Biohemijska laboratorija

Biohemijska i hematološka laboratorija Stomatološkog fakulteta

Biohemijska i hematološka laboratorija osnovana je kada i Fakultet, 1948.god.

Osoblje biohemijske laboratorije

Biohemijska i hematološka laboratorija Stomatološkog fakulteta osnovana je kada i fakultet, 1948. godine. U početku svog rada nosila je naziv Centralna laboratorija i objedinjavala je laboratorije za biohemiju, hematologiju, mikrobiologiju i histopatologiju. Kasnije se, zbog povećanog obima posla, ukazala potreba za odvajanjem posebnih laboratorija.

Danas laboratorija za biohemiju i hematologiju pruža usluge pacijentima klinika Stomatološkog fakulteta, zaposlenima, kao i građanstvu. Pored obavljanja zdravstvene delatnosti u laboratorijama se odvija i naučno-istraživački rad za potrebe izrade magistarskih i doktorskih teza.

U laboratoriji su zaposleni:

1. Prof. dr Ivan Dožić, specijalista Kliničke biohemije, šef Laboratorije za biohemiju i hematologiju

2. Prof. dr Tatjana Todorović, specijalista Kliničke biohemije

3. Mr ph. Biljana Anđelski-Radičević, specijalista Medicinske biohemije

4. Laboratorijski tehničar Mirjana Petrović