Nastava i studenti

Raspored nastave - zimski semestar školske 2019/20 godine

Nauka i zdravstvo

ŠV OBRASCI - STUDENTI NA SVIM NASTAVNIM PLANOVIMA

Poštovane kolege,
Potrebno je da najkasnije do 15.11.2019. godine ažurirate svoje ŠV obrasce na studentskim servisima. Sve aktivnosti kao što su prijava ispita, izdavanje uverenja, potvrda i slično sistemski su blokirane dok se ne popuni ŠV obrazac.