Doktorske disertacije - uvid javnosti

Na ovoj strani:

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Aleksandre Popovac pod nazivom: KORELACIJA IZMEĐU DENTALNOG I PROTETSKOG STATUSA, POLIMORFIZMA GENA ZA APOLIPOPROTEIN E I ALCHAJMEROVE BOLESTI

16.3.2018

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Aleksandre Popovac pod nazivom

·„KORELACIJA IZMEĐU DENTALNOG I PROTETSKOG STATUSA, POLIMORFIZMA GENA ZA APOLIPOPROTEIN E I ALCHAJMEROVE BOLESTI“

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 16.03.2018. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 14.04.2018. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Ljiljane Vučić: ISPITIVANJE KVALITETA ŽIVOTA KOD OSOBA SA MALOKLUZIJAMA PREDVIĐENIH ZA LEČENJE FIKSNIM ORTODONTSKIM APARATIMA

27.3.2018

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Ljiljane Vučić, pod nazivom

ISPITIVANJE KVALITETA ŽIVOTA KOD OSOBA SA MALOKLUZIJAMA PREDVIĐENIH ZA LEČENJE FIKSNIM ORTODONTSKIM APARATIMA

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 27.03.2018. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 26.04.2018. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Miroslava Dragovića: “UTICAJ RAZLIČITIH VRSTA HIRURŠKIH KONACA I STEPENA NJIHOVE KOLONIZACIJE MIKROORGANIZMIMA NA ZARASTANJE HIRURŠKIH RANA U USNOJ DUPLJI“

4.4.2018

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Miroslava Dragovića, pod nazivom

“UTICAJ RAZLIČITIH VRSTA HIRURŠKIH KONACA I STEPENA NJIHOVE KOLONIZACIJE MIKROORGANIZMIMA NA ZARASTANJE HIRURŠKIH RANA U USNOJ DUPLJI

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 04.04.2018. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 04.05.2018. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Boška Toljića: UTICAJ HIV INFEKCIJE I ANTIRETROVIRUSNIH LEKOVA NA STARENJE PARODONTALNIH TKIVA

19.4.2018

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Boška Toljića, pod nazivom

“UTICAJ HIV INFEKCIJE I ANTIRETROVIRUSNIH LEKOVA NA STARENJE PARODONTALNIH TKIVA”

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštaj Nastavno naučnom veću Fakulteta 19.04.2018. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 18.05.2018. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Bojane Zorić, pod nazivom„ Afektivni status i ehogenost jedara rafe i supstancije nigre u proceni efikasnosti terapije Sindroma pekućeg bola usne duplje”

23.4.2018

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Bojane Zorić, pod nazivom„ Afektivni status i ehogenost jedara rafe i supstancije nigre u proceni efikasnosti terapije Sindroma pekućeg bola usne duplje”

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 23.04.2018. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 22.05.2018. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Miloša Petrovića, pod nazivom "Oralno zdravlje korisnika domova za stara lica - procena, nega i uticaj na kvalitet života"

4.6.2018

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Miloša Petrovića, pod nazivom

"ORALNO ZDRAVLJE KORISNIKA DOMOVA ZA STARA LICA - PROCENA, NEGA I UTICAJ NA KVALITET ŽIVOTA"

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštaj Nastavno naučnom veću Fakulteta 04.06.2018. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 03.07.2018. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Marka Magića, pod nazivom Uticaj različitih modifikacija površine titana fizičkim i hemijskim metodama na njegovu citokompatibilnost i imunomodulacijska svojstva

26.6.2018

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Marka Magića, pod nazivom

Uticaj različitih modifikacija površine titana fizičkim i hemijskim metodama na njegovu citokompatibilnost i imunomodulacijska svojstva

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštaj Nastavno naučnom veću Fakulteta 26.06.2018. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 25.07.2018. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Radaković Tijane, pod nazivom „Procena rehabilitacije skraćenog zubnog niza različitim zubnim nadoknadama"

27.6.2018

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Radaković Tijane, pod nazivom

Procena rehabilitacije skraćenog zubnog niza različitim zubnim nadoknadama"

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 27.06.2018. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 26.07.2018. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Dejana Ćetkovića, pod nazivom “MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE NUTRITIVNIH KANALA ALVEOLARNOG I NEPČANOG NASTAVKA GORNJE VILICE I NJIHOV ANATOMSKI ODNOS SA VELIKOM NEPČANOM ARTERIJOM I NERVOM”

29.6.2018

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Dejana Ćetkovića, pod nazivom

“MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE NUTRITIVNIH KANALA ALVEOLARNOG I NEPČANOG NASTAVKA GORNJE VILICE I NJIHOV ANATOMSKI ODNOS SA VELIKOM NEPČANOM ARTERIJOM I NERVOM”

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 29.06.2018. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 28.07.2018. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Marjanović Jovane, pod nazivom: Karakteristike kompozita i dentinskih zamenika od značaja za optička svojstva finalne restauracije

24.8.2018

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Marjanović Jovane, pod nazivom

Karakteristike kompozita i dentinskih zamenika od značaja za optička svojstva finalne restauracije

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 24.08.2018. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 23.09.2018. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Danice Popović, pod nazivom: "KARAKTERISTIKE POLIMETIL-METAKRILATA SA DODATKOM NANOČESTICA CINK-OKSIDA U IZRADI TOTALNIH ZUBNIH PROTEZA"

17.9.2018

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Danice Popović, pod nazivom

KARAKTERISTIKE POLIMETIL-METAKRILATA SA DODATKOM NANOČESTICA CINK-OKSIDA U IZRADI TOTALNIH ZUBNIH PROTEZA

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 17.09.2018. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 17.10.2018. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE