Raspored predavanja i vežbi - letnji semestar školske 2017/18 godine

V GODINA

Nadoknada predavanja iz predmeta Endodoncija koje je predviđeno za 6.2.2018. godine, održaće se 12.2.2018. godine od 13,00-14,30 u Amfiteatru I

RASPORED NASTAVE

Raspored studenata po grupama za praktičnu nastavu:

Dečja stomatologija

Ortopedija vilica

Fiksna stomatološka protetika

Osnovi parodontologije

Endodoncija

VI GODINA

30.1.2018

RASPORED NASTAVE

Raspored studenata po grupama za praktičnu nastavu:

Maksilofacijalna hirurgija
Restaurativni blok
Blok Pedodoncija

Obaveštenje za studente na Restaurativnom bloku

Na Klinici za bolesti zuba za studente na Restaurativnom bloku, nakon konzilijarnih pregleda koji će se obaviti u prva dva termina praktične nastave, predviđeno je da se sanacije pacijenata iz domena Restaurativne odontologije i Endodoncije obavljaju u sledećim terminima:

Grupa 2: sreda od 8.00h

Grupa 3: četvrtak od 15.35

Grupa 4: sreda od 10.25h

Grupa 6:sreda od 15.35

Ostale grupe sanacije pacijenata iz domena Restaurativne ododntologije i Endodoncije obavljaće u istim terminima kao i za konzilijarni pregled, odnosno:

Grupa 1: ponedeljakod 15.35

Grupa 7 i 8: utorak od 15.35

Grupa 5: četvrtak od 15.25

- Konzilijarni pregledi će biti obavljeni tokom prve dve nedelje letnjeg semestra školske 2017/2018. godine na Klinici za bolesti zuba, u terminima koji za svaku grupu. Za potrebe konzilijarnog pregleda potrebno je dovesti svog pacijenta (poželjno je da pacijent ima urađen ortopantomogram)

Takođe, kako su četvrtak i petak, 15. i 16. februar neradni dani, studenti raspoređeni u grupe 5. i 6. konzilijarni pregled treba da obave 8. I 9. februara, a zatim 22. i 23. februara, a vežbe završavaju u XV nedelji - grupa 5: 31.5.2018, a grupa 6: 1.6.2018. godine.

- Prema napravljenom planu terapije pacijent se sanira na Oralnoj hirurgiji, Parodontologiji i oralnoj medicini, Restaurativnoj odontologiji i endodonciji i Stomatološkoj protetici. (Ukoliko na izabranom pacijentu nije moguće sprovesti sve terapijske postupke predviđene planom i programom, u dogovoru sa mentorima je moguće raditi i na drugom pacijentu). Jedino se radovi na Klinici za Stomatološku protetiku naplaćuju i to prema cenovniku za studentske vežbe.

- Završna ocena se formira na osnovu svih aktivnosti studenta i angažovanja u okviru kliničkog rada, a nakon usmene odbrane pred sva četiri mentora. Vrednovanje aktivnosti studenta se vrši na svakoj Klinici prema sledećoj šemi:

- Dijagnostika i plan terapije – 2,5 poena

- Terapija u okviru kliničkog rada – 7,5 poena

- Usmena odbrana praktičnog rada – 15 poena

- Celokupnu sanaciju pacijenta bi trebalo završiti do 18.5.2017, a usmena odbrana bloka je planirana za period od 4.6.2018. do 8.6.2018.godine. Za pomenutu odbranu neophodno je napraviti prezentaciju prema sledećim uputstvima:

- Ukupan broj slajdova: 10 - 12

- Anamneza i plan terapije: 1 - 2 slajda

- Faze kliničkog rada: najviše 8 slajdova (1 - 2 slajda za rad na svakoj Klinici)

- Klinički osvrt na praktičnu realizaciju plana terapije: (1 - 2 slajda)

Dodatna predavanja iz nastavnog predmeta Oralna hirurgija

Nastavnici Klinike za oralnu hirurgiju studentima četvrte godine održaće dodatna predavanja, van nastavnog programa, iz predmeta Oralna hirurgija.

Ova predavanja nisu obavezna i ne donose poene za dolaske.

Dobrovoljnog su karaktera i u cilju su dodatne edukacije u vezi sa svakodnevnom stomatološkom praksom.

Za sada su planirana dva predavanja koja bi se održavala u terminima koji ne remete odvijanje redovnog nastavnog procesa (prof Bojan Gačić, 21.maj i doc Bojan Janjić 14.maj u 18:45)