Savez studenata Stomatološkog fakulteta SSSF

Savez studenata Stomatološkog fakulteta - SSSF

Dentistry Students’ Association

Savez studenata Stomatološkog fakulteta (SSSF)je najstarija studentska organizacija na našem fakultetu, osnovana još 1992. godine. Tokom svoje istorije, Savez je uspevao da artikuliše i zastupa sve stavove, težnje, uspehe i nezadovoljstva svojih studenata fakultetskim organima.

Ciljevi Saveza studenata Stomatološkog fakulteta su:

· poboljšanje uslova studiranja;

· zaštita studentskog standarda;

· zastupanje interesa studenata;

· popularizacija vannastavnih aktivnosti.

Na ostvarenju ovih ciljeva predano rade članovi odgovarajućih sekcija Saveza.

Sekcija za naučno-istraživaški rad studenata (KNIRS)okuplja najvrednije studente, čiji pronalazački duh i neiscrpna želja za znanjem prevazilaze okvire standardnog nastavnog programa, a najbolji među njima imaju priliku da svoj rad prezentuju na brojnim domaćim i internacionalnim kongresima medicinskih nauka.

mailto:knirs_stomf_bg@yahoo.com

Sekcija za međunarodnu razmenu studenataspaja lepo i korisno otvaranjem novih puteva za one koji se ne plaše da zakorače u nepoznato i bliže upoznaju neku novu kulturu i običaje.

mailto:razmena_sssf@yahoo.com

Humanitarna sekcijatradicionalnom akcijom dobrovoljnog davanja krvi i nizom drugih humanitarnih aktivnosti vodi brigu o nezbrinutoj deci i pomaže one kojima je pomoć najpotrebnija.

e-mail: humanitarna_sssf@yahoo.com

Sekcija za društveni i kulturni život studenataima jedan jedini zadatak - da Vaše studiranje učini interesantnijim i kvalitetnijim!

e-mail:drustveni_zivot_sssf@yahoo.com

Sekcija za Internet i časopisvredno radi na pravovremenom i objektivnom informisanju svojih studenata o svim relevantnim dešavanjima na našem fakultetu kroz ažuriranje informacija na sajtu fakulteta i uređivanje časopisa "Caninus".

e-mail:caninus_sssfbeograd@yahoo.com

Zainteresovani nas mogu kontaktirati na više načina:

· putem mail-a sssfbeograd@yahoo.com

· lično, laganom šetnjom do naših prostorija u suterenu dekanata Stomatološkog fakulteta, ul. Dr Subotića 8, radnim danima od 11-13h

· pozivom na 2685-953 svakog radnog dana od 11-13h

Budi i ti deo tima! Pridruži se Savezu studenata!

Za marketing i pull sponzora kontaktirati sssf_management@yahoo.com