Nastava i studenti

Nauka i zdravstvo

Pripremna nastava

Raspored nastave - zimski semestar

Obaveštavamo samofinansirajuće studente da dođu na šalter svoje godine radi potpisivanja ugovora o školarini, od 12.01. - 20.01.2017, u terminu od 11-13 časova, i to:

- I (ponovna), II i III godina – šalter 1.

- VI i VI produžena godina, II i III godina –struk.studije-Oralna higijena-šalter 2.

- I (ponovna), II i III godina - struk.studije-Zubni tehničar-šalter 3.