Nastava i studenti

Raspored nastave za zimski semestar 2018/19

Nauka i zdravstvo

Preuzimanje šifara za studentski servis za brucoše na osnovnim strukovnim i integrisanim studijama i ažuriranje podataka - ŠV obrasci za studente na svim studijskim programima

Studenti I godine integrisanih i osnovnih strukovnih studija korisnička imena i šifre za studentske servise u preuzimaju u Odseku za nastavu, u ponedeljak i utorak 15. i 16. oktobra 2018. godine, od 11-13h na šalteru 1 za studente integrisanih studija i šalteru 3 za studente osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar. Nakon pristupa studentskom servisu, student popunjava elektronski ŠV20 obrazac. Ovi podaci popunjavaju se isključivo ćiriličnim pismom.

Studenti na višim godinama studija na svim studijskim programima trebaju da preko svojih studentskih servisa ažuriraju svoje ŠV20 obrasce. Ako nema promena u odnosu na prošlu godinu možete potvrditi podatke. Ako postoje promene dovoljno je samo da korigujete odgovarajuće podatke.

Podaci moraju biti kompletirani najkasnije do 20.10.2018. godine, jer će sve aktivnosti na studentskim servisima biti blokirane.