Raspored predavanja i vežbi - zimski semestar školske 2017/18 godine

Raspored studenata po grupama za praktičnu nastavu koji slušaju i nastavu iz prethodne godine studija, objavljen je 3.10.2017. godine. Studenti koji se ne nalaze na spiskovima za praktičnu nastavu, javljaju se Odseku za nastavu radi raspoređivanja u odgovarajuce grupe.

Predavanje iz predmeta Osnovi kliničke radiologije, subota, 23.12.2017

Predavanje iz nastavnog predmeta Osnovi kliničke radiologije održaće se u subotu, 23.12.2017. godine, od 17,00 do 19,15.