Ispitni rokovi

Na ovoj strani:

KALENDAR TESTOVA - ŠKOLSKA 2017/18

POGLEDAJTE OVDE

PRIJAVA ISPITA - opšte informacije za studente svih studijskih programa

Ispite studenti prijavljuju ISKLJUČIVO elektronskim putem, preko studentskih servisa.

Više o načinu korišćenja servisa pogledajte OVDE

Servisima možete pristupiti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2017/18 godini za sve studijske programe

Ispitni rok

Redovni studenti na studijskom programu

Apsolventi

Novembarski rok

/

06-18.11.2017

prijava ispita

/

21-23.10.2017

kontrol. spisak

/

24.10.2017

žalbe

/

25.10.2017

Decembarski rok

04-17.12.2017

04-17.12.2017

prijava ispita

18-20.11. 2017

18-20. 2017

kontrol. spisak

21.11.2017

21.11.2017

žalbe

22.11.2017

22.11.2017

Januarski rok

22.01-03.02.2018

22.01-03.02.2018

prijava ispita

23.-25.12.2017

23.-25.12.2017

kontrol. spisak

26.12.2017

26.12.2017

žalbe

27.12.2017

27.12.2017

Martovski rok

05-17.03.2018

05-17.03.2018

prijava ispita

17-20.02.2018

17-20.02.2018

kontrol. spisak

21.02.2017

21.02.2017

žalbe

21.02.2017

21.02.2017

Aprilski rok

10-21.04.2017

10-21.04.2017

prijava ispita

17-20.03.2018

17-20.03.2018

kontrol. spisak

21.03.2018

21.03.2018

žalbe

21.03.2018 do 14h

21.03.2018 do 14h

Majski ispitni rok

/

07-19.05.2018

prijava ispita

/

21-23.04.2018

kontrol. spisak

/

24.04.2018

žalbe

/

25.04.2018

Junski rok

11-23.06.2018

11-23.06.2018

prijava ispita

19-23.05.2018

19-23.05.2018

kontrol. spisak

24.05.2018

24.05.2018

žalbe

25.05.2018

25.05.2018

Julski ispitni rok

02-14.07.2018

02-14.07.2018

prijava ispita

22-25.06.2018

22-25.06.2018

kontrol. spisak

26.06.

26.06.

žalbe

27.06.

27.06.

Septembarski ispitni rok

27.08-06.09.2018

27.08-06.09.2018

prijava ispita

13-16.07.2018

13-16.07.2018

kontrol. spisak

17.07.2018

17.07.2018

žalbe

18.07.2018

18.07.2018

Oktobarski ispitni rok

12-20.09.2018

12-20.09.2018

prijava ispita

03-05.09.2018

03-05.09.2018

kontrol. spisak

06.09.2018

06.09.2018

žalbe

07.09.2018

07.09.2018

Septembarski ispitni rok - spisak po ispitivačima

INTEGRISANE STUDIJE
APSOLVENTI

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - školska 2017/18 godina, integrisane studije - RASPORED ISPITA

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - školska 2017/18 godina, integrisane studije

Godina

Nastavni predmet

Datum

Vreme i mesto održavanja testa

1

Opšta i oralna histologija

27.8.2018

10,00-11,00 AMF 2

1

Humana genetika

29.8.2018

11,00-12,00 AMF 2

1

Dentalna anatomija

31.8.2018

10,00-12,00 AMF 2

1

Engleski jezik 1

3.9.2018

15,00-16,30 AMF 2

1

Informatika u stomatologiji

4.9.2018

8,00-10,00 AMF 2

1

Oralna higijena

6.9.2018

10,00 Seminarska sala Kl. za dečju i preventivnu

Na ispit poneti indeks i prijavu.

2

Opšta i oralna fiziologija

27.8.2018

8,00-11,00 AMF 1

2

Engleski jezik 2

29.8.2018

10,00 seminarska sala Instituti

2

Patofiziologija

30.8.2018

10,00-13,00 AMF 1

2

Menadžment u stomatologiji

31.8.2018

12,00 seminarska sala Instituti

2

Medicinska ekologija

3.9.2018

13,00 kabinet prof. dr I.Gajić

2

Gnatologija

3.9.2018

13,00-15,00 AMF 1

2

Mikrobiologija

4.9.2018

10,00-12,00 AMF 2

2

Osnovni principi stomatološke prakse

4.9.2018

13,00-14,30 AMF 2

2

Biostatistika u stomatologiji

5.9.2018

9,00 El. učionica, Instituti

2

Stomatološki materijali

6.9.2018

12,00-14,00 AMF 2

3

Opšta hirurgija

27.8.2018

12,00-13,00 KBC Zvezdara, zgrada Hirurgije

3

Bolesti zuba pretklinika

28.8.2018

9,00-10,00 AMF 1

3

Stomatološka farmakologija

29.8.2018

10,30-12,00 AMF 1

3

Interna medicina

30.8.2018

11,30-12,30 KBC Zvezdara, zgrada Hirurgije

3

Stomatološka protetika pretklinika

31.8.2018

8,00-10,00 AMF 1 i 2

3

Osnovi naučnoistraživačkog rada

31.8.2018

11,30-13,00 AMF 2

3

Infektivne bolesti

3.9.2018

11,00 Klinika za infektivne bolesti

3

Javno zdravlje, prof. I. Gajić

3.9.2018

13,00 kabinet prof. dr I.Gajić

3

Javno zdravlje, prof. dr S. Jovanović

4.9.2018

12,00 Institutski predmeti, kabinet br.11

3

Oftalmologija

6.9.2018

8,00-9,00 slušaonica Klinike za oftalmologiju KBC Zvezdara

4

Restaurativna odontologija

28.8.2018

10,00-11,00 AMF 1

4

Pacijenti rizika

29.8.2018

9,00-10,30 AMF 1

4

Pretklinička endodoncija

30.8.2018

9,00-10,00 AMF 1

4

Gerostomatologija

31.8.2018

11,30-13,00 AMF 2

5

Endodoncija

28.8.2018

11,00-12,00 AMF 1

5

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama ST08 i ST13

29.8.2018

10,00 Seminarska sala Kl. za dečju i preventivnu

5

Kompjuterizovana stomatologija

3.9.2018

10,00-12,00 AMF 2

5

Klinička gnatologija

3.9.2018

13,00-15,00 AMF 1

5

Epidemiologija oboljenja parodoncijuma

6.9.2018

9,00 Klinika za parodontologijui oralnu medicinu

6

ORL

27.8.2018

9,00-10,00 Svečana sala KBC Zvezdara, Preševska 31

6

Implantologija

29.8.2018

13,00-14,30 AMF 2

6

Urgentna stanja u stomatologiji

5.9.2018

15,00 seminarska sala Klinike za MFH

Potvrda ispita na Klinici za bolesti zuba (za sve studijske programe i završne ispite)

Potvrda ispita na Klinici za bolesti zuba (za sve studijske programe i završne ispite) održaće se u ponedeljak 27.08.2018.god. od 8 – 12h, na šalteru Klinike. Poneti popunjenu prijavu.

Raspored ispitnih aktivnosti će biti naknadno objavljen.

Stomatološka farmakologija, Klinička farmakologija, Farmakologija sa toksikologijom - septembarski ispitni rok

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2018. GODINE –INTEGRISANE STUDIJE

STOMATOLOŠKA FARMAKOLOGIJA

POTVRDA ISPITA:

27.08. 2018. godine (ponedeljak) u terminu od 10h do 11h u kabinetu Stomatološke farmakologije

ISPIT:

Studenti koji polažu ispit USMENO:

-Praktični deo ispita: 29.08. 2018. (sreda) sa početkom u 10:30h u Amfiteatru I (Rankeova br. 4).

-Usmeni deo ispita: raspored polaganja biće naknadno istaknut

Studenti koji polažu ispit putem TESTA:

-Praktični deo ispita:29.08. 2018. (sreda) sa početkom u 8h u vežbaonici Biohemije OJ Institutski predmeti (Dr Subotića 1, IV sprat).

-Ispitni test: nakon praktičnog dela ispita :29.08. 2018. (sreda)

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2018. GOD. - APSOLVENTI

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM

POTVRDA ISPITA:

27.08. 2018. godine (ponedeljak) u terminu od 10h do 11h u kabinetu Stomatološke farmakologije

ISPIT (praktični deo – receptura i ispitni test/usmeni):

-Praktični deo ispita: 29.08. 2018. (sreda) sa početkom u 8h u vežbaonici Biohemije OJ Institutski predmeti (Dr Subotića 1, IV sprat).

-KLINČKA FARMAKOLOGIJA - Ispitni test: nakon praktičnog dela ispita

-FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM - Usmeni deo ispita: na dan polaganja praktičnog ili po dogovoru sa ispitivačem

Na ispit obavezno poneti ispitnu prijavu i indeks!

Opšta i oralna fiziologija-septembarski ispitni rok 2018

Potvrda izlaska na ispit - PETAK, 24.08.2018. od 10 do 11 časova u vežbaonici za Opštu i oralnu fiziologiju

Test - Amfiteatar I, Rankeova 4

PONEDELJAK - 27.08.2018. u terminu saopštenom na potvrdi ispita

Sudska medicina i Forenzička medicina i medicinsko pravo, septembarski ispitni rok

Potvrđivanje ispita iz predmeta Sudska medicina i Forenzička medicina i medicinsko pravo za apsolvente – septembarski ispitni rok 2018. god.

Potvrđivanje ispita obaviće se u ponedeljak 27.08.2018.god.od 11.00 h do 12.00 h

Neophodno je da studenti donesu indeks i ispitnu prijavu.

Raspored polaganja ispita biće naknadno objavljen.

_______________________________________________________

Obaveštenje za studente VI god. integrisanih studijageneracija 2017/18. god. o polaganju ispita iz predmeta Forenzička medicina i medicinsko pravo u ispitnom roku- septembar 2018. god.

Potvrda ispita iz predmeta Forenzička medicina i medicinsko pravo za studente VI godine integrisanih studija obaviće se u ponedeljak 27.08.2018. god. h od 11,00 do 12,00 h u kabinetu prof. dr D. Puzović.

Prilikom potvrđivanja ispita doneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

_______________________________________________________

Obaveštenje za studente VI god. integrisanih studija o polaganju ispita iz predmeta Forenzička medicina i medicinsko pravo u ispitnom roku - septembar 2018. god.

Potvrda ispita iz predmeta Forenzička medicina i medicinsko pravo za studente VI godine integrisanih studija obaviće se u ponedeljak 27.08.2018. god. h od 11,00 do 12,00 h u kabinetu prof. dr D. Puzović.

Prilikom potvrđivanja ispita doneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

Test će biti održan u ponedeljak 03.09.2018. god. u seminarskoj sali Institutskih predmeta, Dr Subotića 1/IV

Opšta hirurgija, septembarski ispitni rok

Test iz predmeta Opšta hirurgija održaće se u ponedeljak, 27.08.2018. godine, od 12,00 do 13,00 h, u Amfiteatru KBC „Zvezdara“ – zgrada Hirurgije.

Na test obavezno poneti indeks i ispitnu prijavu.

Otorinolaringologija - septembarski rok, integrisane studije

Test iz predmeta Otorinolaringologija održaće se u ponedeljak, 27.08.2018. godine, od 9.00 do 10.00 h, u Svečanoj sali – prizemlje u KBC „Zvezdara“ (ul. Preševska br. 31).

Na test obavezno poneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

Interna medicina, septembarski ispitni rok

Test iz predmeta Interna medicina održaće se u četvrtak, 30.08.2018. godine, u Amfiteatru – zgrada Hirurgije u KBC „Zvezdara“, od 11.30 do 12.30 h.

Na test obavezno poneti indeks i ispitnu prijavu.

Test iz predmeta Oftalmologija - septembarski ispitni rok

Test iz predmeta Oftalmologija održaće se u četvrtak, 06.09.2018. godine, od 8.00 do 9.00 h, u slušaonici Klinike za Oftalmologiju u KBC „Zvezdara“.

Na test obavezno poneti indeks i ispitnu prijavu.

Patološka fiziologija - septembarski ispitni rok

* POTVRDA IZLASKA NA ISPIT – 29.08.2018. godine (sreda) – 9-10h – dr Subotića br. 1- OJ Institutski predmeti, vežbaonica za Fiziologiju i Patofiziologiju.

*ISPITNI TEST – 30.08.2018. godine (četvrtak) – 10:00h – Rankeova br. 4. – Veliki amfiteatar.

* REZULTATI TESTA I UPISIVANJE ZA POLAGANJE USMENOG DELA ISPITA– 31.08.2018. godine (petak) – 9:00h- dr Subotića br. 1- OJ Institutski predmeti, vežbaonica za Fiziologiju i Patofiziologiju.

Ispiti iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 u septembarskom ispitnom roku

Ispiti iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 u septembarskom ispitnom roku 2017/2018 održaće se prema sledećem rasporedu:

Engleski jezik 1: ponedeljak 03.09.2018. u 15h (Amfiteatar 2, Rankeova 4)

*Na ispit obavezno doneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

*Rezultati, uvid u test i upis ocena: sreda 05.09.2018. u 12h (Instituti, kabinet 15).

Engleski jezik 2: sreda 29.08. 2018. u 10h (Instituti, Seminarska sala)

*Na ispit obavezno doneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

Usmeni ispit iz predmeta Javno zdravlje kod prof. dr S. Jovanović

Usmeni ispit iz predmeta Javno zdravlje održaće se kod prof. dr S. Jovanović u utorak 04.09.2018., sa početkom u 12h, Institutski predmeti, kabinet br.11.

Potvrda ispita u septembarskom ispitnom roku za sve predmete na svim studijskim programima na Klinici za Parodontologiju i oralnu medicinu

Potvrda ispita u septembarskom ispitnom roku za sve predmete na svim studijskim programima na Klinici za Parodontologiju i oralnu medicinu je ponedeljak 20.08. i utorak 21.08.2018.g. do 18 časova službenici na šalteru.
Raspored polaganja biće istaknut na oglasnoj tabli.

Ortopedija vilica, septembarski ispitni rok - potvrda ispita i raspored praktičnih ispita

Potvrda ispita za sve studijske programe 27.08.2018. od 8 - 12h na šalteru Klinike

ORTOPEDIJA VILICA

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

PRAKTIČNI ISPIT

PROF.DR B. GLISIC28.08.2018.u 14h (praktični)

PROF.DR I.ŠĆEPAN28.08.2018.u 10h (praktični)

PROF.DR P.NIKOLIĆ27.08.2018.u 12h (praktični)

DOC.DR Ž.MILOSAVLJEVIĆ 28.8.2018.u15h (praktični)

DOC.DR LJ.STOJANOVIC27.08.2018.u12h (praktični)

DOC.DR Z.STAMENKOVIĆ05.9.2018.u 10h (praktični)

PROF.DR N.NEDELJKOVIĆ 03.09.2018.u 14h (praktični)

DOC.DR E.MARKOVIĆ28.08.2018.u 14h(praktični)

Ispiti na Klinici za stomatološku protetiku - septembarski ispitni rok

Septembarski ispitni rok 2018.

Dentalna anatomija - test

(termini praktičnog biće naknadno objavljeni)

31.08.2018. od 10-11.30h

Amfiteatari 2

Prijem prijava: 28.08.2018 od 10-10.30h, u predkliničkoj sali Klinike za stomatološku protetiku.

Gnatologija – test

(termini praktičnog biće naknadno objavljeni)

03.09.2018.od 13-15h

Amfiteatari 1

Prijem prijava: 28.08.2018 od 10-10.30h, u predkliničkoj sali Klinike za stomatološku protetiku.

Klinicka gnatologija -test

03.09.2018.od 13-15h

Amfiteatari 1

Prijem prijava: 28.08.2018 od 10-10.30h, u predkliničkoj sali Klinike za stomatološku protetiku.

Stomatoloski materijali – test

06.09.2018.od 12-14h

Amfiteatar 2

Prijem prijava: 05.09.2018. od 12.30-13h, na šalteru Klinike za stomatološku protetiku.

Osnovni principi stomatološke prakse

04.09.2018.od 13-14.30h

Amfiteatar 2

Prijem prijava: 03.09.2018. od 12.30-13h, na šalteru Klinike za stomatološku protetiku.

Stomatološka protetika predklinika – test

(termini praktičnog biće naknadno objavljeni)

31.08.2018.od 8-10h

Amfiteatari 1 i 2

Prijem prijava: 28.08.2018 od 10-10.30h, u predkliničkoj sali Klinike za stomatološku protetiku.

Kompjuterizovana stomatologija

03.09.2018.od 10-12h

Amfiteatar 2

Prijem prijava: 31.08.2018. od 12.30-13h, na šalteru Klinike za stomatološku protetiku.

Osnovi naučnoistraživačkog rada

31.08.2018.od 11.30-13h

Amfiteatar 2

Prijem prijava: 30.08.2018. od 12.30-13h, na šalteru Klinike za stomatološku protetiku.

Gerostomatologija

31.08.2018.od 11.30-13h

Amfiteatar 2

Prijem prijava: 30.08.2018. od 12.30-13h, na šalteru Klinike za stomatološku protetiku.

Implantologija – test

29.08.2018.od 13-14.30h

Amfiteatar 2

Prijem prijava: 28.08.2018. od 12.30-13h, na šalteru Klinike za stomatološku protetiku.

Mobilna, Fiksna i Stomatološka protetika klinika - raspored praktičnih ispita, septembarski ispiti rok

Septembarski ispitni rok 2018.

(redovni i apsolventi)

Studenti koji su prijavili ispit iz predmeta:

-Mobilna stomatološka protetika,

-Fiksna stomatološka protetika,

-Stomatološka protetika klinika

treba da donesu popunjenu ispitnu prijavu i indeks na uvid na šalter Klinike za stomatološku protetiku pred sam početak praktičnog dela ispita, a zatim se javljaju ispitivačima prema sledećem rasporedu:

Ime i prezime ispitivača

Datum praktičnog ispita

Prof.dr Kosovka Obradović Đuričić

Ponedeljak, 27.08.

u 08,30 čas.

Prof.dr Aleksandar Todorović

Utorak, 28.08.

u 08,15 čas.

Prof.dr Vojkan Lazić

Ponedeljak, 27.08.

u 08,15 čas.

Prof.dr Ivica Stančić

Utorak, 28.08.

u 13,30 čas.

Prof.dr Slobodan Dodić

Ponedeljak, 03.09.

u 14,00 čas.

Prof.dr Srđan Poštić

Utorak, 28.08.

u 09,00 čas.

Prof.dr Rade Živković

Sreda, 29.08.

u 08,30 čas.

Prof.dr Aleksandra Milić Lemić

Petak, 31.08.

u 08,15 čas.

Doc. dr Vesna Medić

Utorak, 28.08.

u 13,45 čas.

Doc. dr Aleksandra Špadijer Gostović

Petak, 31.08.

u 08,30 čas.

Doc. Dr Miodrag Šćepanović

Utorak, 28.08.

u 08,00 čas.

Doc. dr Igor Đorđević

Ponedeljak, 27.08.

u 08,30 čas.

Oralna hirurgija i Oralna hirurgija sa osnovama anestezije

Septembarski ispitni rok iz predmeta Oralna hirurgija i Oralna hirurgija sa osnovama anestezije

Ispit potvrditi prijavom 21.08.2018., i 22.08.2018.god., do 18.00h službeniku Klinike za oralnu hirurgiju.

Maksilofacijalna hirurgija u septembarskom ispitnom roku

Studenti koji polažu ispit iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija u septembarskom ispitnom roku, prijave predaju službeniku na šalteru klinike 21. I 22.08.2018. godine do 12 h.