Institutski predmeti

Institutski predmeti

Dr Subotića 1

Doc. dr Dragana Puzović, upravnik inst. predmeta

2646-280; 2657-830

Nastavnici

 1. Stojić Dragica (Stomatološka farmakologija)
 2. Vujašković Goran (Anatomija)
 3. Mucić Dinka (Anatomija)
 4. Milašin Jelena (Humana genetika)
 5. Gajić Ivanka (Javno zdravlje)
 6. Babić Marko (Humana genetika)
 7. Danilović Vesna (Opšta i oralna histologija i embriologija)
 8. Todorović Tatjana (Opštai oralna biohemija)
 9. Kršljak Elena (Opšta i oralna fiziologija)
 10. Pavlica Dušan (Mikrobiologija i imunologija)
 11. Tepavčević Zvezdana (Opšta i oralna patologija)
 12. Puzović Dragana (Forenzička medicina i medicinsko pravo)
 13. Stratimirović Đorđe (Informatika u stomatologiji)
 14. Popović Branka (Humana genetika)
 15. Miličić Biljana (Informatika u stomatologiji)
 16. Jovanović Svetlana (Javno zdravlje)
 17. Brajović Gavrilo (Opšta i oralna fiziologija)
 18. Dožić Ivan (Opšta i oralna biohemija)
 19. Roganović Jelena (Stomatološka farmakologija)
 20. Miletić Maja (Patološka fiziologija)
 21. Milutinović Smiljanić Sanja (Opšta i oralna histologija i embriologija)

Saradnici

 1. Dr Dožić Aleksandra (Anatomija)
 2. Dr Ćetković Dejan (Anatomija)
 3. Dr Dožić Branko (Opšta i oralna patologija)
 4. Dr Radunović Milena (Mikrobiologija i imunologija
 5. Dr Antić Svetlana (Osnovi kliničke radiologije)
 6. Dr Bracanović Đurđa (Osnovi kliničke radiologije)
 7. Dr Janović Aleksa (Osnovi kliničke radiologije)
 8. Dr Đukić Ljiljana (Stomatološka farmakologija)
 9. Dr Boško Toljić (Opšta i oralna fiziologija)

INSTRUKTORI ZA PRAKTIČNU NASTAVU

 1. Ana Đinić (Opšta i oralna biohemija)
 2. Jovana Kuzmanović- Pfićer (Informatika, Biostatistika)
 3. Snežana Arizanović (Mikrobiologija i imunologija)
 4. Biljana Anđelski - Radičević (Opšta i oralna biohemija)