Studentski naučno-istraživački rad

Pravilnik o naučno-istraživačkom radu studenata

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova - 2017/18

Konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova

Student može konkurisati na temu iz oblasti za koju je ispunio sve obaveze predviđene nastavnim planom i programom. Studentu se može odobriti tema studentskog istraživačkog rada po konkursu, ukoliko ispunjava sledeće uslove:

-Prosečna ocena na prethodnim godinama studija najmanje 8,00

-Ukoliko je odslušao nastavu iz nastavnog predmeta za čiju temu konkuriše

U slučaju da se za istu temu prijavi veći broj studenata, mentor će obaviti intervju sa prijavljenim studentima i predložiti autora odnosno koautora naučno-istraživačkog rada.

Konkurs važi za prijavljivanje učešća na godišnjem nacionalnom Kongresu studenata biomedicinskih nauka (50 radova).

Konkurs će se realizovati od 6. do 10. novembra 2017. godine, a preliminarna rang lista biće objavljena 13. novembra 2017.godine.

LISTU TEMA POGLEDAJTE OVDE

Na konkurs se možete prijaviti OVDE

Kontakt e-mail: cnirs.stomf@gmail.com

Mini Kongres Stomatološkog fakulteta će se održati krajem marta 2018. godine. Komisija na mini Kongresu biće sastavljena od strane nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji nisu mentori radova koji se izlažu.

Prodekan za nauku Stomatološkog fakulteta

Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Jelena Milašin

Konačna lista studenata na konkursu za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova - 2017/18

POGLEDAJTE OVDE

Preliminarna lista studenata na konkursu za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova - 2017/18 i spisak studenata za intervju

Preliminarnu listu pogledajte OVDE
Spisak studenata za intervju pogledajte OVDE

Studentska naučna sekcija "DentalNet" osniva ogranak sekcije na Klinici za ortopediju vilica

Studentska naučna sekcija "DentalNet" osniva ogranak sekcije na Klinici za ortopediju vilica koji će voditi doc. dr Nenad Nedeljković. Naša misija je kontinuirana naučna aktivnost studenata osnovnih studija sa ciljem da se studenti upoznaju sa savremenim naučnim trendovima u odgovarajućim oblastima stomatologije, da savladaju osnove metodologije naučno-istraživačkog rada i sprovedu sopstvena istraživanja. Naša vizija je stvaranje znanja kroz eksperimentalni i klinički rad koje će obogatiti nastavu i unaprediti praksu.

Selekcija studenata vrši se putem konkursa koji se objavljuje na sajtu Fakulteta u skladu sa osnovnim kriterijumima:

- da student sluša ili je odslušao ili položio predmet

- prosek ocena najmanje 8

Nastavnik/saradnik obavlja intervju sa zainteresovanim kandidatima, a zatim donosi odluku o izboru najviše 3 studenta.

Sekcija organizuje rad kroz teorijski i praktični deo. Teorijski deo čine sastanci tokom kojih se sprovodi edukacija u pretraživanju literature, praćenje savremenih naučnih trendova, edukacija o metodologiji i publikovanju, razvoj protokola za konkretna istraživanja i vežbe prezentacije.

Praktični deo se izvodi na Klinici za ortopediju vilica kroz odgovarajuće aktivnosti u skladu sa protokolom istraživanja koji odobrava nastavnik/saradnik koji vodi ogranak sekcije.
Pozivamo zainteresovane studente da pošalju prijave na mail nenad.nedeljkovic@stomf.bg.ac.rs najkasnije do petka 11.11.2016. godine. Intervju sa zainteresovanim kandidatima biće obavljen u ponedeljak 14.11.2016. godine u 13:45 na Klinici za ortopediju vilica.
Rukovodilac studentske naučne sekcije Doc. dr Vesna Miletić "