Ispitna pitanja: Integrisane studije

Pitanja za esej iz predmeta Stomatološka protetika pretklinika - u okviru praktičnog ispita

dopuna 06.06.2013

Pitanja se izvlače na praktičnom ispitu i kandidat na ispitu odgovara na esej pitanje u prvih 30 minuta ispita, zatim prelazi na ostatak praktičnog
dela ispita.

PITANJA POGLEDAJTE OVDE

Stomatološka farmakologija - usmeni deo ispita - Integrisane studije

POGLEDAJTE OVDE