Studentski naučno-istraživački rad

Pravilnik o naučno-istraživačkom radu studenata

POGLEDAJTE OVDE

Raspored sesija na Mini kongresu studenata Stomatološkog fakulteta

11-13. aprila 2018.godine

POGLEDAJTE OVDE

Naučni skup povodom proslave Dana Fakulteta, pod nazivom „Stremljena i dostignuća u stomatologiji-doktorantski dani“

Povodom proslave Dana Fakulteta planiran je naučni skup pod nazivom „Stremljena i dostignuća u stomatologiji-doktorantski dani“ koji će se održati između 6. i 8. juna 2018. godine.

Predviđeno je da doktoranti saopšte rezultate svojih istrživanja ostvarenih tokom izrade disertacije, u vidu postera.

Rok za slanje apstrakata je 1. maj 2018. na adresu: jelena.milasin@stomf.bg.ac.rs

Konačna lista studenata na konkursu za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova - 2017/18

POGLEDAJTE OVDE