Institutski predmeti

Institutski predmeti

Dr Subotića 1

Prof. dr Ivan Dožić, upravnik

2646-280; 2657-830

Glavni laborant

Mirjana Petrović

Nastavnici

 1. Vujašković Goran (Anatomija)
 2. Mucić Dinka (Anatomija)
 3. Milašin Jelena (Humana genetika)
 4. Babić Marko (Humana genetika)
 5. Danilović Vesna (Opšta i oralna histologija i embriologija)
 6. Todorović Tatjana (Opštai oralna biohemija)
 7. Kršljak Elena (Opšta i oralna fiziologija)
 8. Pavlica Dušan (Mikrobiologija i imunologija)
 9. Tepavčević Zvezdana (Opšta i oralna patologija)
 10. Puzović Dragana (Forenzička medicina i medicinsko pravo)
 11. Stratimirović Đorđe (Informatika u stomatologiji)
 12. Popović Branka (Humana genetika)
 13. Miličić Biljana (Informatika u stomatologiji)
 14. Jovanović Svetlana (Javno zdravlje)
 15. Brajović Gavrilo (Opšta i oralna fiziologija)
 16. Dožić Ivan (Opšta i oralna biohemija)
 17. Roganović Jelena (Stomatološka farmakologija)
 18. Miletić Maja (Patološka fiziologija)
 19. Milutinović Smiljanić Sanja (Opšta i oralna histologija i embriologija)
 20. Dožić Branko (Opšta i oralna patologija)
Predavač:
Dr Irena Aleksić Hajduković

Saradnici

 1. Dr Dožić Aleksandra (Anatomija)
 2. Dr Ćetković Dejan (Anatomija)
 3. Dr Radunović Milena (Mikrobiologija i imunologija
 4. Dr Đukić Ljiljana (Stomatološka farmakologija)
 5. Dr Boško Toljić (Opšta i oralna fiziologija)
 6. Dr Marija Milić (Opšta i oralna fiziologija)
 7. Dr Jelena Simonović (Opšta i oralna histologija i embriologija)
 8. Dr Aleksandar Jakovljević (Patofiziologija)
 9. Dr Tatjana Tasić (Forenzička medicina i medicinsko pravo)
 10. Dr Jovana Kuzmanović Pfićer (Informatika, Biostatistika)

INSTRUKTORI ZA PRAKTIČNU NASTAVU

 1. Biljana Anđelski - Radičević (Opšta i oralna biohemija)