Raspored predavanja i vežbi - zimski semestar školske 2017/18 godine

Raspored studenata po grupama za praktičnu nastavu koji slušaju i nastavu iz prethodne godine studija, objavljen je 3.10.2017. godine. Studenti koji se ne nalaze na spiskovima za praktičnu nastavu, javljaju se Odseku za nastavu radi raspoređivanja u odgovarajuce grupe.