Ispitni rokovi

Na ovoj strani:

APRILSKI ISPITNI ROK - planirani kalendar aktivnosti

APRILSKI ISPITNI ROK 25.05.2020-06.06.2020. GODINE

Prijava ispita: 11-13.05.2020. godine

Kontrolni spisak: 14.05.2020. godine

Žalbe 15.5.2020. godine do 13h

Obaveštenje o potvrdi ispita u aprilskom ispitnom roku školske 2019/20 godine

Poštovane kolege,

obaveštavamo Vas da je potvrda ispita za aprilski ispitni rok predviđena na sledeći način:

1.Ispit se potvrđuju isključivo preko email-a, od subote, 16. maja do utorka 19. maja 2020. godine.

2.Potvrda ispita treba da sadrži:

Studijski program

(INT, ZT, OH, DS)

Broj indeksa

Prezime i ime

Nastavni predmet

Ime dodeljenog ispitivača

Potvrde svog prisustva na ispitu šaljete na sledeće e-mail adrese, u zavisnosti od ispita koji potvrđujete:

Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju

decja.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Klinika za oralnu hirurgiju

oralnahirurgija.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu

paroiom.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

mfh.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Institutski predmeti

instituti.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Klinika za stomatološku protetiku

protetika.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Klinika za bolesti zuba

bz.ispiti@stomf.bg.ac.rs

Klinika ortopediju vilica

ortopedija.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Dijagnostički centar

ro.potvrda@stomf.bg.ac.rs

KBC Gradska bolnica

kbc.potvrda@stomf.bg.ac.rs

PRIJAVA ISPITA - opšte informacije za studente svih studijskih programa

Ispite studenti prijavljuju ISKLJUČIVO elektronskim putem, preko studentskih servisa. Više o načinu korišćenja servisa pogledajte OVDE Servisima možete pristupiti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2019/20 godini za sve studijske programe

***od aprilskog ispitnog roka temini rokova će se planirati u skladu sa epidemiološkom situacijom i stručnim preporukama, o čemu ćemo blagovemeno obaveštavati studente

Ispitni rok

Redovni studenti na studijskom programu

Apsolventi

Novembarski rok

04-15.11.2019

prijava ispita

21-23.102019

kontrolni spisak

24.10.2019

žalbe

25.19.2019

Decembarski rok

02.12-14.12.2019

02.13.12.2019

prijava ispita

15-18.11.2019

15-18.11.2019

kontrolni spisak

19.11.2019

19.11.2019

žalbe

20.11.2019

20.11.2019

Januarski rok

20.01-01.02.2020

20.01-01.02.2020

prijava ispita

20.-23.12.2020

20.-23.12.2020

kontrolni spisak

24.12.2020

24.12.2020

žalbe

25.12.2020

25.12.2020

Martovski rok

02-14.03.2020

02-14.03.2020

prijava ispita

14-18.02.2020

14-18.02.2020

kontrolni spisak

19.02.2020

19.02.2020

žalbe

20.02.2020

20.02.2020

Aprilski rok

***planirani termini

25.05.2020-06.06.2020

25.05.-06.06.2020

prijava ispita

11.-13.05.2020

11.-13.05.2020

kontrolni spisak

14.05.2020

14.05.2020

žalbe 15.05.2020, do 13h 15.05.2020, do 13h
Junski ispitni rok17. jun -30. jun 2020. godine17. jun -30. jun 2020. godine
prijava ispita9. i 10. jun 2020. godine9. i 10. jun 2020. godine
kontrolni spisak11. jun 2020. godine11. jun 2020. godine
žalbe

12. jun 2020. godine do 12 h

12. jun 2020. godine do 12 h

online potvrda ispita12.-14. jun 2020. godine12.-14. jun 2020. godine
Julski ispitni rok8. jul - 22. jul 2020. godine8. jul - 22. jul 2020. godine
prijava ispita 1. i 2. jul 2020. godine1. i 2. jul 2020. godine
kontrolni spisak 3. jul 2020. godine, 8 h3. jul 2020. godine, 8 h
žalbe3. jul 2020 godine do 13h3. jul 2020 godine do 13h
online potvrda ispita 4. i 5. jul 2020. godine 4. i 5. jul 2020. godine

APRILSKI ISPITNI ROK - spisak po ispitivačima

INTEGRISANE STUDIJE
APSOLVENTI

Aprilski ispitni rok školske 2019/20 godine – kalendar testova

godina Nastavni predmet datum vreme i mesto polaganja testa
1 Humana genetika 25.05.2020. 12,00-13,00 AMF 1 i 2
1 Engleski jezik I 03.06.2020. 12,30 Kabinet za engleski jezik, Institutski predmeti
2 Opšta i oralna fiziologija***izmena termina 25.05.2020. 10,00-12,00 AMF 1
2 Menadžment u stomatologiji 25.5.2020 11,00 seminarska sala, institutski predmeti
2 Medicinska ekologija 25.5.2020 11,00 seminarska sala, institutski predmeti
2 Stomatološki materijali 26.5.2020 12,00-14,00 AMF 1 i 2
2 Patofiziologija 27.05.2020. 8,00-9,00 AMF 1 I 2
2 Mikrobiologija i imunologija 30.05.2020. 8,00-10,00 AMF 1 i 2
2 Engleski jezik 2 02.06.2020. 12,00-13,30 AMF 2
3 Stomatološka farmakologija 25.05.2020. 10,00-11,30 AMF 2
3 Oftalmologija 04.06.2020. 9,00-10,00 AMF 2
5 Kompjuterizovana stomatologija 26.05.2020. 9,00-10,30 AMF 1
5 Epidemiologija oboljenja parodoncijuma 27.05.2020. 9,00-10,00 AMF 2
5 Prehirurška ortodontska terapija***izmena termina 04.06.2020. 11,00 seminarska sala, Klinika za ortopediju vilica
6 Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima 26.5.2020 11,00 sala IV Klinike za bolesti zuba, V sprat
6 Urgentna stanja 27.5.2020 10,00 Seminarska sala Klinike za oralnu hirugiju
4,5,6 Interprofesionalno obrazovanje 26.5.2020 9,00 Seminarska sala Klinike za bolesti zuba
6 Fiksna ortodoncija 01.06.2020. 14,00 seminarska sala, Klinika za ortopediju vilica
6 Otorinolaringologija 28.5.2020 11,00-12,00 AMF 1

Izmena termina ispita - Prehirurška ortodontska terapija, aprilski ispitni rok

Test iz Prehirurške ortodontske terapije će se održati 04.06.2020.godine u 11 časova u seminarskoj sali Klinike za ortopediju vilica.

Obavezno poneti indeks i prijavu

Parodontologija i Oralna medicina - raspored polaganja po ispitivačima

Oralna medicina, integrisane studije i apsolventi

Prof. dr Saša Čakić

Prof. dr Miloš Hadžimihailović

Prof. dr Ana Pucar

Prof. dr Dragan Stanimirović

Osnovi parodontologije

Doc. dr Iva Milinković

Klinička parodontologija

Prof. dr Zoran Aleksić

Prof. dr Saša Janković

Prof. dr Saša Čakić

Prof. dr Nataša Nikolić Jakoba

Doc. dr Iva Milinković

Parodontologija - apsolventi

Prof. dr Saša Janković

Parodontologija i oralna medicina – apsolventi

Prof. dr Nataša Nikolić Jakoba

RASPORED ISPITNIH AKTIVNOSTINA KLINICI ZA BOLESTI ZUBA U APRILSKOM ROKU ŠKOLSKE 2019/20-INTEGRISANE STUDIJE I APSOLVENTI

RASPORED ISPITNIH AKTIVNOSTINA KLINICI ZA BOLESTI ZUBA U APRILSKOM ROKU ŠKOLSKE 2019/20-INTEGRISANE STUDIJE I APSOLVENTI

Bolesti zuba pretklinika

Praktični ispit iz predmeta Bolesti zuba –pretklinika održaće se u utorak 26.5.2020. godine u 8.30h u sali IV Klinike za bolesti zuba (5. sprat). Studenti koji su nastavu iz ovih predmeta pohađali školske 2018/19. godine ne polažu praktični ispit.

Usmeni ispiti iz predmeta Bolesti zuba –pretklinika i Pretklinička endodoncija održaće se prema rasporedu u tabeli:

Prof. dr N. Teodorović

Sreda 27.5.2020. god. u 15h

Prof. dr S. Živković

Utorak 2.6.2020. god u 10 h

Prof dr Đ. Grga

Utorak 26.5.2020. god. 8.30h

Prof. dr B. Karadžić

Četvrtak 4.6.2020. god u 12h

Prof. dr J. Ilić

Ponedeljak 1.6.2020. god u 9h

Doc. dr K. Beljić- Ivanović

Utorak 2.6.2020. god u 16 h

Doc. dr V. Petrović

Utorak 2.6.2020. god u 15 h

Pretklinićka endodoncija

Praktični ispit iz predmeta Pretklinička endodoncija održaće se u ponedeljak 25.5.2020. godine u 8.30h u Sali IV Klinike za bolesti zuba (5. sprat). Studenti koji su nastavu iz ovih predmeta pohađali školske 2018/19. godine ne polažu praktični ispit.

Usmeni ispiti iz predmeta Pretklinička endodoncija održaće se prema rasporedu u tabeli:

Prof dr Đ. Grga

Utorak 2.6.2020. god u 11 h

Prof. dr B. Karadžić

Četvrtak 4.6.2020. god u 12h

Prof. dr J. Ilić

Ponedeljak 1.6.2020. god u 9h

Doc. dr V. Petrović

Utorak 2.6.2020. god u 14 h

Endodoncija

Praktični i usmeni ispit održaće se prema rasporedu u tabeli

Prof.dr M. Vujašković

Sreda 27.5.2020. god.

Doc. dr K. Beljić- Ivanović

Utorak 2.6.2020. god u 14 h

Restaurativna odontologija

Praktični i usmeni ispit održaće se prema rasporedu u tabeli

Prof. dr N. Teodorović

Sreda 27.5.2020. god. u 14h

Prof. dr S. Živković

Utorak 2.6.2020. god u 9 h

Prof dr Đ. Grga

Utorak 2.6.2020. god u 9 h

Prof. dr B. Karadžić

Četvrtak 4.6.2020. god u 12h

Doc. dr V. Petrović

Utorak 2.6.2020. god u 14 h

Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima

Ispini test održaće se u utorak 26.5.2020. godine u 11h u Sali IV Klinike za bolesti zuba (5. sprat).

Interprofesionalno obrazovanje

Pismeni ispit održaće se u utorak 26.5.2020. godine u 9h u seminarskoj sobi Klinike za bolesti zuba (5. sprat).

Apsolventi

Praktični i usmeni ispit kod prof. dr Slavoljuba Živkovića održaće se u utorak 2.6.2020. god u 9.30 h.

Osnovi kliničke radiologije, aprilski ispitni rok

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG ISPITA

Ortopedija vilica, aprilski ispitni rok

Praktični ispit

Prof.dr P. Nikolić27.05.2020.u 14h(praktični)

Prof.dr N. Nedeljković 25.05.2020.u14h(praktični)

Sudska medicina i Forenzička medicina i medicinsko pravo - aprilski ispitni rok

Prof. dr Dragana Puzović
Prof. dr Zoran Mihailović

Anatomija - aprilski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE

Biostatistika u stomatologiji, aprilski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2, aprilski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE

Humana genetika, aprilski ispitni rok

USMENI ISPIT - RASPORED POLAGANJA

Javno zdravlje, Menadžment u stomatologiji i Medicinska ekologija aprilski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE

Mikobiologija i imunologija, aprilski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE

Opšta i oralna biohemija, aprilski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE

Opšta i oralna fiziologija, aprilski rok

POGLEDAJTE OVDE

Opšta i oralna histologija i embriologija, aprilski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE

Patofiziologija, aprilski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE

Opšta i oralna patologija, aprilski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE

Stomatološka farmakologija - aprilski ispitni rok: termini polaganja usmenog ispita

USMENI ISPIT - TERMINI POLAGANJA

ISPIT:

Studenti koji polažu ispit USMENO:

-Praktični deo ispita (receptura): 25.05. 2020. (ponedeljak) sa početkom u 10h u Amfiteatru II (Rankeova br. 4).

-Usmeni deo ispita: raspored polaganja biće naknadno istaknut

Studenti koji polažu ispit putem TESTA:

-Praktični deo ispita:25.05. 2020. (ponedeljak) sa početkom u 11:30h u kabinetu Stomatološke farmakologije, OJ Institutski predmeti (Dr Subotića 1, IV sprat).

-Ispitni test: nakon praktičnog dela ispita:25.05. 2020. (ponedeljak)

Na ispit obavezno poneti ispitnu prijavu i indeks!

Interna medicina, aprilski ispitni rok - dopunjen raspored polaganja

POGLEDAJTE OVDE

Otorinolaringologija - aprilski ispitni rok

Test iz predmeta Otorinolaringologija održaće se u četvrtak, 28.05.2020. godine, od 11.00 do 12.00 h, u Amfiteatru I (Rankeova 4).

Na test obavezno poneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

Oftalmologija, aprilski ispitni rok

Test iz predmeta Oftalmologija održaće se u četvrtak, 04.06.2020. godine, od 9,00 do 10,00 h, u Malom amfiteatru, Rankeova 4.

Na test obavezno poneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

Spisak studenata koji su potvrdili ispit:

 1. Ana Pešić, 2016/0104
 2. Stefan Bukvić, 2016/0148
 3. Katarina Teofilović, 2017/0058
 4. Mina Medojević, 2017/0030
 5. Katarina Bojić, 2017/0004
 6. Borisav Simić, 2017/0098
 7. Jovana Medić, 2014/0217
 8. Nikola Ćendić, 2016/0142
 9. Jelena Golubov, 2014/0174
 10. Sara Cvetković, 2015/0141
 11. Aleksandra Milosavljević, 2016/1009.

Opšta hirurgija, aprilski ispitni rok

Ispit iz predmeta Opšta hirurgija održaće se u utorak, 26.05.2020. godine, u Malom amfiteatru (Rankeova 4), prema sledećem rasporedu:

·Studenti koji ispit polažu kod prof. dr Bojana Kovačevića – od 8.00h do 9.00h;

·Studenti koji ispit polažu kod doc. dr Zvezdana Stefanovića – od 9.00h do 10.00h.

Na ispit obavezno poneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

Spisak studenata koji su potvrdili ispit:

 1. Ana Stanojević, 2015/0035 – prof. dr Bojan Kovačević
 2. Bojan Popović, 2015/0213 – prof. dr Bojan Kovačević
 3. Vladimir Antonijević, 2016/0059 – doc. dr Zvezdan Stefanović
 4. Bojana Jakovljević, 2013/0152 – doc. dr Zvezdan Stefanović
 5. Anđelija Joksimović, 2013/0162 – doc. dr Zvezdan Stefanović.

Gnatologija, aprilski ispitni rok

Usmeni i praktični deo ispita iz predmeta Gnatologija, održaće se 25.05.2020 godine, na Klinici za stomatološku protetiku, prema sledećem rasporedu:
- kod Prof. dr Vojkana Lazića, od 12,30h
- kod Prof. dr Slobodana Dodića, od 16h
- kod Prof. dr Radeta Živkovića, od 14h
- kod Prof. dr Aleksandre Špadijer Gostović, od 10h

Stomatološka protetika predklinika, aprilski ispitni rok

Praktični sa usmenim delom ispita iz predmeta Stomatološka protetika pretklinika održaće se 26.05. u pretkliničkoj sali Klinike za stomatološku protetiku po sledećem rasporedu:
Kod Prof.dr Aleksandra Todorovića i Prof.dr Aleksandre Milić Lemić, od 8h
Kod Prof.dr Ljiljane Tihaček Šojić i Prof.dr Ivice Stančića, od 12h
Kod Prof.dr Srđana Poštića 02.06. od 12h.

Mobilna stomatološka protetika, Fiksna stomatološka protetika i Stomatološka protetika klinika - aprilski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE

Dentalna anatomija, aprilski ispitni rok - izmena termina

POGLEDAJTE OVDE

Maksilofacijalna hirurgija, aprilski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE