Način prijave ispita

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

    • Obaveštavamo studente da će posle trećeg prijavljivanja ispita na jednom predmetu, svaku sledeću ispitnu prijavu na tom predmetu student plaćati 800 dinara, preko studentskih servisa.
    • Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž i ispit prijavljuju četiri ili više puta, za ispitnu prijavu plaćaju 1600 dinara.

        Molimo Vas da uplate izvršite na vreme, kako bi stanje računa na Vašim studentskim servisima bilo ažurirano, što će Vam omogućiti prijavu željenih ispita.