Studentski naučno-istraživački rad

Pravilnik o naučno-istraživačkom radu studenata

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs Univerziteta u Beogradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2017. godinu

TEKST KONKURSA POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova - 2017/18

Konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova

Student može konkurisati na temu iz oblasti za koju je ispunio sve obaveze predviđene nastavnim planom i programom. Studentu se može odobriti tema studentskog istraživačkog rada po konkursu, ukoliko ispunjava sledeće uslove:

-Prosečna ocena na prethodnim godinama studija najmanje 8,00

-Ukoliko je odslušao nastavu iz nastavnog predmeta za čiju temu konkuriše

U slučaju da se za istu temu prijavi veći broj studenata, mentor će obaviti intervju sa prijavljenim studentima i predložiti autora odnosno koautora naučno-istraživačkog rada.

Konkurs važi za prijavljivanje učešća na godišnjem nacionalnom Kongresu studenata biomedicinskih nauka (50 radova).

Konkurs će se realizovati od 6. do 10. novembra 2017. godine, a preliminarna rang lista biće objavljena 13. novembra 2017.godine.

LISTU TEMA POGLEDAJTE OVDE

Na konkurs se možete prijaviti OVDE

Kontakt e-mail: cnirs.stomf@gmail.com

Mini Kongres Stomatološkog fakulteta će se održati krajem marta 2018. godine. Komisija na mini Kongresu biće sastavljena od strane nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji nisu mentori radova koji se izlažu.

Prodekan za nauku Stomatološkog fakulteta

Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Jelena Milašin

Konačna lista studenata na konkursu za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova - 2017/18

POGLEDAJTE OVDE