziva doktora nauka (kao potvrda da je ispunjen kriterijum da je lice doktoriralo ili masteriralo nakon 1. januara 2015. godine; ovaj dokument ne mora da bude na engleskom). Molimo vas da spojite delove pod a) i b) u jedan dokument u pdf formatu, dok kopija diplome ili uverenja može da bude odvojeni dokument (preporučljivo, takođe u pdf formatu). Kandidata/kandidatkinju predlaže njegova/njena matična članica Univerziteta u Beogradu: fakultet ili institut. Prijave moraju biti na engleskom jeziku. Prijave poslate direktno Dunavskoj rektorskoj konferenciji neće biti razmatrane. Fakultet ili institut podnosi prijavu isključivo u elektronskom formatu na adresu milos.bojicic@rect.bg.ac.rs do 10. aprila 2020. godine u 13:00h. Žiri Univerziteta u Beogradu će razmotriti prispele prijave i proslediti tri najbolja rada sa različitih jedinica u sastavu Univerziteta u Beogradu međunarodnom žiriju koji će doneti konačnu odluku. Najviše rangirani kandidat iz svake zemlje EU strategije za Dunavsku regiju će biti dobitnik ili dobitnica nagrade.