Studentski naučno-istraživački rad

"Usmeno izlaganje na naučnom skupu" - predavanje doc. dr Gavrila Brajovića

U četvrtak, 28. novembra u 18h u Malom amfiteatru u Rankeovoj Doc. dr Gavrilo Brajović održaće predavanje pod nazivom “Usmeno izlaganje na naučnom skupu”. Predavanje je prvenstveno namenjeno studentima koji rade naučno-istraživačke radove, ali su dobrodošli i svi zaposleni koji žele da unaprede svoje veštine u prezentovanju naučnog ili edukativnog sadržaja.

Pravilnik o naučno-istraživačkom radu studenata

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za dodelu tema za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova - školska 2019/20 godina

Studentu se može odobriti tema studentskog istraživačkog rada po konkursu, ukoliko ispunjava sledeće uslove:

- Prosečna ocena na prethodnim godinama studija najmanje 8,00

- Ukoliko je odslušao nastavu iz nastavnog predmeta za čiju temu konkuriše, ili u školskoj 2019/20 prati nastavu iz tog predmeta

U slučaju da se za istu temu prijavi veći broj studenata, mentor će obaviti intervju sa prijavljenim studentima i predložiti autora odnosno koautora naučno-istraživačkog rada.

Student može biti autor jednog rada i/ili koautor jednog rada.

Konkurs važi za prijavljivanje učešća na godišnjem nacionalnom Kongresu studenata biomedicinskih nauka (50 radova).

Konkurs će se realizovati od 3. do 11. oktobra 2019. godine, a preliminarna rang lista biće objavljena 18.10.2019.godine.

Mini Kongres Stomatološkog fakulteta će se održati krajem marta 2020. godine. Komisija na mini Kongresu biće sastavljena od strane nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji nisu mentori radova koji se izlažu.

Izlaganje rada na Mini kongresu je neophodan uslov za učešće na Kongresu studenata biomedicinskih nauka.

SPISAK TEMA SA MENTORIMA
FORMULAR ZA PRIJAVU

Konačna lista kandidata sa mentorima i temama - školska 2019/20

POGLEDAJTE OVDE