Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju

Dr. Subotića 11

Prof. dr Zoran Vulićević, upravnik

Danijela Stojanović, glavna sestra

Telefon: 2684 581

Saradnici

Asst. dr Vuković Ana

Asst. dr Miloš Beloica

Asst. dr Jelena Juloski