Nastava i studenti

Prijemni ispit 2016/17

Nauka i zdravstvo

Raspored nastave - zimski semestar

Predviđeni rokovi za upis u školsku 2016/17 godinu

Studenti su u obavezi da poštuju predviđene rokove za upis u školsku 2016/17 godinu.

Studenti koji podnose zahtev za upis posle predviđenog roka za upis, plaćaju taksu za naknadni upis godine, u iznosu od 3.000 dinara, prema cenovniku usluga koji važi od 27.10.2015. godine.

Studenti koji neki od ispit polažu u petak, 30.9.2016. godine, upisuju se u ponedeljak, 3.10.2016. godine.