Doktorske disertacije - uvid javnosti

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Aleksandre Čolović, pod nazivom:MOGUĆNOSTI PREVENCIJE ORALNIH OBOLJENJA KOD DECE OBOLELE OD EPIDERMOLYSIS BULLOSA DYSTROPHICA

10.5.2017

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Aleksandre Čolović, pod nazivom

MOGUĆNOSTI PREVENCIJE ORALNIH OBOLJENJA KOD DECE OBOLELE OD EPIDERMOLYSIS BULLOSA DYSTROPHICA

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštaj Nastavno naučnom veću Fakulteta 11.05.2017. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 09.06.2017. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr dr Ivane Brajić, pod nazivom ANALIZA STATUSA H-RAS GENA I EKSPRESIJE SURVIVINA I p21RAS U KERATOCISTIČNIM ODONTOGENIM TUMORIMA PRE I NAKON DEKOMPRESIJE

12.5.2017

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Ivane Brajić, pod nazivom

ANALIZA STATUSA H-RAS GENA I EKSPRESIJE SURVIVINA I p21RAS U KERATOCISTIČNIM ODONTOGENIM TUMORIMA PRE I NAKON DEKOMPRESIJE

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 12.05.2017. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 10.06.2017. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Miloša Beloice, pod nazivom „Ispitivanje jačine veze i odnosa adhezivnih sistema sa tvrdim zubnim tkivima mlečne i stalne denticije“

9.6.2017

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Miloša Beloice, pod nazivom Ispitivanje jačine veze i odnosa adhezivnih sistema sa tvrdim zubnim tkivima mlečne i stalne denticije

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštaj Nastavno naučnom veću Fakulteta 09.06.2017. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 09.07.2017. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE.

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Emire Lazić, pod nazivom „Procena obrasca rasta i odnosa cervikalnih i kraniofacijalnih struktura“

15.11.2017

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Emire Lazić, pod nazivom

Procena obrasca rasta i odnosa cervikalnih i kraniofacijalnih struktura“.

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta15.11.2017. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 14.12.2017. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE