Ispitni rokovi

Na ovoj strani:

PRIJAVA ISPITA - opšte informacije za studente svih studijskih programa

Ispite studenti prijavljuju ISKLJUČIVO elektronskim putem, preko studentskih servisa. Više o načinu korišćenja servisa pogledajte OVDE Servisima možete pristupiti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2019/20 godini za sve studijske programe

Ispitni rok

Redovni studenti na studijskom programu

Apsolventi

Novembarski rok

04-15.11.2019

prijava ispita

21-23.102019

kontrolni spisak

24.10.2019

žalbe

25.19.2019

Decembarski rok

02.12-14.12.2019

02.13.12.2019

prijava ispita

15-18.11.2019

15-18.11.2019

kontrolni spisak

19.11.2019

19.11.2019

žalbe

20.11.2019

20.11.2019

Januarski rok

20.01-01.02.2020

20.01-01.02.2020

prijava ispita

20.-23.12.2020

20.-23.12.2020

kontrolni spisak

24.12.2020

24.12.2020

žalbe

25.12.2020

25.12.2020

Martovski rok

02-14.03.2020

02-14.03.2020

prijava ispita

14-18.02.2020

14-18.02.2020

kontrolni spisak

19.02.2020

19.02.2020

žalbe

20.02.2020

20.02.2020

Aprilski rok

06-16.04.2020

06-16.04.2020

prijava ispita

20-23.03.2020

20-23.03.2020

kontrolni spisak

24.03.2020

24.03.2020

žalbe

25.03.2020

25.03.2020

Majski rok

/

04-15.05.2020

prijava ispita

/

21-23.04.2020

kontrolni spisak

/

24.04.2020

žalbe

/

27.04.2020

Junski rok

18.05-30.05.2020

18.05-30.05.2020

prijava ispita

30.04-05.05.2020

30.04-05.05.2020

kontrolni spisak

06.05.2020

06.05.2020

žalbe

07.05.2020

07.05.2020

Julski rok

08.06-20.06.2020

08.06-20.06.2020

prijava ispita

31.05-02.06.2020

31.05-02.06.2020

kontrolni spisak

03.06.2020

03.06.2020

žalbe

04.06.2020

04.06.2020

Septembarski rok

24.08-05.09.2020

24.08-05.09.2020

prijava ispita

10.07-13.07.2020

10.07-13.07.2020

kontrolni spisak

14.07.2020

14.07.2020

žalbe

15.07.2020

15.07.2020

Oktobarski rok

14.-23.09.2020

14.-23.09.2020

prijava ispita

04-07.09.2020

04-07.09.2020

kontrolni spisak

08.09.2020

08.09.2020

žalbe

09.09.2020

09.09.2020

Kalendar testova - školska 2019/20 godina

* IZMENA TERMINA TESTA ZA PREHIRUŠKU OTODONTSKU TERAPIJU, januarski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE

Januarski ispitni rok, spisak po ispitivačima

INTEGRISANE STUDIJE
APSOLVENTI

Kalendar testova - januarski ispitni rok 2019/20 godina, integrisane studije

Godina

Nastavni predmet

Datum

Vreme i mesto održavanja testa

1

Opšta i oralna histologija

1

Oralna higijena

1

Humana gentika

20.01.2020

8,00-10,00 AMF 1 i 2

1

Engleski 1

23.01.2020

13,00-14,00 Kabinet 15, Institutski predmeti

1

Dentalna anatomija

27.01.2020

13,00-15,00 AMF 1 i 2

1

Informatika u stomatologiji

2

Opšta i oralna fiziologija

20.01.2020

10,00-12,00 AMF 1 i 2

2

Medicinska ekologija

20.01.2020

12,00-13,30, Institutski predmeti

2

Menadžment u stomatologiji

20.01.2020

12,00-13,30, Institutski predmeti

2

Stomatološki materijali

21.01.2020

11,00-13,00 AMF 1 i 2

2

Biostatistika

22.01.2020

8,00-12,00 AMF 1

2

Mikrobiologija

23.01.2020

8,00-10,00 AMF 1

2

Patofiziologija

24.01.2020

8,00-11,00 AMF 1

2

Gnatologija

27.01.2020

13,00 seminarska sala Klinike za stomatološku protetiku

2

Engleski jezik 2

28.01.2020

10,30-13,30 AMF 1

3

Bolesti zuba pretklinika

21.01.2020

10,00 u sali IV Klinike za bolesti zuba (5. sprat)

3

Stomatološka farmakologija

3

Interna medicina

20.01.2020

od 11.00 do 12.00 h, u Amfiteatru – zgrada Hirurgije u KBC „Zvezdara“,

Na test obavezno poneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu

3

Infektivne bolesti

3

Neuropsihijatrija

20.01.2020

13,00, na Klinici za decu i omladinu-Instituta za mentalno zdravlje, ul.Palmotićeva 37

3

Opšta hirurgija

23.01.2020

od 12,00 do 13,00 h, u Amfiteatru KBC „Zvezdara“ – zgrada Hirurgije.

Na test obavezno poneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

3

Osnovi naučno-istraživačkog rada

3

Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije

27.01.2020

8:00, u seminarskoj sali Klinike za oralnu hirurgiju

3

Stomatološka protetika pretklinika

27.01.2020

11,00-13,00 AMF 1

3

Oftalmologija

28.01.2020

od 14,00 do 15,30 h, u Amfiteatru I, Rankeova 4.

Na test obavezno poneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

4

Pretklinička endodoncija

20.01.2020

od 9,00 sala 4 Klinike za bolesti zuba

4

Restaurativna odontologija

21.01.2020

10,00 u sali IV Klinike za bolesti zuba (5. sprat)

4

Pacijenti rizika

22.01.2020

od 9,30 Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu, velika lekarska soba

5

Kompjuterizovana stomatologija

20.01.2020

12,00-14,00 AMF 1 i 2

5

Endodoncija

21.01.2020

10,00 u sali IV Klinike za bolesti zuba (5. sprat)

5

Prehirurška ortodontska terapija

22.01.2020

12,00-13,30 AMF 1 i 2

***potvrda ispita je 20.01.2020.godine

od 9 do 12h

na šalteru Klinike za ortopediju vilica

5

Epidemiologija oboljenja parodoncijuma

23.01.2020

10,00-11,00 AMF 1 i 2

5

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

6

Radiologija

6

Implantologija

6

Otorinolaringologija

20.01.2020

od 10.00 do 11.00 h, u Svečanoj sali – prizemlje u KBC „Zvezdara“ (ul. Preševska br. 31).

Popunjenu ispitnu prijavu i studentski karton (za studente koji isti nisu predali) predati u četvrtak, 16.01.2020. godine, administratoru – Nastavni kabinet - Služba Socijalne medicine (KBC „Zvezdara“ ul. Preševska br. 31), u periodu od 10.00 do 11.00 časova.

Na test obavezno poneti indeks.

6

Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima

21.01.2020

od 8,30, sala 4 Klinike za bolesti zuba

6

Urgentna stanja

22.01.2020

13,30-14,30 AMF 1

6

Fiksna ortodoncija

24.01.2020

11,00-13,00 AMF 1

od 11 do 12 časova - I grupa - spisak ST08 (6 studenata) i spisak ST13 - od broja 1 do broja 36

od 12 do 13 časova - II grupa - spisak ST13 od broja 37 do broja 81.

Potvrda ispita je20.01.2020.godineod 9 do 12 časova na šalteruKlinike za ortopediju vilica

Raspored ispitnih aktivnosti na Klinici za bolesti zuba u januarskom roku - integrisane studije i apsolventi

Testovi će se održati u sali IV Klinike za bolesti zuba (5. sprat) prema rasporedu u tabeli.

Ispit

Vreme

Pretklinička endodoncija

Ponedeljak20.01.2020. god. u 9.00h

Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima

Utorak 21.01.2020. god. u 8.30h

Bolesti zuba –pretklinika

Restaurativna odontologija

Endodoncija

Utorak 21.01.2020. god. u 10.00h

Praktični ispit iz predmeta Bolesti zuba – pretklinika i Pretklinička endodoncija održaće se u sredu 22.01.2020. god. u 10.00h u u sali IV Klinike za bolesti zuba (5. sprat). Studenti koji su nastavu iz ovih predmeta pohađali školske 2018/19. godine ne polažu praktični ispit.

Praktični ispit iz predmeta Restaurativna odontologija, Endodoncija i za apsolvente održaće se prema rasporedu u tabeli:

Prof.dr M. Vujašković

Sreda22.01.2020. god. u 14.00h

Prof. dr N. Teodorović

Sreda22.01.2020. god. u 9.00h

Prof. dr S. Živković

Sreda22.01.2020. god. u 9.00h

Prof dr Đ. Grga

Sreda22.01.2020. god. u 10.00h

Prof. dr B. Karadžić

Četvrtak 23.01.2020. god. u 9.00h

Prof. dr V. Miletić

Ponedeljak 27.01.2020.god u 14.00h

Prof. dr J. Ilić

Četvrtak 23.01.2020. god. u 14.00h

Doc. dr K. Beljić- Ivanović

Petak 24.01.2020.god u 10.00h

Doc. dr V. Petrović

Četvrtak 23.01.2020. god. u 9.00h

Usmeni ispitza ove predmete se održava u dogovoru saispitivačem.

Usmeni ispiti iz predmeta Bolesti zuba –pretklinika i Pretklinička endodoncija održaće se prema rasporedu u tabeli:

Prof.dr M. Vujašković

Dogovor: sreda22.01.2020. god. u 14.00h

Prof. dr N. Teodorović

Utorak 28.01.2020. god. u 12.00h

Prof. dr S. Živković

Petak 24.01.2020.god u 9.00h

Prof dr Đ. Grga

Bolesti zuba –pretklinika: sreda 22.01.2020. god. u 8.00h

Pretklinička endodoncija: dogovor posle praktičnog ispita

Prof. dr B. Karadžić

/

Prof. dr V. Miletić

Utorak 28.01.2020. god. u 9.00h

Prof. dr J. Ilić

Petak 24.01.2020.god u 9.00h

Doc. dr K. Beljić- Ivanović

Ponedeljak 27.01.2020.god u 14.00h

Doc. dr V. Petrović

Četvrtak 30.01.2020. god. u 13.00h

Rezultati testa iz predmeta Pretklinička endodoncija u januarskom ispitnom roku školske 2019/20

2013/0096 Arsenić Kristina - ni

2013/0209 Radić Mirjana - 26

2014/0089 Amanović Milana - 22

2015/0120 Ružić Sara - 16

2015/0147 Jakšić Milica - 0

Rezultati testova, januarski ispitni rok: Bolesti zuba – pretklinika, Restaurativna odontologija, Endodoncija, Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima

Upis ocena iz predmeta Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima je u sredu 22.01.2020. i četvrtak 23.01.2020.god. od 8-12h kod Prof. Grge.

Stomatološka farmakologija - janurski ispitni rok

JANUARSKI ISPITNI ROK 2020. GODINE –INTEGRISANE STUDIJE

STOMATOLOŠKA FARMAKOLOGIJA

POTVRDA ISPITA:

16.01. 2020. godine (četvrtak) u terminu od 10h do 11h u kabinetu Stomatološke farmakologije, OJ Institutski predmeti (Dr Subotića 1, IV sprat).

ISPIT:

Studenti koji polažu ispit USMENO:

-Praktični deo ispita: 22.01. 2020. (sreda) sa početkom u 10h u Amfiteatru II (Rankeova br. 4).

-Usmeni deo ispita: raspored polaganja biće naknadno istaknut

Studenti koji polažu ispit putem TESTA:

-Praktični deo ispita:22.01. 2020. (sreda) sa početkom u 12h u kabinetu Stomatološke farmakologije, OJ Institutski predmeti (Dr Subotića 1, IV sprat).

-Ispitni test: nakon praktičnog dela ispita:22.01. 2020. (sreda)

JANUARSKI ISPITNI ROK 2020. GODINE –APSOLVENTI

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM

POTVRDA ISPITA:

16.01. 2020. godine (četvrtak) u terminu od 10h do 11h u kabinetu Stomatološke farmakologije, OJ Institutski predmeti (Dr Subotića 1, IV sprat).

ISPIT (praktični deo – receptura i ispitni test/usmeni):

-Praktični deo ispita:22.01. 2020. (sreda) sa početkom u 12h u kabinetu Stomatološke farmakologije,OJ Institutski predmeti (Dr Subotića 1, IV sprat).

-KLINČKA FARMAKOLOGIJA

-Ispitni test: nakon praktičnog dela ispita:22.01. 2020. (sreda) FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM

oUsmeni deo ispita: na dan polaganja praktičnog ili po dogovoru sa ispitivačem

Na ispit obavezno poneti ispitnu prijavu i indeks!

Anatomija, januarski ispitni rok

Prof. dr Goran Vujašković, praktični ispit: 21, 22. i 23. januara 2020, od 10,00, Anatomski institut
Prrof. dr Dinka Mucić, praktični ispit: 23. i 24. januara 2020, od 11,00, Anatomski institut.

RESTAURATIVNI BLOK - termini usmene odbrane radova

RESTAURATIVNI BLOK

Zimski semestar 2019/20

Termini usmene odbrane radova:

TIM

GRUPA

Termin odbrane

TIM

GRUPE

Termin odbrane

prof. dr Đurica Grga

doc. dr Miodrag Šćepanović

prof. dr Božidar Brković

prof. dr Ana Pucar

1

14. januara, utorak, u 0d 10.00 do 12.30 u seminarskoj sali Klinike za oralnu hirurgiju

Prof. dr Radojica Dražić, doc. dr Dragan Stanimirović, doc. dr Igor Đorđević, prof. dr Jugoslav Ilić

2

petak 17. 1. 2020. godine u 10.30h u seminarskoj sali Klinike za oralnu hirurgiju

Upisivanje ocenaiz predmeta Blok - Restaurativna stomatologija za studente koji su ispit polagali u janurarskom roku obaviće se u kabinetu Prof. Dr Miroslava Andrića u sredu 15.01.2020. u 11:30h i u četvrtak 23.01.2020. u 11:30h.
Studenti treba da ponesu popunjen karton, prijavu i indeks.

Opšta i oralna patologija, januarski ispitni rok

Potvrda ispita 16.01.2020.

od 99.30h

Potvrda ispita će se obaviti u laboratoriji za patohistologiju, soba br.28

Preispitne vežbe

16. i 17.01.2020. god. od 9.30-12 h

Doc. dr Branko Dožić

Praktični 20.01.2020. u 8.30h

Usmeni od 20.01.2020. od 11h

Prof. dr Zvezdana Tepavčević

Praktični 22.01.2020. u 10 h

Usmeni od 23.01.2020. u 10 h

Potvrda ispita u januarskom ispitnom roku za sve predmete na svim studijskim programima na Klinici za Parodontologiju i oralnu medicinu

Potvrda ispita u januarskom ispitnom roku za sve predmete na svim studijskim programima na Klinici za Parodontologiju i oralnu medicinu je u ponedeljak 13.01. i utorak 14.01.2020.g. do 18 časova službenici na šalteru.
Raspored polaganja biće istaknut na oglasnoj tabli klinike.

Maksilofacijalna hirurgija u januarskom ispitnom roku

RASPORED POLAGANJA ISPITA POGLEDAJTE OVDE

Javno zdravlje, Menadžment u stomatologiji i Medicinska ekologija- januarski ispitni rok

Usmeni ispit iz predmeta Javno zdravlje održaće se u utorak 21.01.2020., sredu 22.01.2020., četvrtak 23.01.2020., ponedeljak 27.01.2020., utorak 28.01.2020. i sredu 29.01.2020. sa početkom u 12h, Institutski predmeti, kabinet br.11., prema rasporedu objavljenom na oglasnoj tabli.

Test iz predmeta Menadžment u stomatologiji i Medicinska ekologija za integrisane studije održaće se u ponedeljak 20.01.2020. od 12.00 do 13.30h, seminarska sala, Institutski predmeti.

Opšta i oralna fiziologija u januarskom ispitnom roku:

Potvrda izlaska na ispit - PETAK, 17.1.2020. od 11 do 12 časova u kabinetu broj 5.

Test - Amfiteatar I, Rankeova 4, PONEDELJAK - 20.1.2020. u 10 časova

Obaveštenje o polaganju praktičnog ispita iz predmeta Osnovi kliničke radiologije, Radiologije i Stomatološke radiologije, u januarskom ispitnom roku 2020. godine - rezultati praktičnog i raspored usmenog ispita

REZULTATE POLAGANJA PRAKTIČNOG ISPITA POGLEDAJTE OVDE

RASPORED POLAGANJA USMENOG ISPITA POGLEDAJTE OVDE

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 u januarskom ispitnom roku

Ispit iz predmeta Engleski jezik 1u januarskom ispitnom roku održaće se u četvrtak23.01. 2020. od 13-14h u Kabinetu 15 (Instituti, 4. sprat).

*Na ispit obavezno doneti popunjenu ispitnu prijavu i indeks.

Ispit iz predmeta Engleski jezik 2 u januarskom ispitnom roku održaće se uutorak 28.01. 2020. od 11-13h u Amfiteatru 1 (Rankeova 4) prema sledećem rasporedu:

11h Studenti sa rednim brojem 1-50 prema spisku prijavljenih studenata

12h Studenti sa rednim brojem 51-100 prema spisku prijavljenih studenata

*Na ispit obavezno doneti popunjenu ispitnu prijavu i indeks.

Urgentna stanja u stomatologiji, januarski ispitni rok

Test iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji biće održan 22.01.2020.god., u 13.30h, u Ul. Rankeova br.4.

Izlazak na test potvrditi prijavom najkasnije do 17.01.2020.god., do 18.00h, službeniku Klinike za oralnu hirurgiju.

Dentalna anatomija, Gnatologija, Stomatoloski materijali, Stomatološka protetika predklinika, Kompjuterizovana stomatologija - januarski ispitni rok

Januarski ispitni rok 2020.

Dentalna anatomija - test

(termini praktičnog biće naknadno objavljeni)

27.01.2020. od 13-14h

Amfiteatari 1 i 2

Kandidati koji su na spisku za polaganje ispita kod Prof. dr Vojkana Lazića i Prof. dr Slobodana Dodića

27.01.2020.od 14-15h

Amfiteatri 1 i 2

Kandidati koji su na spisku za polaganje ispita kod Prof. dr Radeta Živkovića

Prijem prijava: 20.01.2020. od 10-11h, u predkliničkoj sali Klinike za stomatološku protetiku.

Gnatologija – test

(termini praktičnog biće naknadno objavljeni)

27.01.2020.od 13-14h

Seminarska sala Klinike za stomatološku protetiku

Prijem prijava: 20.01.2020. od 11-11.30h, u predkliničkoj sali Klinike za stomatološku protetiku.

Stomatoloski materijali – test

21.01.2020.od 11-13h

Amfiteatari 1 i 2

Prijem prijava: 20.01.2020. od 12-12.30h, na šalteru Klinike za stomatološku protetiku.

Stomatološka protetika predklinika – test

(termini praktičnog biće naknadno objavljeni)

27.01.2020.od 11-13h

Amfiteatar 1

Prijem prijava: 20.01.2020. od 11-11.30h, u predkliničkoj sali Klinike za stomatološku protetiku.

Kompjuterizovana stomatologija

20.01.2020.od 12-14h

Amfiteatri 1 i 2

Prijem prijava: 17.01.2020. od 12-12.30h, na šalteru Klinike za stomatološku protetiku.

Mobilna, Fiksna i Stomatološka protetika klinika - januarski ispitni rok

Popunjene ispitne prijave studenti treba da donesu 15 minuta pre početka paraktičnog dela ispita na šalter Klinike za stomatološku protetiku.

Studenti koji su prijavili ispit iz predmeta:

-Mobilna stomatološka protetika,

-Fiksna stomatološka protetika,

-Stomatološka protetika klinika

treba da se, za polaganje praktičnog dela ispita, jave ispitivačima prema sledećem rasporedu:

Ime i prezime ispitivača

Datum/vreme

Prof.dr Kosovka Obradović Đuričić

23.1.2020. od 14h, Klinika za stomatološku protetiku

Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

24.1.2020. od 8h, Klinika za stomatološku protetiku

Prof.dr Aleksandar Todorović

21.1.2020. u 8.45h, Klinika za stomatološku protetiku

Prof. dr Vojkan Lazić

20.1.2020. od 9h, Klinika za stomatološku protetiku

Prof. dr Slobodan Dodić

20.1.2020. od 14h, Klinika za stomatološku protetiku

Prof. dr Ivica Stančić

21.1.2020. u 14h, Klinika za stomatološku protetiku

Prof.dr Srđan Poštić

24.1.2020. od 14h, Klinika za stomatološku protetiku

Prof. dr Rade Živković

22.1.2020. od 8.45h, Klinika za stomatološku protetiku

Prof. dr Aleksandra Milić Lemić

22.1.2020. od 9h, Klinika za stomatološku protetiku

Prof. dr Aleksandra Špadijer Gostović

22.1.2020. od 14h, Klinika za stomatološku protetiku

Doc. dr Vesna Medić

23.1.2020. od 8.30h, Klinika za stomatološku protetiku

Doc. Dr Miodrag Šćepanović

24.1.2020. od 14h, Klinika za stomatološku protetiku

Doc. dr Igor Đorđević

20.1.20. od 9h, Klinika za stomatološku protetiku

Ortopedija vilica, januarski ispitni rok

Potvrda ispita je 20.01.2020.od 09:00 do 12:00 časova na šalteru Klinike za Ortopediju vilica

JANUARSKI ISPITNI ROK

PRAKTIČNI ISPIT

PROF.DR B.GLIŠIĆ22.01.2020.u 8h (praktični)

(isti dan usmeni)

PROF.DR I. ŠĆEPAN21.01.2020.u 10h (praktični)

(isti dan usmeni)

PROF.DR P.NIKOLIĆ22.01.2020.u14h (praktični)

PROF.DR N.NEDELJKOVIĆ 27.01.2020.u14h (praktični)

DOC.DR LJ.STOJANOVIĆ 20.01.2020.u14h (praktični)

DOC.DR Ž.MILOSAVLJEVIĆ 28.01.2020.u15h (praktični)

DOC.DR Z.STAMENKOVIĆ29.01.2020.u 10h (praktični)

(isti dan usmeni)

DOC.DR E.MARKOVIĆ23.01.2020.u 14h (praktični)

DOC.DR N.STEFANOVIĆ20.01.2020.u 9h (praktični)

Obaveštenje za studente koji polažu ispit iz Prehirurške ortodontske terapije u januarskom ispitnom roku

- Rezultati testa biće objavljeni na oglasnoj tablina Klinici za ortopediju vilica U PETAK 24.01.2020. i na sajtu fakulteta.

- Ostvarene ocene na testu ce biti upisane u prijavu ispita i prosledjene strucnoj sluzbi fakulteta 31.01.2020

- Predaja indeksa za upis ocena za januarski rok na Klinici za ortopediju vilica je 03.- 04.02.2020. godine u periodu 9:00-12:00 h

- Preuzimanje popunjenih indeksa je od10.2.2020 na šalteru Klinike za ortopediju vilica od 14:00 do 18:00h

- Ukoliko je student nezadovoljan ocenom prigovor može uložiti shodno članu 54 Pravilnika o studiranju

Januarski ispitni rok- Stomatološka anesteziologija

Ispit će se održati 27.01.2020. u 8:00, u seminarskoj sali Klinike za oralnu hirurgiju.

Interprofesionalno obrazovanje - ispit u januarskom ispitnom rokuodine integrisanih studija stomatologije - školska 2019/20. godina

TERMINE ISPITA POGLEDAJTE OVDE

Patofiziologija, januarski ispitni rok

ST13, 08

* POTVRDA IZLASKA NA ISPIT – 23.01.2020. godine (četvrtak) – 09:00-10:00h – dr Subotića br. 1- OJ Institutski predmeti, vežbaonica za Fiziologiju i Patofiziologiju.

*ISPITNI TEST – 24.12.2019. godine (petak) – 08:00h – Rankeova br. 4. – Veliki amfiteatar. Polaganje će se obaviti u dve grupe, a dodatne informacije studenti će dobiti prilikom potvrde izlaska na ispitni test.

* REZULTATI TESTA I UPISIVANJE ZA POLAGANJE USMENOG DELA ISPITA– 24.12.2019. godine (petak) – 14:00h - dr Subotića br. 1- OJ Institutski predmeti, vežbaonica za Fiziologiju i Patofiziologiju.

Rezultati testa iz ORL i termini upisa ocena u indekse

POGLEDAJTE OVDE