Projekti

Projekat ReFEEHS

http://refeehs.com/

Pristup web servisu Lexicomp Online for Dentistry - ReFEEHS Erazmus+ projekat

Uokviru ReFEEHS Erazmus+ projekta nastavnicima, saradnicima i studentima Stomatološkog fakulteta obezbeđen je trogodišnji pristup web servisu Lexicomp Online for Dentistry. Servis omogućava korisnicima brz pristup raznovrsnim podacima o lekovima u stomatološkoj praksi. Više o servisu možete saznati na: http://www.wolterskluwercdi.com/online-for-dentistry/.

Podatke potrebne za konekciju, studenti mogu naćina svom nalogu studentskog servisa, a nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta ove podatke dobiće preko e- mail-a.

Lista naučnoistražvačkih projekata koji se trenutno realizuju u visokoškolskoj ustanovi

R.B.

Naziv projekta

Vrsta projekta

Broj

saradnika

Projekti ministarstva

1

Interakcija etiopatogenetskih mehanizama parodontopatije i periimplantitisa sa sistemskim bolestima današnjice

Interdisciplinarna integrativna

Istraživanja

Rukovodilac

Akademik Prof dr Vojislav Leković

35

2

Genetička kontrola i molekularni mehanizmi u malignim, inflamatornim i razvojnim patologijama orofacijalne regije

Osnovna istraživanja

Rukovodilac

Prof dr Jelena Milašin

35

3

Uticaj K-33/ST2 signalnog puta i Galektina – 3 u patogenezi eksperimentalnih periapikalnih promena

Osnovna istraživanja

Rukovodilac

Prof dr Saša Lukić

15

4

Kontrola bola i molekularni mehanizmi kao faktori regenerativne terapije u stomatologiji kod zdravih pacijenata sa dijabetes melitusom

Osnovna istraživanja

Rukovodilac Doc dr Božidar Brković

15

5.

Eureka: Cell-Ti E!5831. Behaviour of Human Osteoblast Cells Cultured on Different Titanium.

Međunarodni, inovacioni

Rukovodilac

prof. dr Dragoslav Stamenković

9

Eureka: ORTO-NiTi E!6788. Development of Advanced NiTi Orthodontic Wire

Međunarodni, inovacioni

Rukovodilac

Prof.dr Branislav Glišić

8

6.

IADR Regional Development Program,

Multicentrična studija o kliničkim kvalitetima "bulk-fill" kompozita

Međunarodni, inovacioniGlavni koordinator dr Vesna Miletić 10

SPISAK PROJEKATA MINISTARSTVA NAUKE ČIJI SU RUKOVODIOCI I/ILI UČESNICI NASTAVNICI I SARADNICI STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

POGLEDAJTE OVDE