Izdavanje bibliotečke gradje

Stalni članovi imaju pravo korišćenja publikacija iz fonda Biblioteke i mogućnost pretraživanja baza podataka kojima Biblioteka raspolaže ili su joj dostupne preko interneta. Izvan Centralne biblioteke ne mogu se koristiti (iznositi) periodične i sekundarne publikacije, bibliografije, rečnici i priručnici svih vrsta, disertacije, teze, odnosno referentne publikacije na bilo kojem mediju, audio-vizuelni materijal, kao i materijal koji ima svojstvo kulturnog dobra (stare i retke knjige, rukopisna gradja, skuposene knjige sa ilustracijama, ...), kao i one dobijene medjubibliotečkom pozajmicom.

Svaka knjiga se, pre izdavanja, mora zadužiti uredno popunjenim reversom.

Izvan Centralne biblioteke, student može koristiti do tri knjige, a nastavnici i saradnici, kao i doktoranti, do 10 knjiga. Ostali zaposleni mogu koristiti do pet knjiga.

Rok za vraćanje knjiga izdatih studentima je mesec dana, a u vreme ispitnih rokova , dva meseca. Nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta mogu knjige da zadrže do tri meseca.

Po isteku roka za koji je publikacija izdata, a nije vraćena, niti je rok produžen, bibliotekar je dužan da o tome izvesti Odsek za nastavu Sekretarijata Fakulteta. Do odluke Odseka za nastavu korisniku će biti uskraćeno izdavanje publikacija.

Korisnik koji izgubi ili ošteti publikaciju, dužan je da je nadoknadi kupovinom. Ukoliko to nije moguće, dužan je da, u dogovoru sa Komisijom za biblioteku, reši problem na jedan od sledećih načina:

  • da Fakultetu isplati trostruku vrednost nestale publikacije,
  • da plati troškove nabavke nove publikacije,
  • da nabavi ili se saglasi sa nabavkom slične publikacije odgovarajuće vrednosti, po proceni Komisije za biblioteku.

Odsek za nastavu Stomatološkog fakulteta ne može izdati diplomu studentu, dok se potpuno ne razduži u Centralnoj biblioteci.