Organizacija i način poslovanja

Bibliotečko-informaciona delatnost na Stomatološkom fakultetu uobličena je kroz postojanje Centralne biblioteke, koja vrši jedinstvenu nabavku i centralizovanu obradu literature (inventarisanje, katalogizaciju i klasifikaciju bibliotečkog materijala), i priručnih biblioteka, gde su formirane užestručne zbirke prema specijalnosti klinike, odnosno instituta i koje obavljaju smeštaj i pozajmicu tog dela fonda koji je od posebne koristi nastavnicima u naučno-istraživačkom radu.

Na osnovu statuta Fakulteta, Zakona o bibliotečkoj delatnosti i Standarda izradjen je Pravilnik o radu Centralne biblioteke.

O radu Centralne biblioteke stara se Komisija za biblioteku.