Katedre Stomatološkog fakulteta

Katedra za oralnu rehabilitaciju

Predsednik: prof. dr Kosovka Obradović Đuričić

(07.03.2019 – 30.09.2021.)

Kliničke stomatološke nauke

Nastavni predmet

Šef predmeta

Stomatološka protetika pretklinika

prof. dr Ivica Stančić

Osnovni principi stomatološke prakse

Mobilna stomatološka protetika

prof. dr Vojkan Lazić

Fiksna stomatološka protetika

prof. dr Aleksandar Todorović

Kompjuterizovana stomatologija

Stomatološki materijali

prof. dr Kosovka Obradović Đuričić

Gnatologija

prof. dr Slobodan Dodić

Klinička gnatologija

Dentalna anatomija

prof. dr Rade Živković

Bolesti zuba pretklinika

prof. dr Mirjana Vujašković

Pretklinička endodoncija

prof. dr Nevenka Teodorović

Endodoncija

prof. dr Slavoljub Živković

Restaurativna odontologija

prof. dr Vesna Miletić

Restaurativna stomatologija – blok

prof. dr Miroslav Andrić

Gerostomatologija

prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima

Bazične stomatološke nauke

Nastavni predmet

Šef predmeta

Patofiziologija

doc. dr Maja Miletić

Opšta i orana biohemija

prof. dr Ivan Dožić

Opšta i oralna fiziologija

prof. dr Elena Kršljak

Opšta i oralna histologija i embriologija

prof. dr Vesna Danilović

Katedra za hirurgiju

Predsednik: prof. dr Ljiljana Stojčev Stajčić

(07.03.2019 – 30.09.2021.)

Kliničke stomatološke nauke

Nastavni predmet

Šef predmeta

Oralna hirurgija

doc. dr Bojan Janjić

Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije

prof. dr Radojica Dražić

Urgentna stanja u stomatologiji

prof. dr Ljiljana Stojčev Stajčić

Maksilofacijalna hirurgija

doc. dr Zoran Jezdić

Impalntologija

prof. dr Saša Janković

Epidemiologija oboljenja parodoncijuma

Oralna medicina

prof. dr Saša Čakić

Pacijenti rizika

Osnovi parodontologije

prof. dr Zoran Aleksić

Klinička parodontologija

Bazične stomatološke nauke

Nastavni predmet

Šef predmeta

Opšta i oralna patologija

prof. dr Zvezdana Tepavčević

Anatomija

prof. dr Dinka Mucić

Forenzička medicina i medicinsko pravo

prof. dr Dragana Puzović

Prava pacijenata i odgovornost lekara

Mikrobiologija i imunologija

prof. dr Dušan Pavlica

Stomatološka farmakologija

doc. dr Jelena Roganović

Kliničke medicinske nauke

Nastavni predmet

Šef predmeta

Opšta hirurgija

prof. dr Bojan Kovačević

Interna medicina

prof. dr Milan Brajović

Otorinolaringologija

prof. dr Rade Kosanović

Oftalmologija

doc. dr Vesna Jovanović

Infektivne bolesti

doc. dr Ivana Milošević

Osnovi kliničke radiologije

prof. dr Biljana Marković Vasiljković

Radiologija

Neuropsihijatrija

Katedra za preventivnu stomatologiju

Predsednik: prof. dr Olivera Jovičić

(07.03.2019 – 30.09.2021.)

Kliničke stomatološke nauke

Nastavni predmet

Šef predmeta

Ortopedija vilica

prof. dr Predrag Nikolić

Prehirurška ortodontska terapija

prof. dr Ivana Šćepan

Fiksna ortodoncija

doc. dr Ljiljana Stojanović

Pedodoncija - blok

prof. dr Vanja Petrović

Preventivna stomatologija

doc. dr Zoran Mandinić

Dečja stomatologija

prof. dr Zoran Vulićević

Oralna higijena

prof. dr Olivera Jovičić

Stomatološka zaštita

doc. dr Tamara Perić

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

prof. dr Dejan Marković

Povrede zuba u dece

Bazične stomatološke nauke

Nastavni predmet

Šef predmeta

Javno zdravlje

prof. dr Svetlana Jovanović

Humana genetika

prof. dr Jelena Milašin

Biomehanika u stomatologiji

doc. dr Đorđe Stratimirović

Biostatistika u stomatologiji

prof. dr Biljana Miličić

Informatika u stomatologiji

Opšteobrazovne nauke

Nastavni predmet

Šef predmeta

Medicinska ekologija

prof. dr Svetlana Jovanović

Menadžment u stomatologiji

Uvod u eksperiment i laboratoriju

doc. dr Đorđe Stratimirović

Engleski jezik 1

dr Irena Aleksić Hajduković

Engleski jezik 2

Osnovi naučnoistraživačkog rada

prof. dr Aleksandra Milić Lemić