Raspored predavanja i vežbi - zimski semestar školske 2017/18 godine

Raspored studenata po grupama za praktičnu nastavu koji slušaju i nastavu iz prethodne godine studija, biće objavljen u toku naredne nedelje.

IV godina

*korekcija rasporeda za Oralnu medicinu - 25.9.2017

RASPORED NASTAVE

GRUPE ZA PRAKTIČNU NASTAVU