Ispitni rokovi

Na ovoj strani:

PRIJAVA ISPITA - opšte informacije za studente svih studijskih programa

Ispite studenti prijavljuju ISKLJUČIVO elektronskim putem, preko studentskih servisa.

Više o načinu korišćenja servisa pogledajte OVDE

Servisima možete pristupiti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Kalendar testova - školska 2018/19 godina

POGLEDAJTE OVDE

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2018/19 godini za sve studijske programe

Ispitni rok

Redovni studenti na studijskom programu

Apsolventi

Novembarski rok

/

06-18.11.2018

prijava ispita

/

21-23.10.2018

kontrol. spisak

/

24.10.2018

žalbe

/

25.10.2018

Decembarski rok

03-15.12.2018

03-15.12.2018

prijava ispita

16-19.11. 2018

16-19.11. 2018

kontrol. spisak

20.11.2018

20.11.2018

žalbe

21.11.2018

21.11.2018

Januarski rok

21.01-02.02.2019

21.01-02.02.2019

prijava ispita

21.-24.12.2018

21.-24.12.2018

kontrol. spisak

25.12.2018

25.12.2018

žalbe

26.12.2018

26.12.2018

Martovski rok

04-16.03.2019

04-16.03.2019

prijava ispita

15-18.02.2019

15-18.02.2019

kontrol. spisak

19.02.2019

19.02.2019

žalbe

20.02.2019

20.02.2019

Aprilski rok

08-20.04.2019

08-20.04.2019

prijava ispita

15-18.03.2019

15-18.03.2019

kontrol. spisak

19.03.2019

19.03.2019

žalbe

20.03.2018

20.03.2018

Majski ispitni rok

/

06-18.05.2019

prijava ispita

/

19-22.04.2019

kontrol. spisak

/

23.04.2019

žalbe

/

24.04.2019

Junski rok

10-22.06.2019

10-22.06.2019

prijava ispita

17-20.05.2019

17-20.05.2019

kontrol. spisak

21.05.2019

21.05.2019

žalbe

22.05.2019

22.05.2019

Julski ispitni rok

01-13.07.2019

01-13.07.2019

prijava ispita

21-24.06.2019

21-24.06.2019

kontrol. spisak

25.06.2019

25.06.2019

žalbe

26.06.2019

26.06.2019

Septembarski ispitni rok

26.08-06.09.2019

26.08-06.09.2019

prijava ispita

12-15.07.2019

12-15.07.2019

kontrol. spisak

16.07.2019

16.07.2019

žalbe

17.07.2018

17.07.2018

Oktobarski ispitni rok

12-19.09.2019

12-19.09.2019

prijava ispita

03-05.09.2019

03-05.09.2019

kontrol. spisak

06.09.2019

06.09.2019

žalbe

09.09.2019

09.09.2019

Decembarski ispitni rok - spisak po ispitivačima

INTEGRISANE STUDIJE
APSOLVENTI

Decembarski ispitni rok - školska 2018/19 godina, integrisane studije - kalendar testova, integrisane studije

Decembarski ispitni rok - školska 2018/19 godina, integrisane studije

Godina

Nastavni predmet

Datum

Vreme i mesto održavanja testa

1

Opšta i oralna histologija

3.12.2018

14,30 seminarska sala, Institutski predmeti

1

Dentalna anatomija

4.12.2018

10,00 Klinika za stomatološku protetiku

1

Oralna higijena

1

Engleski jezik 1

1

Humana gentika

2

Gnatologija

3.12.2018

13,30-15,00 AMF 2

2

Opšta i oralna fiziologija

3.12.2018

15,00-17,00 AMF 2

2

Patofiziologija

5.12.2018

8,30-11,30 AMF 2

2

Stomatoloski materijali

6.12.2018

12,00-14,00 AMF 2

2

Menadžment u stomatologiji

6.12.2018

13h, Institutski predmeti, kabinet br.11.

2

Medicinska ekologija

6.12.2018

13h, Institutski predmeti, kabinet br.11.

3

Stomatološka farmakologija

6.12.2018

11,00-12,00 AMF 2

2

Biostatistika

7.12.2018

10,30 Institutski predmeti, elektronska učionica

2

Mikrobiologija

15.12.2018

8,30-10,00 AMF 2

3

Bolesti zuba pretklinika

3.12.2018

10.00h u sali IV Klinike za bolesti zuba(5. sprat)

3

Infektivne bolesti

3.12.2018

u 11 časova, u sali Klinike za infektivne i tropske bolesti

3

Stomatološka protetika pretklinika

4.12.2018

14,00-15,30 AMF 2

3

Interna medicina

5.12.2018

11,00-12,00 Amfiteatar zgrade Hirurgija, KBC Zvezdara.

Na test obavezno poneti indeks i internu prijavu.

3

Osnovi naučno-istraživačkog rada

7.12.2018

9,00 Klinika za stomatološku protetiku

3

Opšta hirurgija

10.12.2018

12,00-13,00

Amfiteatar zgrade Hirurgija, KBC Zvezdara.

Na test obavezno poneti indeks i internu prijavu.

3

Neuropsihijatrija

11.12.2018

u 13h, na Institutu za mentalno zdravlje, Dispanzer za decu i omladinu, Palmotićeva br. 37

3

Oftalmologija

4

Restaurativna odontologija

3.12.2018

9,00 u sali IV Klinike za bolesti zuba(5. sprat)

4

Pretklinička endodoncija

3.12.2018

10.00h u sali IV Klinike za bolesti zuba(5. sprat)

4

Pacijenti rizika

3.12.2018

9,30 Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu

4

Gerostomatologija

5

Endodoncija

3.12.2018

9,00 u sali IV Klinike za bolesti zuba(5. sprat)

5

Klinička gnatologija

3.12.2018

13,30-15,00 AMF 2

5

Epidemiologija oboljenja parodoncijuma

7.12.2018

14,00 Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu

6

Otorinolaringologija

10.12.2018

9,00-10,00 KBC Zvezdara

Nastavni kabinet službe Socijlne medicine, Preševska 31

Na test obavezno poneti indeks i internu prijavu.

6

Implantologija

6

Forenzička medicina

6

Urgentna stanja

Farmakologija - decembarski rok 2018. integrisane studije i apsolventi

DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2018. GODINE –INTEGRISANE STUDIJE

STOMATOLOŠKA FARMAKOLOGIJA

POTVRDA ISPITA:

29.11. 2018. godine (četvrtak) u terminu od 10h do 11h u kabinetu Stomatološke farmakologije

ISPIT:

Studenti koji polažu ispit USMENO:

-Praktični deo ispita: 06.12. 2018. (četvrtak) sa početkom u 11h u Amfiteatru II (Rankeova br. 4).

-Usmeni deo ispita: raspored polaganja biće naknadno istaknut

Studenti koji polažu ispit putem TESTA:

-Praktični deo ispita:06.12. 2018. (četvrtak) sa početkom u 8h u u kabinetu Stomatološke farmakologije OJ Institutski predmeti (Dr Subotića 1, IV sprat).

-Ispitni test: nakon praktičnog dela ispita :06.12. 2018. (četvrtak)

Na ispit obavezno poneti ispitnu prijavu i indeks!

____________________________________________________________________

DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2018. GOD. - APSOLVENTI

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM

POTVRDA ISPITA:

29.11. 2018. godine (četvrtak) u terminu od 10h do 11h u kabinetu Stomatološke farmakologije

ISPIT (praktični deo – receptura i ispitni test/usmeni):

-Praktični deo ispita: 06.12. 2018. (četvrtak) sa početkom u 8h u u kabinetu Stomatološke farmakologije OJ Institutski predmeti (Dr Subotića 1, IV sprat).

-KLINČKA FARMAKOLOGIJA - Ispitni test: nakon praktičnog dela ispita

-FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM - Usmeni deo ispita: na dan polaganja praktičnog ili po dogovoru sa ispitivačem

Na ispit obavezno poneti ispitnu prijavu i indeks!

Potvrda ispita u decembarskom ispitnom roku na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu

Potvrda ispita u decembarskom ispitnom roku za sve predmete na svim studijskim programima na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu je ponedeljak 26.11. i utorak 27.11.2018.g. do 18 časova službenici na klinici.
Raspored polaganja biće istaknut na oglasnoj tabli.

Obaveštenje o rezultati praktičnog ispita i raspored usmenog ispita iz predmeta Osnovi kliničke radiologije, Radiologije i Stomatološke radiologije, u decembarskom ispitnom roku 2018. godine

Decembarski ispitni rok za sve studente traje od 03.12. do 15.12.2018. godine.

Rezultati praktičnog: POGLEDAJTE OVDE.

Raspored usmenog ispita: POGLEDAJTE OVDE.

Decembarski ispitni rok iz predmeta Oralna hirurgija i Oralna hirurgija sa osnovama anestezije

Ispit potvrditi prijavom 26.11.2018., i 27.11.2018.god., do 18.00h službeniku Klinike za oralnu hirurgiju.

Maksilofacijalna hirurgija u decembarskom ispitnom roku

Raspored polaganja ispita POGLEDAJTE OVDE

Potvrđivanje ispita iz predmeta Sudska medicina i Forenzička medicina i medicinsko pravo decembarski ispitni rok 2018. god.

Potvrđivanje ispita obaviće se u utorak 27.11.2018.god.od 10.00 h do 11.00 h

Neophodno je da studenti donesu indeks i ispitnu prijavu.

Raspored polaganja ispita biće naknadno objavljen.

Patološka fiziologija, decembarski ispitni rok

ST13, 08

* POTVRDA IZLASKA NA ISPIT – 04.12.2018. godine (utorak) – 09:00-11:00h – dr Subotića br. 1- OJ Institutski predmeti, vežbaonica za Fiziologiju i Patofiziologiju.

(studenti će biti podeljeni u dve grupe za polaganje testa)

*ISPITNI TEST – 05.12.2018. godine (sreda) – 08:30h – Rankeova br. 4. – Veliki amfiteatar.

* REZULTATI TESTA I UPISIVANJE ZA POLAGANJE USMENOG DELA ISPITA– 06.12.2018. godine (četvrtak) – 9:00 h- dr Subotića br. 1- OJ Institutski predmeti, vežbaonica za Fiziologiju i Patofiziologiju.

Raspored za decembarski ispitni rok, Patologija

Potvrda ispita 26.11.2018. od 9,30-10,30
PRAKTIČNI ISPIT
Doc.dr Branko Dožić 03.12.2018. u 9h
Prof.dr Zvezdana Tepavčević 10.12.2018. u 9,30h
Usmeni ispit
Doc Dožić od 04.12.2018.
Prof.Tepavčević od 11.12.2018.

Rezultati testova i raspored ispitnih aktivnosti na Klinici za bolesti zuba u decembarskom roku školske 2018/19

REZULTATE TESTOVA POGLEDAJTE OVDE

Ispit

Vreme

Restaurativna odontologija

Endodoncija

9.00h

Bolesti zuba –pretklinika

Pretklinička endodoncija

10.00h

Praktični ispit iz predmeta Bolesti zuba –pretklinika i Pretklinička endodoncija održaće se u utorak4.12. 2018. godine u 11.00h u u sali IV Klinike za bolesti zuba(5. Sprat).

Praktični ispit iz predmeta Restaurativna odontologija, Endodoncija i za apsolvente održaće se prema rasporedu u tabeli:

Prof.dr M. Vujašković

utorak 11.12.2018. u 10.30h

Prof. dr N. Teodorović

četvrtak 6.12.2018. u 13.30h

Prof. dr S. Živković

utorak 4.12. 2018. u 15.30h

Prof dr Đ. Grga

četvrtak 6.12.2018.u 8.00h

Prof. dr B. Karadžić

Restaurativna odontologija: sreda 5.12.2018. u 14.00h

Endodoncija: sreda 5.12.2018. u 15.30h

Prof. dr V. Miletić

petak 7.12.2018. u 13.00h

Prof. dr J. Ilić

petak 7.12.2018. u 15.30h

Doc. dr K. Beljić- Ivanović

ponedeljak 10.12.2018. u 10.30h

Doc. dr V. Petrović

sreda 5.12.2018. u 13.00h

Usmeni ispit za ove predmete se održava u dogovoru sa ispitivačem.

Usmeni ispiti iz predmeta Bolesti zuba –pretklinika i Pretklinička endodoncija održaće se prema rasporedu u tabeli:

Prof.dr M. Vujašković

Dogovor po završetku praktičnog ispita

Prof. dr N. Teodorović

Dogovor po završetku praktičnog ispita

Prof. dr S. Živković

Dogovor po završetku praktičnog ispita

Prof dr Đ. Grga

Dogovor po završetku praktičnog ispita

Prof. dr B. Karadžić

Dogovor u sredu 5.12.2018. u 15.30h ili u četvrtak 6.12.2018.u 8.00h

Prof. dr V. Miletić

utorak 11.12.2018. u 11.00h

Prof. dr J. Ilić

sreda5.12.2018. u 11.00h

Doc. dr K. Beljić- Ivanović

Dogovor po završetku praktičnog ispita

Doc. dr V. Petrović

Dogovor po završetku praktičnog ispita

Decembarski ispitni rok - ispiti na Klinici za stomatološku protetiku

Decembarski ispitni rok 2018.

Dentalna anatomija - test

(termini praktičnog biće naknadno objavljeni)

04.12.2018. od 10-11.30h

Klinika za stomatološku protetiku (javiti se Prof. dr Radetu Živkoviću)

Prijem prijava: 30.11.2018 od 10-10.30h, u predkliničkoj sali Klinike za stomatološku protetiku.

- Gnatologija – test

(termini praktičnog biće naknadno objavljeni)

03.12.2018.od 13.30-15h

Amfiteatari 2

Prijem prijava: 30.11.2018 od 10-10.30h, u predkliničkoj sali Klinike za stomatološku protetiku.

- Klinicka gnatologija -test

03.12.2018.od 13.30-15h

Amfiteatari 2

Prijem prijava: 30.11.2018 od 10-10.30h, u predkliničkoj sali Klinike za stomatološku protetiku.

Stomatoloski materijali – test

06.12.2018.od 12-14h

Amfiteatar 2

Prijem prijava: 05.12.2018. od 12.30-13h, na šalteru Klinike za stomatološku protetiku.

Stomatološka protetika predklinika – test

(termini praktičnog biće naknadno objavljeni)

04.12.2018.od 14-15.30h

Amfiteatari 2

Prijem prijava: 30.11.2018 od 10-10.30h, u predkliničkoj sali Klinike za stomatološku protetiku.

Osnovi naučnoistraživačkog rada

07.12.2018.od 9h

Klinika za stomatološku protetiku (javiti se Prof. dr Aleksandri Milić Lemić)

Prijem prijava: 06.12.2018. od 12.30-13h, na šalteru Klinike za stomatološku protetiku.

Decembarski ispitni rok 2018.

(redovni i apsolventi)

Studenti koji su prijavili ispit iz predmeta:

-Mobilna stomatološka protetika,

-Fiksna stomatološka protetika,

-Stomatološka protetika klinika

treba da donesu popunjenu ispitnu prijavu i indeks na uvid na šalter Klinike za stomatološku protetiku 30.11.2018. od 12.30-13h.

Ovo se odnosi na sve studente koji su prijavili pomenute ispite, bez obzira kod kog ispitivača polažu.

Tačni termini polaganja biće objavljen prilikom prijema prijava.

Stomatološka protetika - pretklinika - rezultati testa, termini praktičnog ispita

POGLEDAJTE OVDE

Gnatologija, decembarski rok

Studijski smer Integrisane studije stomatologije

Studenti koji nisu položili ispitni test:

1.Miličković Mihailo

2.Ignjatović Stefan

Studenti koji su položili ispitni test:

Stanišić Irinabroj poena – 18

Kostadinović Tamarabroj poena-24

Gašić Milicabroj poena -25

Silevski Milošbroj poena-22

Matijašević Mašabroj poena -20

Stankić Bojanabroj poena -21

Studenti koji su položili ispitni test trebaju da se jave na praktični deo ispita u utorak 04.12.2018. u 8h.

Ispit iz predmeta Infektivne bolesti u decembarskom ispitnom roku

Ispit iz predmeta Infektivne bolesti u decembarskom ispitnom roku 2018.godine, održaće se 03.12.2018.godine, u 11 časova, u sali Klinike za infektivne i tropske bolesti

Javno zdravlje, Menadžment u somatologiji i Medicinska ekologija, decembarski ispitni rok

Usmeni ispit iz predmeta Javno zdravlje održaće se kod prof. dr S. Jovanović u četvrtak 13.12.2018., sa početkom u 13h, Institutski predmeti, kabinet br.11.
Test iz predmeta Menadžment u somatologiji i Medicinska ekologija održaće se u četvrtak 06.12.2018., sa početkom u 13h, Institutski predmeti, kabinet br.11.

Ispit iz predmeta Neuropsihijatrija - decembarski ispitni rok

Ispit iz Neuropsihijatrije će se održati 11.12.2018. godine, u 13h, na Institutu za mentalno zdravlje, Dispanzer za decu i omladinu, Palmotićeva br. 37.
Potrebno je da se studenti jave doc. dr Milici Pejović-Milovančević.
Obavezno poneti indeks i ispitnu prijavu.

Ortopedija vilica, decembarski ispitni rok - potvrda ispita i raspored praktičnih ispita

Potvrda ispita je 30.12.2018. od 8h - 12 h na šalteru Klinike

PRAKTIČNI ISPIT

PROF.DR P.NIKOLIĆ10.12.201 .u 12h (praktični)

DOC.DR Ž.MILOSAVLJEVIĆ 07.12.2018.u 9h (praktični)

PROF.DR B.GLIŠIĆ05.12.2018. u 8h (praktični)

PROF.DR I.ŠĆEPAN13.12.2018. u 10h(praktični)

(usmeni isti dan)

DOC.DR Z.STAMENKOVIĆ11.12.2018.u 14h (praktični)

(usmeni isti dan)

Opšta i oralna fiziologija-decembarski ispitni rok 2018

Test - Amfiteatar II, Rankeova 4 PONEDELJAK - 03.12.2018. godine
(studenti ce biti podeljeni u dva termina za polaganje testa - 15:00 i 15:50) Studenti mogu doneti ispitnu prijavu i na dan polaganja testa.

Praktični ispit iz predmeta Anatomija u decembarskom ispitnom roku

Praktični ispit iz predmeta Anatomija u decembarskom ispitnom roku će se održati:
- 06.12.2018. godine u 17 h
- 07.12.2018. godine u 11.30 h
na anatomskom institutu. Za detaljne informacije pogledati oglasnu tablu anatomskog instituta.

Rezultati testa iz Opšte hirurgije i termin polaganja ispita - decembarski rok

POGLEDAJTE OVDE