Laboratorije Stomatološkog fakulteta

Osoblje biohemijske laboratorije
Laboratorije Stomatološkog fakulteta osnovane su kada i fakultet, 1948. godine. U početku svog rada nosila je naziv Centralna laboratorija i objedinjavala je laboratorije za biohemiju, hematologiju, mikrobiologiju i histopatologiju. Kasnije, zbog povećanog obima posla, ukazala se potreba za odvajanjem posebnih laboratorija, koje pružaju usluge pacijentima klinika Stomatološkog fakulteta, zaposlenima, kao i građanstvu. Pored obavljanja zdravstvene delatnosti u laboratorijima se odvija i naučno-istraživački rad za potrebe izrade diplomskih radovai doktorskih teza.

Laboratorija za biohemiju i hematologiju

1. Prof. dr Ivan Dožić, specijalista Kliničke biohemije, šef Laboratorije za biohemiju i hematologiju

2. Prof. dr Tatjana Todorović, specijalista Kliničke biohemije

3. Mr ph. Biljana Anđelski-Radičević, specijalista Medicinske biohemije

4. Mirjana Petrović, laboratorijski tehničar

5. Vladan Ristić, laboratorijski tehničar

Laboratorija za patohistologiju

1. Prof dr Zvezdana Tepavčević, specijalista patologije, šef Laboratorije za patohistologiju

2. Doc dr Branko Dožić, specijalistapatologije

3. Aleksandra Mićić, laboratorijski tehničar

Laboratorija za mikrobiologiju

1. Prof dr Dušan Pavlica, specijalista mikrobiologije, šef Laboratorije za mikrobiologiju

2. Doc dr Milena Radunović, specijalista mikrobiologije