Ispitni rokovi

PRIJAVA ISPITA - opšte informacije za studente svih studijskih programa

Ispite studenti prijavljuju ISKLJUČIVO elektronskim putem, preko studentskih servisa. Više o načinu korišćenja servisa pogledajte OVDE Servisima možete pristupiti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Novembarski ispitni rok - spisak po ispitivačima

POGLEDAJTE OVDE

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2019/20 godini za sve studijske programe

Ispitni rok

Redovni studenti na studijskom programu

Apsolventi

Novembarski rok

04-15.11.2019

prijava ispita

21-23.102019

kontrolni spisak

24.10.2019

žalbe

25.19.2019

Decembarski rok

02.12-14.12.2019

02.13.12.2019

prijava ispita

15-18.11.2019

15-18.11.2019

kontrolni spisak

19.11.2019

19.11.2019

žalbe

20.11.2019

20.11.2019

Januarski rok

20.01-01.02.2020

20.01-01.02.2020

prijava ispita

20.-23.12.2020

20.-23.12.2020

kontrolni spisak

24.12.2020

24.12.2020

žalbe

25.12.2020

25.12.2020

Martovski rok

02-14.03.2020

02-14.03.2020

prijava ispita

14-18.02.2020

14-18.02.2020

kontrolni spisak

19.02.2020

19.02.2020

žalbe

20.02.2020

20.02.2020

Aprilski rok

06-16.04.2020

06-16.04.2020

prijava ispita

20-23.03.2020

20-23.03.2020

kontrolni spisak

24.03.2020

24.03.2020

žalbe

25.03.2020

25.03.2020

Majski rok

/

04-15.05.2020

prijava ispita

/

21-23.04.2020

kontrolni spisak

/

24.04.2020

žalbe

/

27.04.2020

Junski rok

18.05-30.05.2020

18.05-30.05.2020

prijava ispita

30.04-05.05.2020

30.04-05.05.2020

kontrolni spisak

06.05.2020

06.05.2020

žalbe

07.05.2020

07.05.2020

Julski rok

08.06-20.06.2020

08.06-20.06.2020

prijava ispita

31.05-02.06.2020

31.05-02.06.2020

kontrolni spisak

03.06.2020

03.06.2020

žalbe

04.06.2020

04.06.2020

Septembarski rok

24.08-05.09.2020

24.08-05.09.2020

prijava ispita

10.07-13.07.2020

10.07-13.07.2020

kontrolni spisak

14.07.2020

14.07.2020

žalbe

15.07.2020

15.07.2020

Oktobarski rok

14.-23.09.2020

14.-23.09.2020

prijava ispita

04-07.09.2020

04-07.09.2020

kontrolni spisak

08.09.2020

08.09.2020

žalbe

09.09.2020

09.09.2020

Kalendar testova - školska 2019/20 godina

POGLEDAJTE OVDE

Decembarski ispitni rok - Oralna hirurgija i Oralna hirurgija sa osnovama anestezije

Ispit potvrditi prijavom 25.11.2019.god., i 26.11.2019.god.,do 18.00h službeniku Klinike za oralnu hirurgiju.

Potvrđivanje ispita iz predmeta Sudska medicina i Forenzička medicina i medicinsko pravo decembarski ispitni rok 2019. god.

Potvrđivanje ispita obaviće se u ponedeljak 25.11.2019.god.od 10.00 h do 11.00 h.

Neophodno je da studenti donesu indeks i ispitnu prijavu.

Raspored polaganja ispita biće naknadno objavljen.