Nastava i studenti

Upis 2015. godine - prvi konkursni rok

Nauka i zdravstvo

Letnji semestar školske 2014/15 godine

Rad sa studentima na šalterima Odseka za nastavu i studentska pitanja u toku sprovođenja konkursa za upis u I godinu

Zbog sprovođenja konkursa za upis u I (prvu) godinu studija školske 2015/16 godine, rad sa studentima na šalterima Odseka za nastavu i studentska pitanja neće se obavljati sledećim danima:

- 24, 25, 26. juna i

- 02, 03, 09, 10, 13 i 14. jula 2015. godine